Handelsmissies

Deelname aan een handelsmissie

De Nederlandse Export Combinatie organiseert handelsmissies om internationale handel te stimuleren. Voor de opzet en organisatie van een handelsmissie werkt de NEC vaak in samenwerking met of in opdracht van de Nederlandse overheid, de Nederlandse topsectoren of buitenlandse overheden. Daarnaast werkt de NEC vaak samen met brancheorganisaties, lokale partijen, ambassades, provincies en gemeenten ter exportondersteuning van Nederlandse of buitenlandse bedrijven.

Wat kunnen deze missies voor u als bedrijf betekenen? Onderstaand is een overzicht te vinden van de verschillende handelsmissies die de NEC organiseert:

Uitgaande handelsmissies:

Een delegatie Nederlandse bedrijven bezoekt als collectief een buitenlandse markt. Er wordt zowel een collectief als een individueel programma opgesteld. Het collectieve programma bestaat vaak uit bedrijfs- of projectbezoeken in de sector, store checks, presentaties en netwerkmomenten. Het individuele programma kan bestaan uit matchmaking gesprekken met potentiële partners, bedrijfsbezoeken en bezoeken aan geselecteerde winkels.

Inkomende handelsmissies:

Een delegatie buitenlandse bedrijven bezoekt als collectief de Nederlandse markt. Als Nederlands bedrijf kunt u tijdens dit bezoek in contact komen met de delegatieleden die interessant voor u zijn of de delegatie kan een bezoek brengen aan uw bedrijf. Vaak wordt er tijdens de missie een seminar georganiseerd over de kansen voor u in de betreffende markt.

Oriëntatie handelsmissies:

Een delegatie bedrijven of organisaties uit een bepaalde sector bezoekt als collectief een bepaalde markt. Deelnemers aan deze missie willen zich oriënteren op een nieuwe markt. Het programma is gebaseerd op de profielen van de deelnemende bedrijven en de bezoeken worden veelal als groep gedaan. Tijdens deze missie krijgt u antwoord op de volgende vragen:
• Is dit een interessante markt voor mij?
• Past mijn product bij de wensen vanuit de markt?
• Wat zijn de culturele verschillen waar ik rekening mee moet houden?
• Wie zijn de grootste spelers in de markt?
• Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst?

Matchmaking handelsmissies:

Een delegatie bedrijven uit een bepaalde sector óf diverse sectoren bezoekt als collectief een bepaalde markt. Deelnemers aan deze handelsmissies zijn bedrijven die al enige kennis hebben van de markt en die in contact willen komen met de belangrijkste partijen in de markt. Het grootste deel van het programma bestaat uit individuele afspraken. De afspraken worden ingepland na een uitgebreide intake over uw wensen in deze markt. Daarnaast zijn er een aantal collectieve programma onderdelen. Tijdens deze handelsmissies krijgt u antwoord op de volgende vragen:
• Wat zijn de belangrijkste verkoopkanalen in deze markt?
• Welke belangrijkste concullega’s zijn hier actief?
• Wie zijn de belangrijkste afnemers in deze markt?
• Zijn de partijen in deze markt geïnteresseerd in mijn product?
• Wat zijn de mogelijke manieren en wat is de beste entreestrategie om deze markt te betreden met mijn product?
• Welke agenten of distributeurs zijn er en welke zijn interessant voor mij?

Voor de missies van de NEC is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een missievoucher t.w.v. €1500 aan te vragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor meer informatie over de missievoucher klik hier.
Een overzicht van de komende handelsmissies vindt u onder ‘Aankomende handelsmissies’.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert de Nederlandse Export Combinatie i.s.m. Dutch Design Foundation een inkomende missie uit Canada van vertegenwoordigers van de creatieve industrie. Deze missie zal plaatsvinden van 22 tot en met 26 oktober 2017, ten tijde van de Dutch Design Week. De delegatie bestaat uit 11 Canadese delegatieleden uit de designsector.

 

DOEL VAN DE MISSIE
De missie kan worden gezien als een follow-up activiteit voor twee voorafgaande evenementen in Canada waar Nederlandse designers aan deelnemen: de Interior Design Show West in Vancouver en de Expo for Design, Innovation + Technology in Toronto.
De missie heeft als doel om vertegenwoordigers van de Canadese creatieve industrie een showcase te geven van Dutch Design tijdens de DDW en WDE en te informeren over de toegevoegde waarde van de creatieve sector voor andere sectoren en de bijdrage van de sector aan de oplossing van wereldwijde uitdagingen. Ook wordt actief contact tussen Nederlandse en Canadese partijen mogelijk gemaakt waardoor samenwerking en co-creatie gerealiseerd wordt.

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor de uitvoering van het programma wordt samengewerkt met de Dutch Design Foundation (DDF) en de Nederlandse Consulaten-Generaal in Toronto en Vancouver.

