Onze diensten

Exportondersteuning door de Nederlandse Export Combinatie

De Nederlandse Export Combinatie (NEC BV) geeft exportadvies en exportondersteuning aan ondernemers die hun internationale activiteiten willen opzetten of uitbreiden. Daarnaast organiseert de NEC diverse collectieve activiteiten als handelsmissies, beursdeelnames, Holland Paviljoens en bijeenkomsten om de internationale handel van het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De NEC organiseert deze collectieve activiteiten vaak in samenwerking met Ministeries, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ambassades, onze lokale partners en brancheorganisaties. Middels individuele trajecten en het Starters International Business (SIB) traject geeft de NEC tevens exportondersteuning en advies en legt zij contact met bijvoorbeeld agenten en distributeurs. Deelname aan een individueel of collectief traject rondom internationaal zakendoen, is een goede gelegenheid om internationale activiteiten naar een hoger plan te tillen.

De NEC is opgericht in 1952 door ondernemers, voor ondernemers. Vanaf de oprichting heeft de NEC netwerken opgebouwd in diverse sectoren over de hele wereld. Het team van de NEC bestaat uit ervaren en enthousiaste adviseurs die zelf hun sporen in het internationale bedrijfsleven hebben verdiend. Door een praktische benadering en een groot netwerk heeft de NEC veel succesvolle internationale trajecten gerealiseerd.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

De Nederlandse Export Combinatie is in 1952 opgericht door ondernemers, voor ondernemers. De organisatie, die als stichting is opgericht, had als doel activiteiten op internationaal gebied te bevorderen. Zonder frequent vliegverkeer, internet en communicatie per e-mail was internationaal ondernemen ingewikkeld en tijdrovend. Met de Stichting NEC werd een collectieve benadering geopend om internationaal markten te kunnen betreden.

De man met de monsterkoffer
Om deze collectieve benadering vorm te geven is de NEC opgericht als één van de eerste organisaties in Nederland op het gebied van internationaal zakendoen. Het vinden van internationale partners voor de bedrijven, zoals agenten en distributeurs, was één van de kerntaken. Namens de NEC ging dan een ‘wereldreiziger’ naar een bepaalde regio met monsters en brochures van leden van de stichting. Dit was destijds hét moderne middel om buitenlandse markten te verkennen. Tijdens de reizen werden nieuwe contacten gelegd, producten gepresenteerd en kansen in de markt verkend. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de netwerken van de NEC in deze landen. Door deze reizen groeide het netwerk van de NEC zowel nationaal als internationaal en waren er op het hoogtepunt 560 Nederlandse bedrijven bij aangesloten. De term “ik geloof in de man met de monsterkoffer” werd een algemeen begrip.

In de loop der jaren veranderden methodes van communicatie en transport en werd internationaal ondernemen op individuele basis voor meer bedrijven een optie. Ook nam de overheid een steeds bepalender rol in de exportbevordering in en ontplooide tal van initiatieven op dit gebied. In 2006 heeft de NEC daarom de overgang gemaakt van een stichting naar een private onderneming. Naast de collectieve activiteiten is de NEC zich sinds 2006 ook gaan richten op individuele trajecten. Daarnaast wordt nu in projecten veel samengewerkt met de Nederlandse overheid waardoor trajecten niet alleen door de bedrijven worden gefinancierd. Zo werken wij in dit kader samen met o.a. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ministeries, Nederlandse Ambassades en branche organisaties.

De combinatie van zowel collectieve als individuele exporttrajecten maakt dat de Nederlandse Export Combinatie tot op heden een begrip is in de exportondersteuning.

 

NEC-Logo-65jaar

 

 

 

65 jaar Nederlandse Export Combinatie (NEC)

In 1952 staken 4 ondernemers de koppen bij elkaar om samen hun exportkansen te vergroten. De Nederlandse Export Combinatie (NEC) werd opgericht. Via wereldreizigers werden voor de aangesloten bedrijven handelsreizen uitgevoerd om voor hen agenten, importeurs en distributeurs te vinden en marktinformatie in te winnen. Tot op de dag van vandaag is een wereldwijd netwerk van partners aanwezig in nagenoeg alle landen.

Met de komst van internet werden markten meer transparant en internationaal communiceren gemakkelijker. Ook werd van overheidswege tijdens handelsmissies matchmaking aangeboden. Vanaf 2007 is de NEC daarom met nationale en internationale partners gaan samenwerken (o.a. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ambassades, internationale trade development boards). Naast de eigen activiteiten werden er vanaf toen ook activiteiten in opdracht uitgevoerd. Uitgangspunt werd het uitvoeren van projecten waarin de hoogst mogelijke toegevoegde waarde werd geboden aan de klanten door het samenwerken met zorgvuldig geselecteerde partners. Naast de initiatie en uitvoering van handelsmissies zijn de activiteiten van de NEC uitgebreid met de organisatie van Holland paviljoens en agentschappen van toonaangevende beurzen, individueel exportadvies en exportcursussen. Een enthousiast team van 12 personen geeft hier invulling aan.

Hieronder het beeldje van de NEC- “wereldreiziger”. Met de NEC-slogan uit die tijd: Ik geloof in de man met de monsterkoffer”.

IMG_2310
De man met de monsterkoffer

De NEC heeft een breed internationaal netwerk opgebouwd met lokale partners en overheden in bijna alle landen van de wereld. Binnen deze landen werkt de NEC ook vaak met sector specifieke partners, waardoor wij snel de juiste en meest actuele informatie naar boven kunnen halen.

Samenwerking staat hoog in het vaandel bij de NEC. Graag werken wij met partijen samen om de toegevoegde waarde van onze activiteiten voor de deelnemers zo hoog mogelijk te laten zijn. Dit betekent dat wij specialistische kennis en ervaring bij deze projecten inschakelen. Tot op heden heeft deze insteek een prettige en langdurige relatie met onze partners in zowel Nederland als het buitenland opgeleverd.

In Nederland werkt de NEC samen met en in opdracht van ambassades, ministeries, buitenlandse overheden, brancheorganisaties en Nederlandse bedrijven. De NEC is momenteel raamcontractant van RVO voor de uitvoering van inkomende en uitgaande handelsmissies en beursdeelnames.

Openstaande vacatures

Op dit moment hebben wij een Sales & Acquisitie functie openstaan. Zie hiervoor de vacature.

 

Stages
Wij hebben regelmatig stageplaatsen beschikbaar voor een meeloop stage of een afstudeer stage. Diverse start data gedurende het jaar zijn mogelijk. Neem contact op voor meer informatie.

Deelname aan een handelsmissie

De Nederlandse Export Combinatie organiseert handelsmissies om internationale handel te stimuleren. Voor de opzet en organisatie van een handelsmissie werkt de NEC vaak in samenwerking met of in opdracht van de Nederlandse overheid, de Nederlandse topsectoren of buitenlandse overheden. Daarnaast werkt de NEC vaak samen met brancheorganisaties, lokale partijen, ambassades, provincies en gemeenten ter exportondersteuning van Nederlandse of buitenlandse bedrijven.

