Circulaire Economie

De NEC concentreert zich meer en meer op de Circulaire Economie (CE). Als een verbinder brengt de NEC de overheid, NGO’s, het MKB de kennisinstellingen en de consument in binnen- en buitenland bij elkaar. Deze integrale aanpak is nodig om de transitie naar een CE mogelijk te maken. Daarbij kijkt de NEC specifiek naar de internationale handelskansen voor het Nederlandse MKB.

 

Voor meer informatie over de activiteiten van de NEC, kunt u contact opnemen met Joost van Dam of Steven Smit.

Bewustzijn creëren

Wij van de NEC geloven dat eerst het belang van een Circulaire Economie meer onder de aandacht gebracht moet worden. Enerzijds omdat het nog te weinig speelt bij bedrijven en consumenten en anderzijds omdat het een grensoverschrijdend probleem is. Deze bewustwording is noodzakelijk voordat we echt circulair kunnen zijn. De NEC zorgt hiervoor door seminars en exposities te organiseren samen met RVO, ambassades, kamer van koophandels en brancheverenigingen. De NEC is actief in alle sectoren, maar door zijn jarenlange ervaring vooral in de Agro-Food, Horti en creative sector.

Een goed voorbeeld van een activiteit die de NEC organiseerde om bewustzijn te vergroten is Dutch Design Lounge die het organiseerde in het thema van Upcycling & Functional Redesign tijdens de Biennale Kortrijk in 2018. Het doel van de expositie was om de hoeveelheid afvalstromen in kaart te brengen en tevens te laten zien wat er vanuit die afvalstromen opnieuw gemaakt kan worden. De NEC gebruikt de Dutch Design Lounge nu als plug & play concept op andere designbeurzen in de wereld.

Zaken doen

Naast de bewustwording, ondersteunt de NEC het MKB actief bij het opzetten van internationale zaken op het gebied van CE. De NEC organiseert inkomend en uitgaande handelsmissies CE-breed als ook sectorspecifiek, denk daarbij aan Waste Management en de kringlooplandbouw. In 2016 is er bijvoorbeeld een handelsmissie naar Australië georganiseerd waarbij een delegatie meeging voor specifieke promotie van Nederlandse CE-activiteiten.

Voor meer informatie over de activiteiten van de NEC, kunt u contact opnemen met Joost van Dam of Steven Smit.