 

CONTACT OF VRAGEN?
Heeft u vragen over de missie dan kunt u contact opnemen met Joost van Dam of Wendy Bakker via info@nec.nl of via 033-433 0131. Bekijk voor meer informatie de aankondiging Inkomende missie Canada.

 

Van 24 t/m 28 oktober komen 13 zuivelbedrijven onder leiding van de Sri Lankaanse Minister van Livestock and Rural Economic Affairs (Hon. P. Harrison) de Deputy Director van het ministerie en de voorzitter van de National Livestock Development Board naar Nederland.

Deze missie wordt uitgevoerd door de Nederlandse Export Combinatie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met Sri Lanka Dutch Dairy Solutions en de Nederlandse Ambassade in Colombo.

Meer informatie zal zo spoedig mogelijk volgen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Sylvia van der Horst of via 033 433 03131.

Handelsmissie VAE (Abu Dhabi),

en bij voldoende belangstelling Oman

3-8 november 2017


Bent u een ondernemer en heeft u interesse in de sportmarkt in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman? Ga dan mee met een uitgaande missie naar de VAE! Bij voldoende belangstelling wordt de missie verlengd met een bezoek aan Oman. De missie heeft een focus op (toelevering aan) sportinfrastructuur, training en deelname van vrouwen aan sport met een specifieke focus op voetbal.

 

De NEC organiseert deze missie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deelname aan deze missie biedt Nederlandse bedrijven ingangen bij de overheid en bedrijven in de Emiraten en Oman, inzicht in de kansen en mogelijkheden in de markt en een kennismaking met potentiële zakenpartners. Het programma bestaat o.a. uit deelname aan “The 4th International Conference of Sports for Women”, individuele matchmaking, bezoeken aan bedrijven, organisaties en projecten in de desbetreffende sectoren, een seminar en een netwerkreceptie.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE
Vrouwensport in de VAE is sterk in opkomst. Er zijn meer mogelijkheden gekomen voor vrouwen om te sporten. Beweging wordt door de lokale overheid sterk gepromoot, vooral ook in het kader van preventie van diabetes en obesitas in de VAE. Omdat de sportparticipatie toeneemt, is er ook een grotere behoefte aan sportfaciliteiten en kennis over sport en gezonde voeding. Mannen en vrouwen sporten gescheiden. Daardoor neemt specifiek de behoefte aan sportfaciliteiten voor vrouwen toe. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van (toelevering aan) sportinfrastructuur en sport voor vrouwen. Ook in Oman zijn er kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van sport.

 

KOSTEN
De kosten voor deelname aan de handelsmissie bedragen €450,- excl. btw. Dit is inclusief individuele matchmaking, bedrijfsbezoeken, en netwerkreceptie. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

 

CONTACT EN AANMELDEN
Lees hier de gehele aankondiging of neem bij vragen of meer informatie contact op met Joost van Dam of via 033 433 0131.
Bekijk ook de website van het RVO voor meer informatie en meld u aan!

Wilt u uw export uitbreiden naar Iran? Ga dan mee op handelsmissie!


WAAROM MEEDOEN AAN DEZE HANDELSMISSIE?
 • Je hebt gesprekken met potentiële partners en afnemers, gebaseerd op het partnerprofiel
 • Je hebt gesprekken met relevante lokale instanties en overheden
 • Je doet kennis op over de markt
 • Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers

WAAROM IRAN?

Iran heeft een leidende rol in de productie en verwerking van vlees in de regio. Tijdens de handelsmissie wordt er een bezoek gebracht aan de Iran International Meat Exhibition. Dit is de enige beurs in het Midden Oost die zich specialiseert in vleesproducten. Kom op de beurs in contact met lokale en regionale spelers en verken deze kansrijke markt.

 • Iran telt 950 bedrijven die zich richten op de productie, het verpakken en bewerken van vlees producten
 • Er wordt 240.000 ton aan vlees geïmporteerd voor de meer dan 80 miljoen inwoners
 • Er is in Iran veel vraag naar Europese verwerkingsmachines.

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Voor het organiseren van de handelsmissie werken we samen met een vaste lokale partner. Deze partner kent de sector en organiseert matchmaking en bezoeken aan relevante private en publieke partijen in Iran. NEC werkt ook samen met de Nederlandse ambassade in Teheran. Zij ondersteunt Nederlandse bedrijven die zakendoen in Iran en zijn goed bekend met de zaken waar Nederlandse ondernemers tegenaan lopen.

 

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

Bekijk voor meer informatie over de handelsmissie de aankondiging of neem contact op met Sylvia van der Horst of Joost van Dam of via 033 433 0131

 

Direct aanmelden?

Aanmeldingsformulier

Lees hier de algemene voorwaarden voor deze reis.