Wat kunnen deze missies voor u als bedrijf betekenen? Onderstaand is een overzicht te vinden van de verschillende handelsmissies die de NEC organiseert:

Uitgaande handelsmissies:

Een delegatie Nederlandse bedrijven bezoekt als collectief een buitenlandse markt. Er wordt zowel een collectief als een individueel programma opgesteld. Het collectieve programma bestaat vaak uit bedrijfs- of projectbezoeken in de sector, store checks, presentaties en netwerkmomenten. Het individuele programma kan bestaan uit matchmaking gesprekken met potentiële partners, bedrijfsbezoeken en bezoeken aan geselecteerde winkels.

Inkomende handelsmissies:

Een delegatie buitenlandse bedrijven bezoekt als collectief de Nederlandse markt. Als Nederlands bedrijf kunt u tijdens dit bezoek in contact komen met de delegatieleden die interessant voor u zijn of de delegatie kan een bezoek brengen aan uw bedrijf. Vaak wordt er tijdens de missie een seminar georganiseerd over de kansen voor u in de betreffende markt.

Oriëntatie handelsmissies:

Een delegatie bedrijven of organisaties uit een bepaalde sector bezoekt als collectief een bepaalde markt. Deelnemers aan deze missie willen zich oriënteren op een nieuwe markt. Het programma is gebaseerd op de profielen van de deelnemende bedrijven en de bezoeken worden veelal als groep gedaan. Tijdens deze missie krijgt u antwoord op de volgende vragen:
• Is dit een interessante markt voor mij?
• Past mijn product bij de wensen vanuit de markt?
• Wat zijn de culturele verschillen waar ik rekening mee moet houden?
• Wie zijn de grootste spelers in de markt?
• Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst?

Matchmaking handelsmissies:

Een delegatie bedrijven uit een bepaalde sector óf diverse sectoren bezoekt als collectief een bepaalde markt. Deelnemers aan deze handelsmissies zijn bedrijven die al enige kennis hebben van de markt en die in contact willen komen met de belangrijkste partijen in de markt. Het grootste deel van het programma bestaat uit individuele afspraken. De afspraken worden ingepland na een uitgebreide intake over uw wensen in deze markt. Daarnaast zijn er een aantal collectieve programma onderdelen. Tijdens deze handelsmissies krijgt u antwoord op de volgende vragen:
• Wat zijn de belangrijkste verkoopkanalen in deze markt?
• Welke belangrijkste concullega’s zijn hier actief?
• Wie zijn de belangrijkste afnemers in deze markt?
• Zijn de partijen in deze markt geïnteresseerd in mijn product?
• Wat zijn de mogelijke manieren en wat is de beste entreestrategie om deze markt te betreden met mijn product?
• Welke agenten of distributeurs zijn er en welke zijn interessant voor mij?

Voor de missies van de NEC is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een missievoucher t.w.v. €1500 aan te vragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor meer informatie over de missievoucher klik hier.
Een overzicht van de komende handelsmissies vindt u onder ‘Aankomende handelsmissies’.

Van 18 t/m 23 maart 2018 ontvangen wij in opdracht van het Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) een inkomende handelsdelegatie uit Jordanië, actief in de tuinbouw- en textielsector.


Bent u actief in de tuinbouw- of textielsector en opzoek naar potentiële zakenpartners in Jordanië? Dan brengen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Export Combinatie u graag in contact met relevante Jordaanse bedrijven. Van 18 t/m 23 maart brengen 22 vertegenwoordigers van zowel tuinbouw- en textielbedrijven uit Jordanië een vierdaags werkbezoek aan Nederland.

Doel van de missie: De Jordaanse delegatie zal gedurende de week tijdens verschillende bedrijfsbezoeken:

 • Kennis opdoen van de Nederlandse tuinbouw- en textielketen;
 • Inzicht verkrijgen in hoe de Nederlandse sectoren zijn georganiseerd;
 • Kennis opdoen van nieuwe technologieën en innovaties m.n. om efficiëntie en productiviteit lokaal te verhogen;
 • Verkennen van mogelijke afzetkanalen in Nederland.

Daarnaast biedt deze missie Jordaanse en Nederlandse ondernemers in de beide sectoren de gelegenheid om mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken of verder te ontwikkelen.

 

Seminar en matchmaking op woensdag 21 maart:
Wilt u in contact komen met de delegatie? Dat kan op:
U kunt zich aanmelden voor het seminar en de individuele gesprekken met één of meerdere leden van deze delegatie. De een-op-een gesprekken tijdens de matchmaking worden in overleg gepland. Zowel het seminar als de matchmaking zijn gratis.
Tijdstip: van 9.00 tot 13.00 uur. Aansluitend is er een netwerklunch met de Jordaanse bedrijven.
Locatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Den Haag.

 

Aanmelden voor het seminar en de matchmaking kan door de aanmeldformulier(en) hieronder in te vullen en te sturen naar info@nec.nl. Aanmelden kan tot 9 maart 2018.

Aanmeldformulier (horti) businessmatching Jordanië

Aanmeldformulier (Textiel) businessmatchmaking Jordanië

De Jordaanse delegatie en hun interesses zijn te vinden in de profielenoverzichten hieronder:

Profiles Delegation IM Jordan – Textile

Profiles Delegation IM Jordan – Horti

 

Organisatie:
Deze missie wordt uitgevoerd door de Nederlandse Export Combinatie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Ambassade in Amman.

Bekijk voor meer informatie de aankondigingen hieronder of neem contact op met de projectleider Wendy Bakker of via 033 433 0131.
Aankondiging Jordanie IM horti 2018

Aankondiging Jordanie IM textiel 2018

Aankondiging Jordanie IM horti en textiel 2018

 

In maart 2018 brengen in totaal 14 vertegenwoordigers van bedrijven uit de Georgische vlees- en zuivel verwerkende sectoren, tezamen met 3 overheidsvertegenwoordigers, een vierdaags werkbezoek aan Nederland.


Go to the Official Landingspage of this mission ->

Achtergrond

De vleesverwerkende en zuivelsectoren in Georgië zijn voldoende toegerust om hun producten op de lokale markt te verkopen. De koopkracht op de lokale markt is echter beperkt. Voor de ontwikkeling van de sector, voor meer winst en innovatieve productiemethoden zullen deze sectoren dus de grens over moeten. De vleesverwerkende en zuivelsector heeft veel potentieel maar de productie en kwaliteit van de producten dient te worden verbeterd.

Daar komt bij dat het ‘Deep and Comprehensive Free Trade Agreement’ dat de EU met onder meer Georgië heeft gesloten op termijn betekent dat Europese producten op de Georgische markt verkrijgbaar zijn. Georgische producenten moeten dan op de eigen markt concurreren met producten van betere kwaliteit en een constante aanvoer, die bovendien voldoen aan de EU-eisen ten aanzien van verpakking, opslag, productie, milieu etc. Het is daarom van vitaal belang voor Georgische bedrijven om nu te beginnen met het verbeteren van de kwaliteit van hun producten en het verder professionaliseren van hun productieprocessen. De bedoeling is om dit met Nederlandse kennis en processing equipment en machines te realiseren.

