Exportadvies

De Nederlandse Export Combinatie geeft exportadvies aan bedrijven uit diverse sectoren. De NEC is adviseur in trajecten over internationaal ondernemen en begeleidt ondernemers bij hun export aanpak. Daarnaast is de NEC uitvoerder van diverse subsidietrajecten vanuit de Nederlandse overheid. Wilt u starten met internationaal ondernemen of uw internationale activiteiten verder uitbreiden? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een exportsubsidie vanuit de Nederlandse overheid. Als u niet in aanmerking komt voor een exportsubsidie of hier reeds van gebruik heeft gemaakt, heeft de NEC aanvullende trajecten opgezet om internationale markten kosten effectief te betreden.

De NEC is sinds de start van de regeling uitvoerder van de exportsubsidie Starters International Business. Deze subsidie is opgezet door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor startende exporteurs. NEC is vanwege haar lange ervaring in het internationaal zakendoen aangewezen als uitvoerder van deze regeling. De adviseurs van de NEC hebben reeds meer dan 200 SIB trajecten in diverse sectoren uitgevoerd. Via de voucher zijn er voor u geen verdere kosten aan dit traject verbonden behoudens de BTW die u weer terug kunt vorderen.

 

Met een ervaren adviseur wordt er gekeken naar uw huidige situatie, worden de mogelijkheden in buitenlandse markten onderzocht en werkt u door middel van actielijsten toe naar een concreet actieplan. Daarnaast kan er binnen deze subsidie marktinformatie worden verkregen over uw sector in potentiële afzetmarkten.

Deze regeling biedt u de mogelijkheid om in nieuwe internationale markten sneller aan de slag te gaan en bestaande markten verder uit te breiden door:

 • Inventarisatie van uw export organisatie;
 • Marktinformatie/landenvergelijking voor 3 specifieke, voor u interessante, landen;
 • Een export actieplan voor een van deze landen;
 • Het ontsluiten van een netwerk in het betreffende land;
 • Praktische export tips voor het zakendoen aldaar;
 • Een lijst van potentiële afnemers/partners in het land.

 

Tijdens 3 advies gesprekken werkt u toe naar een concreet plan om uw export structureel op te zetten.

De subsidie heeft een waarde van €2400, excl. BTW. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons. Mocht u in aanmerking komen voor deze subsidie dan kunnen wij de aanvraag eenvoudig voor u verzorgen.

Hieronder kunt u de ervaringen lezen van enkele ondernemers die met ons dit traject doorlopen hebben:

Puik Art SIB Traject – RVO

Buitendijk Slaman SIB Traject – RVO

Hanse Staalbouw SIB Traject – RVO

Dopper SIB Traject – RVO

Agraplan – SIB Traject – RVO

In het kader van de Starters International Business subsidieregeling is het mogelijk een missievoucher aan te vragen die ter beschikking wordt gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze voucher heeft een waarde van maximaal €1500, excl. BTW tot maximaal 50% van de deelnamekosten en is te gebruiken als korting voor deelname aan een collectieve handelsmissie of beursdeelname. De voucher is te gebruiken voor deelname aan de handelsmissies en beursdeelnames die door de NEC worden georganiseerd. Per bedrijf kan er één voucher per kalenderjaar aan worden gevraagd. Deze regeling kent een jaarlijkse limiet; dus: op is op.

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een missievoucher of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Mocht u in aanmerking komen voor de voucher dan is deze eenvoudig aan te vragen.

De NEC kan u voorts adviseren over andere subsidie trajecten zoals Partners voor International Business (PIB) en de Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

Komt u niet in aanmerking voor een exportsubsidie maar wilt u graag individueel advies over uw internationale plannen? De NEC heeft een ‘4 stappen plan’ ontwikkeld waarmee u een internationale markt kunt betreden. De 4 stappen zijn als volgt: marktonderzoek, partnerselectie, bezoek aan de markt, follow-up. Het traject biedt u een gestructureerde maar praktische aanpak bij het vinden en interpreteren van marktinformatie en het vinden en selecteren van geschikte afnemers, zoals agenten, distributeurs en partners.

U krijgt tijdens dit traject antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe moet ik een bepaalde markt betreden?
 • Wat zijn de belangrijkste contacten voor mij in de sector?
 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in mijn sector in deze regio?
 • Welke potentiële partners zijn er in de markt?
 • Hebben tussenpersonen of eindklanten in de regio interesse in mijn product?
 • Is een partij geïnteresseerd om mijn producten in de markt te zetten?

Tevens bieden wij ook de mogelijkheid om niet alle stappen in een keer te bewandelen maar om bijvoorbeeld 1 of 2 stappen uit te voeren.

 

Een adviseur van de NEC bespreekt graag de mogelijkheden voor u binnen het ‘4 stappen plan’. Contact

 

De eerste stap is het marktonderzoek. Dit kan bestaan uit een landenvergelijking of een specifiek land- en marktanalyse. Ook zal de entree strategie voor het desbetreffende land vastgesteld worden. Door dit onderzoek maakt de NEC actief gebruik van haar Internationale Netwerk zoals lokale partners, lokale branche organisaties en lokale kamers van koophandel, etc. De bevindingen zullen worden gerapporteerd en overlegd. Indien gewenst zal ook een concreet plan van aanpak opgesteld worden voor de volgende stap(pen).

Als tweede stap zal een profiel van de mogelijke partners opgesteld worden. Met dit profiel gaat de NEC actief aan de slag en stelt een long list van potentiële afnemers / business contacten / samenwerkingsbedrijven / etc. op. In overleg wordt deze longlist  doorgenomen en hieruit wordt de shortlist opgesteld.

De opgestelde shortlist uit stap 2 zal in stap 3 actief benaderd worden. Er zullen gesprekken met geïnteresseerde bedrijven opgezet worden en ook een mogelijk bezoek aan de markt (in overleg) kan worden uitgevoerd. Het bezoek kan bestaan uit een bezoek van iemand de NEC alleen of een bezoek van iemand van de NEC in combinatie met de Nederlandse partij, of zelfs iemand van de Nederlandse partij alleen. Tijdens het bezoek zullen dan de geïnteresseerde bedrijven worden bezocht en de NEC zal vervolgens ook ondersteunen bij zaken als het opstellen en afsluiten van de contracten. Indien een bezoek aan de markt niet wenselijk of noodzakelijk is, zal de NEC direct overgaan tot het afsluiten van de contracten e.d. .

Als laatste stap zullen de follow-up activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de aangestelde partner actief voor u aan de slag gaat en ook blijft.

Tevens kunnen de activiteiten worden uitgevoerd die betrekking hebben op bijvoorbeeld de interne organisatie, certificeringen, promotiemiddelen, vertalingen, prijsstructuur, betalingscondities, leveringsvoorwaarden, offertes, specificaties, toepassingen, scherp houden van de distributeur, e.d.