Wilt u uw export uitbreiden naar Iran? Ga dan mee op handelsmissie!


 

WAAROM DEELNEMEN AAN DEZE HANDELSMISSIE?
 • Je komt in contact met potentiële partners en afnemers, gebaseerd op het partner profiel
 • Je hebt gesprekken met relevante lokale partijen en overheden
 • Je doet kennis op over de markt
 • Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers

 

WAAROM IRAN?

Iran is een bakery land bij uitstek! Zo wordt er 2x zoveel brood geconsumeerd als in Nederland. Er is hierdoor veel vraag naar kwalitatief goede productie- en verwerkingsmachines. Tijdens de missie komt u op de grootste bakery beurs in het Midden Oosten, de International Flour & Bakery Industry Exhibition, in contact met de belangrijkste spelers in deze kansrijke markt.

 • Iran kent een hoge brood consumptie. Er wordt door meer dan 80 miljoen inwoners 125kg per jaar geconsumeerd.
 • Er is een duidelijke verschuiving te zien van ambachtelijk brood naar verpakt brood. De overheid steunt dit door extra werkgelegenheid te stimuleren in de broodfabrieken die gespecialiseerd zijn in verpakt brood. Veel consumenten hebben de stap gemaakt naar verpakt brood en dit zorgt voor een stijging in de productie.
 • De groei van de consumptie van brood bedraagt ca. 2,5% per jaar.

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Voor het organiseren van de handelsmissie werken we samen met een vaste lokale partner.  Deze partner kent de sector en organiseert matchmaking en bezoeken aan relevante private en publieke partijen in Iran. NEC werkt ook samen met de Nederlandse ambassade in Teheran. Zij ondersteunt Nederlandse bedrijven die zakendoen in Iran en zijn goed bekend met de zaken waar Nederlandse ondernemers tegenaan lopen.

 

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

Bekijk voor meer informatie over de handelsmissie de aankondiging of neem contact op met Joost van Dam of via 033 433 0131.
Direct aanmelden? vul dan het aanmeldformulier in en lees hier de algemene voorwaarden voor deze reis.

Wilt u uw kansen verkennen in de Belgische markt? Ga dan mee met de handelsmissie FoodTech


FoodTech sector België

De voedingsmiddelen productie in België is in 2016 met ca. 3% gestegen naar rond de 50 miljard euro. De voedingsindustrie is de grootste industriële sector van België. Echter, veel huidige Food producenten lopen tegen verplichte vernieuwingsslagen aan. Dit biedt kansen voor Nederlandse toeleveranciers; een goed moment om via deze meeting en handelsmissie de kansen te inventariseren en contacten te leggen.

 

ORIËNTATIE BIJEENKOMST 12 OKTOBER 2017

Ter oriëntatie op de missie in december wordt op 12 oktober een (gratis) bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de bovenstaande marktkansen nader besproken en gepresenteerd en
biedt Nederlandse bedrijven een goed go/no-go moment voor de missie in december.
Locatie:          NEC Amersfoort
Kosten:           geen
Start:              13.30 uur
Zie voor meer informatie en het volledige programma van de bijeenkomst de aankondiging of bekijk de agenda van de NEC.

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Voor de organisatie van deze handelsmissie werken we samen met de Nederlandse Ambassade te Brussel en onze lokale partner NKVK. De NKVK kent de Belgische sector goed en organiseert matchmaking en bedrijfsbezoeken aan relevante private en publieke partijen in België.

 

CONTACT OF VRAGEN?
Bekijk voor meer informatie, het volledige programma en de kosten de aankondiging. Neem bij vragen contact op met Joost van Dam of Wendy Bakker via 033 433 0131 of info@nec.nl

Deelnemen? vul dan onderstaand aanmeldformulier in:

Aanmeldingsformulier

Wilt u uw kansen verkennen in België op het gebied van compact wonen? Ga dan mee met deze handelsmissie!


COMPACT WONEN BELGIË
De Belgische markt op het gebied van compact wonen is een opkomende markt, er ontstaat steeds meer interesse om klein en stedelijk te gaan wonen. Deze missie biedt Nederlandse bedrijven een platform om gedurende een langere periode en met meerdere activiteiten, de Belgische markt op het gebied van compact wonen te gaan verkennen en bewerken.
– Volgens 60% van de gemeenten, provincies en corporaties bedient klein wonen een structurele vraag in de woningmarkt
– In de komende 10 jaar ligt er een indicatieve opgave van circa 60.000 tot 100.000 kleine woningen om het huidige tekort en de toekomstige vraag op te vangen

 

KANSENBERICHT: VLAMING WOONT STEEDS COMPACTER
De bewoonbare oppervlakte van een nieuwbouwappartement in Vlaanderen zal de komende jaren met 10 procent dalen. Sinds 2000 daalde de bewoonbare oppervlakte al met 20 procent tot 66 m2. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse krant De Tijd onder vastgoedexperts. Deze trend vraagt om een andere manier van bouwen en heeft gevolgen voor de inrichting van huizen. Dat biedt kansen voor Nederlandse architecten en interieurontwerpers.