 

Doel van de missie

De delegatie zal gedurende de week tijdens verschillende bedrijfsbezoeken en trainingen:

 • Kennis en ervaring opdoen van de complete keten;
 • Inzicht verkrijgen in de behandeling van grondstoffen (zuivel, kip, varken, rund);
 • Kennis opdoen van nieuwe technologieën en innovaties m.n. om efficiëntie en productiviteit te verhogen.

Deze missie biedt Georgische en Nederlandse ondernemers in de vlees- en zuivelsector de gelegenheid om mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken en toelevering te bespreken.

 

Wilt u in contact komen met de delegatie?
Dat kan tijdens het seminar en matchmakingevent op dinsdag 20 maart

U kunt zich aanmelden voor het seminar en de individuele gesprekken met leden van deze delegatie. De een-op-een gesprekken tijdens de matchmaking worden in overleg gepland. Zowel het seminar als de matchmaking is gratis.

Tijdstip: 13.00—18.00 uur (programma volgt). Aansluitend (tot ongeveer 19.30) is er een netwerkborrel met de Georgische bedrijven. Locatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Den Haag. Aanmelden voor het seminar en de matchmaking kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar info@nec.nl. Aanmelden kan tot 1 maart 2018. Het aantal Nederlandse bedrijven voor de matchmaking is gelimiteerd tot 50.

Voor meer informatie zie Aankondiging Inkomende missie Georgie en de profielen van de deelnemers zuivel en vleesverwerking.

Aanmelden voor het seminar en matchmaking event kan door een ingevuld aanmeldformulier te retourneren naar info@nec.nl

Aanmeldformulier Zuivel  of  Aanmeldformulier Vleesverwerking

 

Meer informatie of vragen?

Bent u op zoek naar meer informatie over de missie of over de deelnemers, neem dan contact op met Joost van Dam van de Nederlandse Export Combinatie via 033 433 0131 of info@nec.nl

 

 

 

 

 

Wilt u uw kansen verkennen in Polen in de voedingsmiddelen en drankenindustrie? Ga dan mee met deze handelsmissie!


DE POOLSE FOODSECTOR
Polen is een van de grootste staten in centraal Europa en telt rond de 38,4 miljoen inwoners. De Poolse economie groeit momenteel boven het verwachtte groeipercentage uit.

 • Naast de stijging van particuliere consumptie binnen Polen, zijn ook in het specifiek de uitgaven aan de voedingsmiddelen en drankenindustrie toenemende. De voedingsdetailhandel bedraagt op dit moment $52 miljard in Polen. Dit bedrag is verwacht te stijgen naar $62 miljard in 2020. Oorzaken hiervan liggen in de stijging van het inkomen, diversificatie van smaak en toenemende import.
 • Binnen Polen stellen voedingsconsumenten steeds grotere eisen aan het kiezen van foodservice. Niet alleen richten Polen zicht steeds op meer de kwaliteit van eten, maar ook de locatie, de service en de sfeer worden steeds belangrijker. Tevens wordt er steeds meer nadruk gelegd op de oorsprong
  van producten; waaronder de aanwezigheid van organische ingrediënten, ingrediënten zonder allergenen of vegetarische maaltijden.
 • De Poolse vraag naar internationale smaken neemt toe, steeds meer Polen reizen overzee wat resulteert in vraag naar Europese smaken. Bovendien is er een sterke vraag naar innovatie binnen Polen. De Poolse bevolking staat open voor nieuwe smaakcombinaties, experimentele smaken en producten die iets nieuws brengen.


PRAKTISCH
Deelname aan de missie kost €1950,- per bedrijf, excl. BTW, inclusief matchmaking, business ontbijt, presentaties, store checks excl. reis en verblijfskosten en evt. tolkkosten. Mogelijk komt u in aanmerking voor een missievoucher ter waarde van maximaal €1500,- van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor meer informatie over deze regeling, zie http://www.rvo.nl

Wat kunt u verwachten?

 • Als deelnemer zult u waardevolle inzichten krijgen in de toekomstige handels- en investeringsmogelijkheden in Polen
 • U komt face-to-face in contact met Poolse kopers in de voedingsmiddelen en dranken industrie.

 

VRAGEN OF AANMELDEN
Bekijk voor meer informatie en o.a. het programma de Aankondiging Handelsmissie Polen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dyon Zwijnenburg of via 033 433 0131.

 

Minimaal aantal deelnemers voor deze missie is 10. U kunt zich inschrijven tot 9 maart 2018. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Aanmeldingsformulier
Lees hier de algemene voorwaarden voor deze handelsmissie

Wilt u uw export uitbreiden naar Chili? Ga dan mee op handelsmissie!

11 t/m 15 november 2018


TUINBOUW SECTOR CHILI

De tuinbouwsector toonde in 2016 een van de hoogste groeipercentages met een toename van 18% in waarde. Een verdere uitbreiding van het tuinbouw areaal wordt verwacht. Uitdagingen in Chili zijn bijvoorbeeld het gebrek aan gekoelde transportmiddelen, opslagmogelijkheden voor producenten en van kennis. Technische ontwikkeling, kennis en innovatie zijn daarom noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de Chileense markt. Een goed moment voor Nederlandse toeleveranciers om via deze handelsmissie de kansen te inventariseren en contacten te leggen.

 • Chili is een exportgericht land en biedt hierdoor vele mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers.
 • De landbouwgrond in Chili is schoon, dankzij de natuurlijke barrières en het feit dat de sector erg jong is.
 • Steeds meer consumenten geven de voorkeur aan duurzame verpakkingen. Ook de Chileense overheid houdt zich hiermee bezig.

 

WAAROM DEELNEMEN AAN DEZE MISSIE?
 •  Je komt in contact met mogelijke partners en afnemers, gebaseerd op jouw profiel
 •  Je hebt gesprekken met relevante  lokale partijen en overheden
 •  Je doet kennis op over de markt
 •  Je wisselt ervaringen uit met de andere deelnemers

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Voor het organiseren van de handelsmissie werken we samen met een lokale partner. Deze partner kent de sector en organiseert matchmaking en bezoeken aan relevante private en publieke partijen in Chili. NEC werkt ook samen met de Nederlandse ambassade in Santiago.

 

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

Bekijk voor meer informatie de aankondiging met o.a. het programma en de kosten van deze handelsmissie.
Voor meer informatie of vragen over de handelsmissie neem contact via info@nec.nl of telefonisch via 033 433 0131.

 

AANMELDEN:

Aanmeldingsformulier
Lees HIER de algemene voorwaarden.

2 – 6 december* 2018 – Teheran, Iran

Wilt u uw export uitbreiden naar Iran en bent u actief in de pluimvee sector? Ga dan mee op handelsmissie naar Iran. Tijdens de missie wordt o.a. een bezoek gebracht aan de Iranplex in Teheran! Dit is een event dat wordt gehouden ten tijde van de missie in de Teheran International Permanent Fairground.