 

PROGRAMMA MISSIE 7 DECEMBER
10.00 uur Inloop
10.30 uur Opening seminar
10.35 uur Welkom door Ambassadeur
10.40 uur Introductie Belgische markt compact wonen
11.20 uur Kansen en ontwikkelingen in België op het gebied van compact
11.50 uur Belgische regelgeving bouwen m.b.t. compact wonen
12.20 uur Q&A
12.45 uur Netwerk lunch met lichte matchmaking met de aanwezige Belgische partijen
14.15 uur 1 of 2 projectbezoeken compact wonen (individueel vervoer)
17.30 uur Afsluiting & retour richting Nederland

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Voor de organisatie van deze handelsmissie werken we samen met de Nederlandse Ambassade te
Brussel en een lokale partner. Deze partner kent de Belgische sector goed en kan de project-bezoeken aan relevante private en publieke partijen in België organiseren.

 

PRAKTISCH
Deelname aan de missie kost €395,- per bedrijf, excl. BTW, inclusief matchmaking, presentaties, bedrijfsbezoek excl. reis en verblijfskosten. Wat kunt u verwachten?
– Als deelnemer zult u waardevolle inzichten krijgen in de toekomstige handels- en investeringsmogelijkheden in België
– Vervolgtraject van enkele maanden
– Kennismaking met overheden en projectontwikkelaars
Minimaal aantal deelnemers voor deze missie is 15. U kunt zich inschrijven tot 7 november 2017. Lees voor meer informatie de aankondiging en vul voor deelname onderstaand aanmeldformulier in. Lees hier de algemene voorwaarden

Aanmeldingsformulier

Wilt u uw export uitbreiden naar Chili? Ga dan mee op handelsmissie!


TUINBOUW SECTOR CHILI
De productie van groente en fruit (tomaat, sla en komkommer) is in 2016 met 16.4% gestegen naar aan waarde van $9.7 miljard. Een verdere uitbreiding van het tuinbouw ariaal wordt verwacht. Dit biedt kansen voor Nederlandse toeleveranciers; een goed moment om via deze handelsmissie de kansen te inventariseren en contacten te leggen.

 •  In 2021 wordt er een stijging van 26.8% verwacht in de groente en fruit sector. De waarde zal naar verwachting toenemen tot $12.3 miljard.
 • Fruit is het grootste segment, goed voor 67.6% van de totale markt.
 • De groente en fruit markt in Chili is goed voor 2.3% van de totale markt in Noord-, Midden- en Zuid- Amerika.

 

WAAROM DEELNEMEN AAN DEZE MISSIE?
 •  Je komt in contact met mogelijke partners en afnemers, gebaseerd op jouw profiel
 •  Je hebt gesprekken met relevante  lokale partijen en overheden
 •  Je doet kennis op over de markt
 •  Je wisselt ervaringen uit met de andere deelnemers

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Voor het organiseren van de handelsmissie werken we samen met een lokale partner. Deze partner kent de sector en organiseert matchmaking en bezoeken aan relevante private en publieke partijen in Chili. NEC werkt ook samen met de Nederlandse ambassade in Santiago.

 

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

Bekijk voor meer informatie over de handelsmissie en het programma de aankondiging of neem contact op met Wendy Bakker of via 033 433 0131.

 

Direct aanmelden?

Aanmeldingsformulier

Lees hier de algemene voorwaarden voor deze reis.

De Duitse firma Enviacon Int. heeft in opdracht van het Duitse ministerie van Food en Agriculture van 11 t/m 15 september een handelsreis georganiseerd voor 8 geselecteerde high potentials uit de Duitse Food sector.

De NEC heeft de matchmaking tijdens deze reis verzorgt. De maandagmiddag stond in het teken van een matchmaking event in het NH Hotel te Utrecht en de andere dagen stond in het teken van individuele afspraken op locatie bij Nederlandse bedrijven. Tijdens deze gesprekken werden de mogelijke samenwerkingsopties nader besproken. De 8 bedrijven zullen dit najaar individueel nog minimaal eenmaal afreizen naar Nederland om follow-up te geven aan deze gesprekken en aan nog een aantal gesprekken die later dit jaar alsnog konden plaatsvinden.

 

Heeft u zelf interesse om alsnog in contact te komen met 1 of meerdere bedrijven van deze delegatie, stuur dan een mail aan Wendy Bakker.
Of heeft u interesse om zelf (export gerichte) zaken te doen met Duitsland, kijk dan eens op de website van de NEC voor bijvoorbeeld gratis advies mogelijkheden op dit vlak.

Matchmaking event

De Nederlandse Export Combinatie (NEC) heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse ambassade in Amman het inkomend bezoek van de Jordaanse vertegenwoordiger georganiseerd. Hij heeft in de periode van 16-30 mei in totaal 39 bedrijven uit de sectoren chemie (cosmetica, chemical, plastics en printing en signing), houten meubelen en design en electronics en engineering bezocht om de kansen in de markt te bespreken. Daarnaast is hij in gesprek gegaan met 6 brancheverenigingen en –organisaties om de kansen voor een handelsmissie naar Jordanië in kaart te brengen.

De consultant vertegenwoordigde tijdens zijn bezoek aan Nederland in totaal 71 Jordaanse bedrijven uit de bovengenoemde sectoren. Elke Nederlandse partij had tijdens het gesprek de mogelijkheid zichzelf te presenteren, kansen en mogelijkheden in Jordanië te bespreken, samenwerkingsmogelijkheden met de Jordaanse bedrijven te bespreken en eventuele vragen te stellen.

Tijdens de afspraken heeft de Jordaanse vertegenwoordiger een aantal zeer interessante samenwerkingspartners kunnen vinden voor de Jordaanse bedrijven. Met name bedrijven uit de sectoren plastics, houten meubelen en design en printing en signing waren zeer enthousiast over de Jordaanse markt en zagen zeker kansen voor een eventuele samenwerking. Daarnaast was de algemene reactie vanuit zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de brancheverenigingen positief over een mogelijke uitgaande handelsmissie naar Jordanië.

Zowel de Nederlandse Export Combinatie (NEC) als de Jordaanse vertegenwoordig kunnen terugkijken op een zeer succesvolle afspraken die kunnen bijdragen aan het stimuleren van zakendoen met Jordanië.

Met meer vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Wendy Bakker of Sylvia van der Horst.

IMG_4334

IMG_4347

IMG_4367

Van 22 t/m 24 mei bezocht NEC met een groep voedingsmiddelenproducenten Iran.

 

Aanleiding waren de toenemende kansen in de sector. De groep bestond uitleveranciers van vlees, vis, frisdrank, melkpoeder en verpakte voedingsmiddelen. Tijdens de missie werden vooral individuele bezoeken met potentiele partners afgelegd. Deze werden op locatie bezocht met een tolk erbij. Door de goede logistieke afstemming, de file druk is enorm in Teheran, konden 3-4 bedrijven per dag worden bezocht. Daarnaast was er ruim aandacht voor de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor certificeringen. Zo werden het ministerie van Agriculture en Ministerie van Health bezocht en ook de verschillende brancheorganisaties ontmoet. Op de Iran Food + Hospitality beurs met 40.000 bezoekers en 711 standhouders uit 35 landen werd veel marktinformatie ingewonnen en zinvolle contacten gelegd.

 

Tijdens de missie kwamen onderwerpen als invoervergunningen, betalingsmogelijkheden, e.d. ruim aan de orde. Deze onderwerpen werden door daarin gespecialiseerde partijen toegelicht. Via storechecks kreeg men een goed beeld van het aanbod in de supermarkten. Van een groot aantal producten bleek zelfs een tekort te zijn waardoor van potentiele partners direct aanvragen werden ontvangen. Op de receptie van de Nederlandse Ambassade werden tijdens het netwerken goede contacten gelegd met de aanwezige Iraanse doelgroep.

 

Positief punt was de verkiezingsuitslag die kwam op de eerste dag van de missie en waarin de gematigde president Rouhani overduidelijk werd herkozen. Dit leverde mooie taferelen op van feestende mensen op straat, vuurwerk en toeterende auto’s tot diep in de nacht.

Met meer vragen over deze missie of de aankomende activiteiten naar Iran kunt u contact opnemen met Joost van Dam

Grootste handelsmissie naar Zambia ooit!

De Nederlandse Export Combinatie heeft van 25-29 april een missie naar Zambia georganiseerd voor Nederlandse bedrijven in de agro sector. Achttien deelnemers uit de pluimvee-, zuivel- en algemene agro sector waren vertegenwoordigd. De missie is georganiseerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met AgriProFocus Zambia.

Het programma van de missie bestond uit deelname aan het Holland Paviljoen op de agrarische vakbeurs Agritech. Elke deelnemer had de mogelijkheid zich hier te presenteren aan het publiek. Op de beurs zijn matchmaking afspraken georganiseerd met lokale partijen, om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Bedrijfsbezoeken en een informatief seminar maakten ook deel uit van het programma.

Met meer vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Merit Temmink

 

De NEC en NABC hebben in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland twee handelsmissies georganiseerd naar Senegal. De Nederlandse ambassade in Dakar heeft een lokaal programma met seminars, matchmaking en bedrijfsbezoeken opgezet.