IRAN

Sinds 16 januari 2016 kunt u weer handeldrijven met Iran. Nederland zet sindsdien stapsgewijze hervatting van de handel met het land en organiseert verschillende handelsmissies. Tevens heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verschillende handel bevorderende regelingen opgesteld voor Iran. Tegenwoordig nemen de economische sacties steeds meer af er zijn er in toenemende mate kansen te vinden voor Nederlandse bedrijven:

 • Iran heeft met 80 miljoen inwoners een grote interne markt
 • Gebaseerd op het inwoneraantal is Iran het 2e grootste land in het Midden-Oosten
 • Ruim 60% van de 80 miljoen inwoners is jonger dan 35 jaar
 • De jonge bevolking toont een groeiende vraag naar Westerse, moderne en geavanceerde producten en technologieën
 • In vergelijking tot verschillende buurlanden kent Iran een stabiele economie
 • Het land hoort bij de 20 sterkste economieën ter wereld
 • De verwachte groei in het BBP voor 2020 ligt tussen de 5% en 10%

 

POULTRY SECTOR

De vleesindustrie is op dit moment een zeer belangrijk onderdeel van de voedingsmiddelen sector. Ongeveer 70% van de boerderijen in Iran zijn actief in het houden van (pluim)vee. De grootste afnemers van de totale vraag naar vlees zijn met 93% de Iraanse huishoudens. In het totaal wordt 4% van de totale huishoudelijke uitgaven dan ook gespendeerd aan vlees. Momenteel is er een verschuiving in de vraag van rood vlees naar pluimvee/vis gaande in Iran.

Experts verwachten daarmee ook een sterke groei in de landbouw productie van Iran de komende jaren. Zo wordt o.a. verwacht dat de pluimvee productie alleen al met 16% zal zijn gegroeid van 2017 tot 2019. De pluimvee sector maakt daarmee de grootste verwachte groei door vergeleken met andere sectoren binnen de agro sector. De vraag naar pluimvee en vlees consumptie is verwacht te groeien van 17,9% naar 28,1% (tot 550.500 ton) in 2019.

 

DE MISSIE + PROGRAMMA*
(*data missie onder voorbehoud van de exacte beurs data in Iran)

Deze missie staat in het teken van het verkennen van de pluimvee sector in Iran. Door middel van deze missie wilt de NEC Nederlandse bedrijven de mogelijkheid bieden om gemakkelijk in contact te komen met potentiële afnemers en de plaatselijke overheid. Voor de handelsmissie zal samen worden gewerkt met een ervaren lokale partner.

Bekijk voor meer informatie en het programma de aankondiging Iran Pluimvee.

 

CONTACT EN VRAGEN

Neem bij vragen contact op met projectmanager Joost van Dam of via 033-4330131. Indien u zich wilt opgeven voor deze handelsmissie, dan kan dat via het digitale aanmeldformulier hieronder.

Aanmeldingsformulier

U kunt zich voor deze missie aanmelden tot en met 28 februari 2018. Bij een minimum van tien aanmeldingen gaat deze missie door.

 

 

De Nederlandse Export Combinatie heeft van 13 t/m 19 februari een missie naar Oeganda georganiseerd voor Nederlandse bedrijven in de agro sector. Twaalf Nederlandse bedrijven en vijftien Nederlands-Oegandese bedrijven uit de pluimvee-, zuivel- en algemene agro sector waren vertegenwoordigd. De missie is georganiseerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met AgriProFocus Oeganda.

 

Het programma van de missie bestond o.a. uit deelname aan de Holland Lounge op de Harvest Money Expo in Kampala. Elke deelnemer had de mogelijkheid zich hier te presenteren aan het publiek. Op de beurs zijn matchmaking afspraken georganiseerd met lokale partijen, om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Veld bezoeken, een netwerk receptie en een informatief seminar maakten ook deel uit van het programma.

 

Met meer vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Joost van Dam of Dyon Zwijnenburg

 

In samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Brussel heeft de Nederlandse Export Combinatie op 7 december een handelsmissie georganiseerd naar België voor de bouw- en creatieve industrie op het gebied van ‘Compact Wonen’.

De voorkeur voor klein wonen groeit en er wordt steeds kleiner gebouwd in de stedelijke gebieden van België. Dit biedt kansen voor het compact wonen, omdat de locatie belangrijker is dan het aantal m2.

Op 7 december vertrok de NEC met een groep Nederlandse MKB-bedrijven naar België om de Belgische markt op het gebied van compact wonen te verkennen en te bewerken. Tijdens het seminar kwamen onderwerpen als: de verdichting in Vlaanderen, projectontwikkeling en bouwen in Vlaanderen en de verschillen tussen bouwen in Nederland en België aan de orde. Deze onderwerpen werden door daarin gespecialiseerde partijen toegelicht.

Het seminar werd afgesloten met een netwerklunch waarbij de Nederlandse bedrijven kennis konden maken met de Belgische partijen en de sprekers. Na het seminar en de netwerklunch vertrokken we met de Nederlandse delegatie naar Antwerpen voor het project bezoek bij ’t Groenkwartier’. Hier kregen wij een rondleiding van de projectontwikkelaar van deze wijk, die bijna 10 jaar aan dit project heeft gewijd.

Zowel de Nederlandse Ambassade te Brussel, de Nederlandse Export Combinatie als de delegatie kunnen terugkijken op een zeer succesvolle handelsmissie die bij heeft gedragen aan de samenwerking in de bouw- en creatieve industrie tussen België en Nederland.

 

  

 

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseerde de Nederlandse Export Combinatie (NEC) i.s.m. Holland Horti International (HHI) en de Nederlandse Ambassade te Teheran van 3 tot en met 7 december 2017 een inkomende missie uit Iran bestaande uit 16 vooraanstaande Iraanse land- en tuinbouwbedrijven. De missie had als doel om de Iraanse vertegenwoordigers kennis te laten maken met de Nederlandse glastuinbouwtechnologieën en om hen in contact te brengen met diverse Nederlandse spelers op dit gebied. Via diverse bedrijfsbezoeken en een bijeenkomst op 5 december werd dit gerealiseerd.

Deze missie was geïnitieerd gezien de grote marktkansen die momenteel voor het Nederlandse bedrijfsleven in Iran aanwezig zijn. Zo is er vanuit het Ministerie van Landbouw in Iran de ambitie uitgesproken om de komende de totale kassenoppervlakte in Iran sterk te laten toenemen. Met name de grote (grond)water problemen in Iran dragen bij tot de vraag naar een efficiëntere aanpak.

SEMINAR & MATCHMAKING
Tijdens een speciaal opgezet seminar inclusief matchmaking event op dinsdag 5 december bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs werden Nederlandse bedrijven geïnformeerd over de ontwikkeling van bedekte teelt in Iran en in gelegenheid gesteld een-op-een kennis te maken met de delegatie.

Klik hier voor een overzicht van Iraanse bedrijven die deelnamen aan dit project.