Een multisectorale missie, met een focus op de agro-food sector, vond plaats van 18 – 21 april. Tien Nederlandse bedrijven hebben hier aan deelgenomen. Een missie voor de sectoren maritiem en olie&gas is georganiseerd van 16-19 mei. Deze delegatie bestond uit 15 bedrijven.

Beide delegaties hebben erg enthousiast gereageerd op het verloop en de resultaten van de missie en de kansen die er zijn in Senegal. Voor vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Merit Temmink.

De Nederlandse Export Combinatie heeft in samenwerking met Enviacon van 21 t/m 23 maart een missie naar Duitsland georganiseerd voor Nederlandse bedrijven in verschillende sectoren. 8 Nederlandse bedrijven hebben deelgenomen aan de missie naar de regio Nordrhein-Westfalen.

Het programma is gestart met een collectieve programma op het consulaat te Düsseldorf waar de Nederlandse bedrijven diverse presentaties over o.a. de markt en zakelijke cultuurverschillen kregen.

De rest van de missie bestond uit individuele afspraken welke opgezet zijn door Enviacon. De afspraken vonden onder andere plaats met retailers, agenten en importeurs verspreid door de regio.
Er was goed contact tussen de bedrijven in de delegatie, waarbij 2 partijen ook samenwerkingsmogelijkheden zagen voor de Nederlandse markt.

Wilt u meer weten of de handelsmissie naar Duitsland of heeft u interesse in een volgende deelname dan kunt u contact opnemen met projectleider Wendy Bakker of via 033 433 0131

In januari heeft een delegatie overheidsfunctionarissen uit Ethiopië en Djibouti Nederland bezocht om samenwerking in agro-logistiek te vergroten.

De delegatie kwam naar Nederland op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in nauwe samenwerking met het Flying Swans consortium.

De missie stond onder leiding van de Ethiopische Minister van Transport en de Djibouti Minister van Transport en Equipment.

Tijdens het bezoek is gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking en investeringsmogelijkheden in de agro-logistiek.

De NEC is aangewezen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om  de coördinatie van het programma en de logistiek te verzorgen.

NEC heeft hiervoor nauw samen gewerkt met de Nederlandse ambassade in Addis Ababa.

Ethiopië 15 – 19 November, 2016

In samenwerking met Advance Consulting organiseerde de NEC  een masterclass internationaal ondernemen voor ca. 20 Ethiopische ondernemers uit de pluimvee, zuivel, specerijen en aquacultuur. Door de groei van binnenlandse productie, export en het aantrekken van investeringen is men gefocust om economische groei verder te stimuleren. Deze masterclass is opgezet om Ethiopische ondernemers hierin te ondersteunen.

img_5392

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Colombo heeft de NEC een uitgaande missie georganiseerd naar Sri Lanka. Veertien bedrijven uit de pluimvee- en zuivelsector hebben deelgenomen aan de missie die plaatsvond van 27 november t/m 1 december 2016.

De missie is opgezet gezien de kansen voor Nederlandse bedrijven in deze sectoren in Sri Lanka. De missie ging van start met een seminar en individuele matchmaking afspraken. Hier hebben ruim 150 Sri Lankaanse partijen aan deelgenomen. Tijdens een investment sessie en project bezoeken zijn verdere kansen voor samenwerking onderzocht.

Met meer vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Merit Temmink

 img_5580     img_5609

img_5839

 

 netherland-visitors sam_4319

 

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de Nederlandse Export Combinatie de matchmaking verzorgt voor het bezoek van de Handelsdelegatie aan Australië van 31 oktober t/m 6 november 2016. Deze missie viel gelijk met het Staatsbezoek van het Koninklijk Paar en het bezoek van o.a. Minister Kamp en Ploumen aan Australië en Nieuw Zeeland.

De delegatie bestond uit ruim 90 bedrijven en was onderverdeeld in de 7 sectoren Agri-Food, Horti, Water, Logistiek, LSH, Sports en Smart Cities. Het programma van de handelsdelegatie bestond deels  uit (sectorale) bezoeken, collectieve meetings, presentaties, netwerkdiners en matchmaking. 60 van de 90 bedrijven hadden matchmaking verzoeken ingediend bij RVO en deze zijn onder andere in Adelaide, Canberra, Sydney en Melbourne uitgevoerd. De NEC heeft deze matchmaking opgezet met haar lokale partner Altios en met diverse branche verenigingen uit de desbetreffende sectoren en de Rabobank Australia.

De matchmaking werd opgezet a.d.h.v. individuele profielen en een vooraf ingepland intake gesprek. De meetings waren tailor made, gezien binnen in de 7 sectoren erg veel verschillende disciplines aanwezig waren. De matchmaking meetings verliepen over het algemeen voorspoedig en vaak bleken de rondes van 20 of 30 minuten te kort om alles te bespreken. Tijdens deze missie zijn wel de eerste MOU’s al ondertekend en de eerste deals nader besproken.

Het merendeel van de aanwezige ondernemers was zeer positief en zag zeer goede kansen in deze markt.

1 3

4 5

6 7

De Nederlandse Export Combinatie heeft een inkomend studiebezoek georganiseerd voor afgevaardigden uit de Libanese private en publieke zuivelsector.
Dit studiebezoek is georganiseerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en vond plaats van 24 tot en met 28 oktober.

De delegatie kwam naar Nederland om onder andere de Nederlandse markt te verkennen en om meer kennis op te doen over voeding van melkvee en voedingsproductie, versterken van concurrentiepositie in de voedingssector, melkcollectie, genetica en hygiëne en kwaliteit van melkproductie. Daarnaast diende het studiebezoek ook ter inspiratie voor verdere ontwikkeling.
Er stonden diverse activiteiten op het programma, zoals het bijwonen van een seminar en meerdere bedrijfsbezoeken. Tevens was er een canvassessie waarbij mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederlandse en Libanese partijen besproken zijn.

foto-voor-terugblik-website-1
Bedrijfsbezoek
foto-voor-terugblik-website-2
Bedrijfsbezoek
foto-voor-terugblik-website-3
Workshop bij het RVO – Den Haag

Afgelopen 13 t/m 15 oktober heeft de designreis naar België plaatsgevonden, georganiseerd door de NEC in samenwerking met A&B partners. Tijdens de matchmakingreis naar België hebben er een aantal interessante bezoeken plaatsgevonden bij o.a. het Designmuseum in Gent met een welkom van de museum directrice zelf en ook een bezoek aan o.a. de Directeurswinkel Gent, Room In Gent en ’t Casteelken te Roeselare. Ook is de Biennale Interieur beurs in Kortrijk bezocht en hebben de deelnemers met diverse standhouders kunnen spreken. Daarnaast hebben de deelnemers een aantal interessante presentaties mogen bijwonen tijdens o.a. een ontbijt netwerk sessie. De reis naar België heeft voor de deelnemers veel handvaten geboden voor hun start en groei in België.

 

img_1175                    img_1202

  img_1240       img_1218

img_1264        img_1272

 

Vanaf 25 tot en met 29 september kwam er een delegatie uit de tuinbouwsector van Sri Lanka naar Nederland. Deze handelsmissie werd door de Nederlandse Export Combinatie uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De delegatie bestond uit 5 bedrijven uit de groenten & fruit, 12 bedrijven uit de sierteeltsector en 2 overheidsvertegenwoordigers. Zij kwamen naar Nederland om meer kennis op te doen over nieuwe technologieën en innovaties in de Nederlandse tuinbouwsector en om mogelijke samenwerkingspartner te vinden. Men was bijvoorbeeld op zoek naar importeurs van groenten & fruit of bloemen & planten om de producten op de Nederlandse markt te introduceren.

De week bestond uit diverse elementen, zoals bedrijfsbezoeken, individuele matchmakingafspraken, het bijwonen van een aantal seminars en een avondreceptie bij de ambassadeur van Sri Lanka in Nederland. Voor de organisatie van de missie heeft de NEC samengewerkt met Bureau Leeters. Bureau Leeters heeft in opdracht van de Nederlandse overheid een studie uitgevoerd om de kansen voor Nederlandse partijen in de tuinbouwsector in kaart te brengen. Een presentatie over het rapport voor Nederlandse bedrijven was onderdeel van de missie. Veel Nederlandse bedrijven toonden interesse in het seminar en de matchmaking en zowel nieuwe als bestaande contacten zijn ontmoet.
We kunnen terugkijken op een succesvolle handelsmissie die de relatie tussen Nederland en Sri Lanka in de tuinbouwsector verder heeft versterkt.

Inkomende missie Sri Lanka Aantal
Delegatie 25 personen
Bezoeken aan NL bedrijven 15 bezoeken
Matchmaking meetings 25 NL bedrijven

 

img_3678
Demo kwekerij Westland
img_1164
Meeting with Sri Lanka Ambassador in the Netherlands
img-20160927-wa0026
Matchmaking Sri Lanka and Dutch companies at RVO

Verslag inkomende missie Pakistan

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de Nederlandse Export Combinatie, in samenwerking met Veteffect, van 4 tot en met 9 september een handelsmissie georganiseerd voor Pakistaanse ondernemers uit de zuivel sector.

De delegatie bestond uit 8 zuivel bedrijven en 3 overheidsvertegenwoordigers. Zij kwamen naar Nederland om meer kennis op te doen over nieuwe technologieën en producten, om de Nederlandse markt te verkennen, om het zakelijke netwerk uit te breiden en om inspiratie op te doen voor verdere ontwikkeling.