FOLLOW-UP
In samenwerking met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen peilt Holland Horti International de belangstelling voor deelname aan een Holland Paviljoen op de Iran Green Trade Fair, zie de website van HHI voor meer informatie.

  

 

 

Vorige week vond de missie naar Iran plaats. De missie vond plaats ten tijde van de MeatEx beurs te Teheran. Tijdens de missie zijn diverse storechecks gedaan, importeurs in Teheran bezocht, een aantal branche partijen bezocht en hebben diverse business meetings op de beurs plaatsgevonden. Het was een succesvolle reis met 7 à 9 individuele meetings in korte tijd. Daarnaast is er veel kans op samenwerking in de toekomst. De deelnemers waren zeer tevreden en kijken positief terug op het bezoek. In 2018 zullen zij Iran zeker vaker gaan bezoeken.

 

 

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met Orange Sports Forum organiseerde de Nederlandse Export Combinatie een handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten. Deze vond plaats van 2 tot en met 8 november en tijdens deze missie werden sport gerelateerde bedrijven, overheden en organisaties bezocht en zijn er concrete afspraken gemaakt om mogelijkheden tot samenwerkingen te bespreken.

 

Een highlight was het bezoek aan de Fatima Bint Mubarak Academy  (FBMA) waarbij de FBMA Ladies Open in Abu Dhabi is bezocht. Bij dit evenement was onder andere de wereldtop van het vrouwengolf aanwezig (waaronder Anne van Dam) en dit bood de delegatie dan ook een uitstekende mogelijkheid om te netwerken op het juiste niveau. Naast deze top waren Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan (Minister of State for Tolerance) en Maria Teixidor Jafresa (Vice Secretary on the Board of directors bij FC Barcelona) ook bij dit evenement.

 

Naast twee zeer succesvolle dagen bij FBMA, was er ook een uitgebreid programma bij Al Jazira FC. Hier zijn inmiddels zes Nederlanders actief, waaronder Henk ten Cate en Jan Versleijen. Al Jazira FC geeft ingangen voor Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in de golfregio.

 

Tot slot heeft de delegatie een interessant bezoek gebracht aan Kizad – haven van Abu Dhabi, waar de Nederlander Edwin Lammers commercieel directeur is.

 

Om de reis af te sluiten bracht de delegatie in Oman een bezoek gebracht aan Khimji Ramdas. Dit conglomeraat uit Oman is één van de grootste werkgevers van Oman die onder andere met vele Europese- en Nederlandse bedrijven samenwerkt. Tijdens deze missie kon een bezoek aan het nationale voetbalelftal van Oman ook niet ontbreken en op uitnodiging van Pim Verbeek is er een bezoek gebracht aan een trainingssessie van dit voetbalelftal.

 

Deze missie was zeer succesvol en zal hoogstwaarschijnlijk een opvolging krijgen.

Voor meer vragen over deze handelsmissie of over de aankomende activiteiten naar de VAE kunt u contact opnemen met Joost van Dam.

Onderstaand vindt u een sfeerimpressie van deze unieke sportmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten en Oman.

De Nederlandse Export Combinatie heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een handelsmissie georganiseerd voor een delegatie uit de zuivelsector uit Sri Lanka. Van 24 tot en met 28 oktober is de delegatie in Nederland geweest.

De delegatie bestond uit de Minister van Ministry of Rural Economic Affairs and Livestock Development uit Sri Lanka, de Nederlandse Ambassade in Colombo, twee hoge Ambtenaren (National Livestock Development Board, afgevaardigde van Ministry of Rural Economic Affairs and Livestock Development) en 13 bedrijven uit de zuivelsector.

Zij kwamen naar Nederland om meer kennis op te doen over nieuwe technologieën en innovaties in de Nederlandse zuivelsector, om geïnformeerd te worden over opleidingen en trainingen en om mogelijke samenwerkingspartners te vinden. Men was onder andere op zoek naar partijen die actief zijn op het gebied van genetica, investeringen, voeding voor de koeien, machines, kennis over farm management en diverse processing machines om kaas en yoghurt te maken.

De week bestond uit diverse elementen, zoals bedrijfsbezoeken, individuele matchmakingafspraken, het bijwonen van een dairy seminar, een netwerkreceptie en een diner bij de residentie van de Ambassadeur van Sri Lanka in Den Haag. Voor de organisatie van de missie heeft de NEC samengewerkt met de Nederlandse ambassade in Colombo. In totaal hadden 32 bedrijven zich aangemeld voor het Seminar en matchmakingevent waardoor ieder Sri Lankaans bedrijf 16 rondes (a 15 minuten) aan gesprekken had! Kortom, veel Nederlandse bedrijven toonden interesse in het seminar en de matchmaking waar zowel nieuwe als bestaande contacten zijn ontmoet. Het event is van beide kanten ervaren als zeer goed en wordt gezien als start om voet aan grond te zetten in Sri Lanka.

We kunnen terugkijken op een succesvolle handelsmissie die de relatie tussen Nederland en Sri Lanka in de zuivelsector verder heeft versterkt.

Inkomende missie Sri Lanka Aantal
Totaal delegatie 21 personen
Totaal afspraken (bezoeken) met NL bedrijven 14 bezoeken
Matchmaking meetings 25 NL bedrijven

 

 

In opdracht van de Nederlandse Consulaat-Generaal in Vancouver en Toronto en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de Nederlandse Export Combinatie in samenwerking met de Dutch Design Foundation van 22 tot en met 26 oktober een handelsmissie georganiseerd met als thema ‘Dutch crossovers in innovation and creative industries’ voor tien ondernemers uit Vancouver en Toronto, Canada. Zij zijn actief in verschillende takken van de creatieve industrie in Cananda.

De missie was een opvolging van twee eerdere activiteiten in Canada: the Interior Design Show West in Vancouver en the Expo for Design, Innovation + Technology (EDIT) in Toronto. Het doel van deze missie was het versterken van de samenwerkingsmogelijkheden tussen de Canadese en Nederlandse design- en commerciële sector.

De week bestond uit diverse elementen, zoals een ronde tafel sessie met de BNA, bezoeken aan exposities van de Dutch Design Week, presentaties bij verschillende partijen en meerdere projectbezoeken in Nederland, onder andere aan Het Nieuwe Instituut.

Tijdens de afspraken hebben de deelnemers een aantal zeer interessante samenwerkingspartners kunnen vinden en zijn zelfs de eerste vervolgafspraken al gepland.

Zowel RVO, de Nederlandse Export Combinatie, de Dutch Design Foundation als de delegatie kunnen terugkijken op een zeer succesvolle handelsmissie die bij heeft gedragen aan de samenwerking in de creatieve sector tussen Canada en Nederland.

   

   

De Duitse firma Enviacon Int. heeft in opdracht van het Duitse ministerie van Food en Agriculture van 11 t/m 15 september een handelsreis georganiseerd voor 8 geselecteerde high potentials uit de Duitse Food sector.