De week bestond uit diverse elementen, zoals bedrijfsbezoeken, individuele matchmakingafspraken, een diner bij de Pakistaanse Ambassade in Den Haag, het bijwonen van een aantal seminars en workshops en een cultureel programma.

Tijdens de individuele matchmakingafspraken en bedrijfsbezoeken heeft de delegatie een groot aantal Nederlandse partijen ontmoet waarmee mogelijkheden voor samenwerking verkend zijn. Zowel vanuit de delegatie als de Nederlandse sector is positief gereageerd op mogelijke samenwerking.

We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle handelsmissie die heeft bijgedragen aan het verstevigen van de band tussen Nederland en Pakistan in de zuivelsector.

Inkomende missie Pakistan Aantal
Delegatie 11 personen
Bezoeken aan NL bedrijven 11 bezoeken
Matchmaking meetings 25 NL bedrijven

foto-1-voor-website

foto-2-voor-website

foto-3-voor-website

Op 28 juni 2016 vond de 2e dag van de “Defence en Security” missie plaats. Daar waar de eerste dag vooral in het teken stond van collectieve presentaties en algemene informatie updates, bestond deze tweede dag vooral uit individuele gesprekken met hoge functionarissen van de diverse Belgische Defensie, Politie en Security departments. Tijdens deze sessies van 30 minuten kon iedere Nederlandse deelnemer om tafel met 1 van deze 3 disciplines en een aantal had deze dag ook gesprekken met meerdere  disciplines. De dag werd onderbroken voor een collectieve lunch, welke ook direct werd gebruikt voor het verder netwerken. Naast de gesprekken met de 3 aanwezige departments, werden ook onderling tussen de Nederlandse deelnemers veel informatie uitgewisseld.

 

Vanuit Nederland is het erg lastig is om binnen te komen bij bijv. de Belgische Defensie, Politie en Security, daardoor werd deze dag als zeer waardevol ervaren door de Nederlandse deelnemers gezien men nu gelijk met de daarvoor verantwoordelijke personen en kon spreken of via de de aanwezige delegatie gelinkt kan gaan worden aan relevante collega’s.

foto1
Collectieve presentaties
foto3
‘life’ demonstratie aan de delegatie
foto2
Netwerken
foto5
Matchmaking
foto4
Matchmaking

Op 22 juni 2016 vond de eerste dag van de handelsmissie “Smart Cities” te Brussel plaats. Dit was een collectieve dag die bestond uit presentaties van verschillende partijen uit de sector Smart Cities in België en die werd afgesloten met een netwerkborrel.

De dag ging van start middels een welkomstwoord vanuit de Handelsattaché Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Brussel en door een welkomstwoord vanuit de organiserende partijen, de NEC en A&B Partners. Hierna werd gestart met de eerste presentaties die dieper ingingen op Smart Cities in België en de visie op de toekomst. De dag werd vervolgens kort onderbroken voor een collectieve Belgische lunch, welke ook direct werd gebruikt voor het netwerken. Na de lunch werd door o.a. de Smart City Manager Brussel dieper ingegaan op de strategie voor Brussel en hoe deze stad in de toekomst gebruik wil maken van innovatieve oplossingen.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel waar de Nederlandse deelnemers de mogelijkheid kregen om onderling nog met elkaar te netwerken. Hier hebben de deelnemers tevens bij ons aangegeven de presentaties zeker waardevol te vinden. Middels deze informatie zijn zij op de hoogte van de huidige sector in België.

In de opvolgende maanden vonden de matchmaking gesprekken plaats. Deze waren specifiek afgestemd op de wensen en interesses van de deelnemers.

img_3299

img_3303

img_3310

logo macro meats

Een succesvol bezoek
Op 16 en 17 februari bracht het Australische bedrijf Macro Meats een bezoek aan Nederland om de vleessector in Nederland te verkennen en om mogelijkheden voor een eventuele samenwerking te bespreken. Macro Meats is gevestigd in Zuid-Australië en is actief in kangoeroevlees voor consumptie. De NEC was verantwoordelijk voor alle afspraken gedurende deze dagen. Er werden verschillende bedrijven bezocht, waaronder groothandels, producenten, distributeurs en importeurs uit de vleessector.

 

Dhr. Anton Martynenko – Macro Meats:
“We have had a very positive experience working with the Netherlands Export Combination which managed to organize 6 business meetings for us with the interested Dutch companies within a very short period of time and at short notice. Apart from the general consulting and business-matching NEC provided us with the driving and interpretation services in Netherlands which helped us to obtain market intelligence and explore business opportunities for our company on the Dutch market. We would strongly recommend potential importers and exporters to Holland to use NEC’s professional services to develop business with the Dutch companies. Anton Martynenko, Export Manager for Macro Meats, supplier of the premium kangaroo meat products to the European market.”

Foto product Macro Meats