De NEC heeft de matchmaking tijdens deze reis verzorgt. De maandagmiddag stond in het teken van een matchmaking event in het NH Hotel te Utrecht en de andere dagen stond in het teken van individuele afspraken op locatie bij Nederlandse bedrijven. Tijdens deze gesprekken werden de mogelijke samenwerkingsopties nader besproken. De 8 bedrijven zullen dit najaar individueel nog minimaal eenmaal afreizen naar Nederland om follow-up te geven aan deze gesprekken en aan nog een aantal gesprekken die later dit jaar alsnog konden plaatsvinden.

 

Heeft u zelf interesse om alsnog in contact te komen met 1 of meerdere bedrijven van deze delegatie, stuur dan een mail aan Wendy Bakker.
Of heeft u interesse om zelf (export gerichte) zaken te doen met Duitsland, kijk dan eens op de website van de NEC voor bijvoorbeeld gratis advies mogelijkheden op dit vlak.

Matchmaking event

De Nederlandse Export Combinatie (NEC) heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse ambassade in Amman het inkomend bezoek van de Jordaanse vertegenwoordiger georganiseerd. Hij heeft in de periode van 16-30 mei in totaal 39 bedrijven uit de sectoren chemie (cosmetica, chemical, plastics en printing en signing), houten meubelen en design en electronics en engineering bezocht om de kansen in de markt te bespreken. Daarnaast is hij in gesprek gegaan met 6 brancheverenigingen en –organisaties om de kansen voor een handelsmissie naar Jordanië in kaart te brengen.

De consultant vertegenwoordigde tijdens zijn bezoek aan Nederland in totaal 71 Jordaanse bedrijven uit de bovengenoemde sectoren. Elke Nederlandse partij had tijdens het gesprek de mogelijkheid zichzelf te presenteren, kansen en mogelijkheden in Jordanië te bespreken, samenwerkingsmogelijkheden met de Jordaanse bedrijven te bespreken en eventuele vragen te stellen.

Tijdens de afspraken heeft de Jordaanse vertegenwoordiger een aantal zeer interessante samenwerkingspartners kunnen vinden voor de Jordaanse bedrijven. Met name bedrijven uit de sectoren plastics, houten meubelen en design en printing en signing waren zeer enthousiast over de Jordaanse markt en zagen zeker kansen voor een eventuele samenwerking. Daarnaast was de algemene reactie vanuit zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de brancheverenigingen positief over een mogelijke uitgaande handelsmissie naar Jordanië.

Zowel de Nederlandse Export Combinatie (NEC) als de Jordaanse vertegenwoordig kunnen terugkijken op een zeer succesvolle afspraken die kunnen bijdragen aan het stimuleren van zakendoen met Jordanië.

Met meer vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Wendy Bakker of Sylvia van der Horst.

IMG_4334

IMG_4347

IMG_4367

Van 22 t/m 24 mei bezocht NEC met een groep voedingsmiddelenproducenten Iran.

 

Aanleiding waren de toenemende kansen in de sector. De groep bestond uitleveranciers van vlees, vis, frisdrank, melkpoeder en verpakte voedingsmiddelen. Tijdens de missie werden vooral individuele bezoeken met potentiele partners afgelegd. Deze werden op locatie bezocht met een tolk erbij. Door de goede logistieke afstemming, de file druk is enorm in Teheran, konden 3-4 bedrijven per dag worden bezocht. Daarnaast was er ruim aandacht voor de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor certificeringen. Zo werden het ministerie van Agriculture en Ministerie van Health bezocht en ook de verschillende brancheorganisaties ontmoet. Op de Iran Food + Hospitality beurs met 40.000 bezoekers en 711 standhouders uit 35 landen werd veel marktinformatie ingewonnen en zinvolle contacten gelegd.

 

Tijdens de missie kwamen onderwerpen als invoervergunningen, betalingsmogelijkheden, e.d. ruim aan de orde. Deze onderwerpen werden door daarin gespecialiseerde partijen toegelicht. Via storechecks kreeg men een goed beeld van het aanbod in de supermarkten. Van een groot aantal producten bleek zelfs een tekort te zijn waardoor van potentiele partners direct aanvragen werden ontvangen. Op de receptie van de Nederlandse Ambassade werden tijdens het netwerken goede contacten gelegd met de aanwezige Iraanse doelgroep.

 

Positief punt was de verkiezingsuitslag die kwam op de eerste dag van de missie en waarin de gematigde president Rouhani overduidelijk werd herkozen. Dit leverde mooie taferelen op van feestende mensen op straat, vuurwerk en toeterende auto’s tot diep in de nacht.

Met meer vragen over deze missie of de aankomende activiteiten naar Iran kunt u contact opnemen met Joost van Dam

Grootste handelsmissie naar Zambia ooit!

De Nederlandse Export Combinatie heeft van 25-29 april een missie naar Zambia georganiseerd voor Nederlandse bedrijven in de agro sector. Achttien deelnemers uit de pluimvee-, zuivel- en algemene agro sector waren vertegenwoordigd. De missie is georganiseerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met AgriProFocus Zambia.

Het programma van de missie bestond uit deelname aan het Holland Paviljoen op de agrarische vakbeurs Agritech. Elke deelnemer had de mogelijkheid zich hier te presenteren aan het publiek. Op de beurs zijn matchmaking afspraken georganiseerd met lokale partijen, om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Bedrijfsbezoeken en een informatief seminar maakten ook deel uit van het programma.

Met meer vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Merit Temmink

 

De NEC en NABC hebben in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland twee handelsmissies georganiseerd naar Senegal. De Nederlandse ambassade in Dakar heeft een lokaal programma met seminars, matchmaking en bedrijfsbezoeken opgezet.

Een multisectorale missie, met een focus op de agro-food sector, vond plaats van 18 – 21 april. Tien Nederlandse bedrijven hebben hier aan deelgenomen. Een missie voor de sectoren maritiem en olie&gas is georganiseerd van 16-19 mei. Deze delegatie bestond uit 15 bedrijven.

Beide delegaties hebben erg enthousiast gereageerd op het verloop en de resultaten van de missie en de kansen die er zijn in Senegal. Voor vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Merit Temmink.

De Nederlandse Export Combinatie heeft in samenwerking met Enviacon van 21 t/m 23 maart een missie naar Duitsland georganiseerd voor Nederlandse bedrijven in verschillende sectoren. 8 Nederlandse bedrijven hebben deelgenomen aan de missie naar de regio Nordrhein-Westfalen.

Het programma is gestart met een collectieve programma op het consulaat te Düsseldorf waar de Nederlandse bedrijven diverse presentaties over o.a. de markt en zakelijke cultuurverschillen kregen.

De rest van de missie bestond uit individuele afspraken welke opgezet zijn door Enviacon. De afspraken vonden onder andere plaats met retailers, agenten en importeurs verspreid door de regio.
Er was goed contact tussen de bedrijven in de delegatie, waarbij 2 partijen ook samenwerkingsmogelijkheden zagen voor de Nederlandse markt.

Wilt u meer weten of de handelsmissie naar Duitsland of heeft u interesse in een volgende deelname dan kunt u contact opnemen met projectleider Wendy Bakker of via 033 433 0131

In januari heeft een delegatie overheidsfunctionarissen uit Ethiopië en Djibouti Nederland bezocht om samenwerking in agro-logistiek te vergroten.

De delegatie kwam naar Nederland op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in nauwe samenwerking met het Flying Swans consortium.

De missie stond onder leiding van de Ethiopische Minister van Transport en de Djibouti Minister van Transport en Equipment.

Tijdens het bezoek is gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking en investeringsmogelijkheden in de agro-logistiek.

De NEC is aangewezen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om  de coördinatie van het programma en de logistiek te verzorgen.

NEC heeft hiervoor nauw samen gewerkt met de Nederlandse ambassade in Addis Ababa.

Ethiopië 15 – 19 November, 2016

In samenwerking met Advance Consulting organiseerde de NEC  een masterclass internationaal ondernemen voor ca. 20 Ethiopische ondernemers uit de pluimvee, zuivel, specerijen en aquacultuur. Door de groei van binnenlandse productie, export en het aantrekken van investeringen is men gefocust om economische groei verder te stimuleren. Deze masterclass is opgezet om Ethiopische ondernemers hierin te ondersteunen.

img_5392

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Colombo heeft de NEC een uitgaande missie georganiseerd naar Sri Lanka. Veertien bedrijven uit de pluimvee- en zuivelsector hebben deelgenomen aan de missie die plaatsvond van 27 november t/m 1 december 2016.

De missie is opgezet gezien de kansen voor Nederlandse bedrijven in deze sectoren in Sri Lanka. De missie ging van start met een seminar en individuele matchmaking afspraken. Hier hebben ruim 150 Sri Lankaanse partijen aan deelgenomen. Tijdens een investment sessie en project bezoeken zijn verdere kansen voor samenwerking onderzocht.

Met meer vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Merit Temmink

 img_5580     img_5609

img_5839

 

 netherland-visitors sam_4319

 

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de Nederlandse Export Combinatie de matchmaking verzorgt voor het bezoek van de Handelsdelegatie aan Australië van 31 oktober t/m 6 november 2016. Deze missie viel gelijk met het Staatsbezoek van het Koninklijk Paar en het bezoek van o.a. Minister Kamp en Ploumen aan Australië en Nieuw Zeeland.

De delegatie bestond uit ruim 90 bedrijven en was onderverdeeld in de 7 sectoren Agri-Food, Horti, Water, Logistiek, LSH, Sports en Smart Cities. Het programma van de handelsdelegatie bestond deels  uit (sectorale) bezoeken, collectieve meetings, presentaties, netwerkdiners en matchmaking. 60 van de 90 bedrijven hadden matchmaking verzoeken ingediend bij RVO en deze zijn onder andere in Adelaide, Canberra, Sydney en Melbourne uitgevoerd. De NEC heeft deze matchmaking opgezet met haar lokale partner Altios en met diverse branche verenigingen uit de desbetreffende sectoren en de Rabobank Australia.

De matchmaking werd opgezet a.d.h.v. individuele profielen en een vooraf ingepland intake gesprek. De meetings waren tailor made, gezien binnen in de 7 sectoren erg veel verschillende disciplines aanwezig waren. De matchmaking meetings verliepen over het algemeen voorspoedig en vaak bleken de rondes van 20 of 30 minuten te kort om alles te bespreken. Tijdens deze missie zijn wel de eerste MOU’s al ondertekend en de eerste deals nader besproken.

Het merendeel van de aanwezige ondernemers was zeer positief en zag zeer goede kansen in deze markt.

1 3

4 5

6 7

De Nederlandse Export Combinatie heeft een inkomend studiebezoek georganiseerd voor afgevaardigden uit de Libanese private en publieke zuivelsector.
Dit studiebezoek is georganiseerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en vond plaats van 24 tot en met 28 oktober.

De delegatie kwam naar Nederland om onder andere de Nederlandse markt te verkennen en om meer kennis op te doen over voeding van melkvee en voedingsproductie, versterken van concurrentiepositie in de voedingssector, melkcollectie, genetica en hygiëne en kwaliteit van melkproductie. Daarnaast diende het studiebezoek ook ter inspiratie voor verdere ontwikkeling.
Er stonden diverse activiteiten op het programma, zoals het bijwonen van een seminar en meerdere bedrijfsbezoeken. Tevens was er een canvassessie waarbij mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederlandse en Libanese partijen besproken zijn.

foto-voor-terugblik-website-1
Bedrijfsbezoek
foto-voor-terugblik-website-2
Bedrijfsbezoek
foto-voor-terugblik-website-3
Workshop bij het RVO – Den Haag

Afgelopen 13 t/m 15 oktober heeft de designreis naar België plaatsgevonden, georganiseerd door de NEC in samenwerking met A&B partners. Tijdens de matchmakingreis naar België hebben er een aantal interessante bezoeken plaatsgevonden bij o.a. het Designmuseum in Gent met een welkom van de museum directrice zelf en ook een bezoek aan o.a. de Directeurswinkel Gent, Room In Gent en ’t Casteelken te Roeselare. Ook is de Biennale Interieur beurs in Kortrijk bezocht en hebben de deelnemers met diverse standhouders kunnen spreken. Daarnaast hebben de deelnemers een aantal interessante presentaties mogen bijwonen tijdens o.a. een ontbijt netwerk sessie. De reis naar België heeft voor de deelnemers veel handvaten geboden voor hun start en groei in België.

 

img_1175                    img_1202

  img_1240       img_1218

img_1264        img_1272

 

Vanaf 25 tot en met 29 september kwam er een delegatie uit de tuinbouwsector van Sri Lanka naar Nederland. Deze handelsmissie werd door de Nederlandse Export Combinatie uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De delegatie bestond uit 5 bedrijven uit de groenten & fruit, 12 bedrijven uit de sierteeltsector en 2 overheidsvertegenwoordigers. Zij kwamen naar Nederland om meer kennis op te doen over nieuwe technologieën en innovaties in de Nederlandse tuinbouwsector en om mogelijke samenwerkingspartner te vinden. Men was bijvoorbeeld op zoek naar importeurs van groenten & fruit of bloemen & planten om de producten op de Nederlandse markt te introduceren.

De week bestond uit diverse elementen, zoals bedrijfsbezoeken, individuele matchmakingafspraken, het bijwonen van een aantal seminars en een avondreceptie bij de ambassadeur van Sri Lanka in Nederland. Voor de organisatie van de missie heeft de NEC samengewerkt met Bureau Leeters. Bureau Leeters heeft in opdracht van de Nederlandse overheid een studie uitgevoerd om de kansen voor Nederlandse partijen in de tuinbouwsector in kaart te brengen. Een presentatie over het rapport voor Nederlandse bedrijven was onderdeel van de missie. Veel Nederlandse bedrijven toonden interesse in het seminar en de matchmaking en zowel nieuwe als bestaande contacten zijn ontmoet.
We kunnen terugkijken op een succesvolle handelsmissie die de relatie tussen Nederland en Sri Lanka in de tuinbouwsector verder heeft versterkt.

Inkomende missie Sri Lanka Aantal
Delegatie 25 personen
Bezoeken aan NL bedrijven 15 bezoeken
Matchmaking meetings 25 NL bedrijven

 

img_3678
Demo kwekerij Westland
img_1164
Meeting with Sri Lanka Ambassador in the Netherlands
img-20160927-wa0026
Matchmaking Sri Lanka and Dutch companies at RVO

Verslag inkomende missie Pakistan

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de Nederlandse Export Combinatie, in samenwerking met Veteffect, van 4 tot en met 9 september een handelsmissie georganiseerd voor Pakistaanse ondernemers uit de zuivel sector.

De delegatie bestond uit 8 zuivel bedrijven en 3 overheidsvertegenwoordigers. Zij kwamen naar Nederland om meer kennis op te doen over nieuwe technologieën en producten, om de Nederlandse markt te verkennen, om het zakelijke netwerk uit te breiden en om inspiratie op te doen voor verdere ontwikkeling.

De week bestond uit diverse elementen, zoals bedrijfsbezoeken, individuele matchmakingafspraken, een diner bij de Pakistaanse Ambassade in Den Haag, het bijwonen van een aantal seminars en workshops en een cultureel programma.

Tijdens de individuele matchmakingafspraken en bedrijfsbezoeken heeft de delegatie een groot aantal Nederlandse partijen ontmoet waarmee mogelijkheden voor samenwerking verkend zijn. Zowel vanuit de delegatie als de Nederlandse sector is positief gereageerd op mogelijke samenwerking.

We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle handelsmissie die heeft bijgedragen aan het verstevigen van de band tussen Nederland en Pakistan in de zuivelsector.

Inkomende missie Pakistan Aantal
Delegatie 11 personen
Bezoeken aan NL bedrijven 11 bezoeken
Matchmaking meetings 25 NL bedrijven

foto-1-voor-website

foto-2-voor-website

foto-3-voor-website

Op 28 juni 2016 vond de 2e dag van de “Defence en Security” missie plaats. Daar waar de eerste dag vooral in het teken stond van collectieve presentaties en algemene informatie updates, bestond deze tweede dag vooral uit individuele gesprekken met hoge functionarissen van de diverse Belgische Defensie, Politie en Security departments. Tijdens deze sessies van 30 minuten kon iedere Nederlandse deelnemer om tafel met 1 van deze 3 disciplines en een aantal had deze dag ook gesprekken met meerdere  disciplines. De dag werd onderbroken voor een collectieve lunch, welke ook direct werd gebruikt voor het verder netwerken. Naast de gesprekken met de 3 aanwezige departments, werden ook onderling tussen de Nederlandse deelnemers veel informatie uitgewisseld.

 

Vanuit Nederland is het erg lastig is om binnen te komen bij bijv. de Belgische Defensie, Politie en Security, daardoor werd deze dag als zeer waardevol ervaren door de Nederlandse deelnemers gezien men nu gelijk met de daarvoor verantwoordelijke personen en kon spreken of via de de aanwezige delegatie gelinkt kan gaan worden aan relevante collega’s.

foto1
Collectieve presentaties
foto3
‘life’ demonstratie aan de delegatie
foto2
Netwerken
foto5
Matchmaking
foto4
Matchmaking

Op 22 juni 2016 vond de eerste dag van de handelsmissie “Smart Cities” te Brussel plaats. Dit was een collectieve dag die bestond uit presentaties van verschillende partijen uit de sector Smart Cities in België en die werd afgesloten met een netwerkborrel.

De dag ging van start middels een welkomstwoord vanuit de Handelsattaché Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Brussel en door een welkomstwoord vanuit de organiserende partijen, de NEC en A&B Partners. Hierna werd gestart met de eerste presentaties die dieper ingingen op Smart Cities in België en de visie op de toekomst. De dag werd vervolgens kort onderbroken voor een collectieve Belgische lunch, welke ook direct werd gebruikt voor het netwerken. Na de lunch werd door o.a. de Smart City Manager Brussel dieper ingegaan op de strategie voor Brussel en hoe deze stad in de toekomst gebruik wil maken van innovatieve oplossingen.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel waar de Nederlandse deelnemers de mogelijkheid kregen om onderling nog met elkaar te netwerken. Hier hebben de deelnemers tevens bij ons aangegeven de presentaties zeker waardevol te vinden. Middels deze informatie zijn zij op de hoogte van de huidige sector in België.

In de opvolgende maanden vonden de matchmaking gesprekken plaats. Deze waren specifiek afgestemd op de wensen en interesses van de deelnemers.

img_3299

img_3303

img_3310

logo macro meats

Een succesvol bezoek
Op 16 en 17 februari bracht het Australische bedrijf Macro Meats een bezoek aan Nederland om de vleessector in Nederland te verkennen en om mogelijkheden voor een eventuele samenwerking te bespreken. Macro Meats is gevestigd in Zuid-Australië en is actief in kangoeroevlees voor consumptie. De NEC was verantwoordelijk voor alle afspraken gedurende deze dagen. Er werden verschillende bedrijven bezocht, waaronder groothandels, producenten, distributeurs en importeurs uit de vleessector.

 

Dhr. Anton Martynenko – Macro Meats:
“We have had a very positive experience working with the Netherlands Export Combination which managed to organize 6 business meetings for us with the interested Dutch companies within a very short period of time and at short notice. Apart from the general consulting and business-matching NEC provided us with the driving and interpretation services in Netherlands which helped us to obtain market intelligence and explore business opportunities for our company on the Dutch market. We would strongly recommend potential importers and exporters to Holland to use NEC’s professional services to develop business with the Dutch companies. Anton Martynenko, Export Manager for Macro Meats, supplier of the premium kangaroo meat products to the European market.”

Foto product Macro Meats

Deelnemen aan een beurs op een Holland Paviljoen

De NEC organiseert jaarlijks een groot aantal beursdeelnames en is tevens agent voor een aantal vooraanstaande beursorganisaties wereldwijd.

Deelname aan een internationale beurs is een doeltreffende manier om uw product aan een bepaalde markt te presenteren. U komt in contact met buitenlandse bedrijven, agenten en distributeurs, overheden en kennisinstellingen. De NEC organiseert regelmatig gezamenlijke beursdeelnames om Nederlandse bedrijven als collectief te presenteren. Elk bedrijf krijgt een eigen deel van de stand toegewezen, waarop de producten gepresenteerd worden. Daarnaast is er vaak een Holland Lounge op de stand aanwezig. Deze bevat een kleine keuken, die gebruikt kan worden door de deelnemers van het paviljoen. Op het Holland Paviljoen wordt gebruik gemaakt van ‘Holland branding’. Dit vergroot de uitstraling naar buitenlandse partijen en de pers. Op het Holland Paviljoen wordt tijdens de beurs vaak een netwerkreceptie georganiseerd waar u (potentiële) klanten voor uit kunt nodigen.

Tijdens de gezamenlijke beursdeelname is er vaak een adviseur van de NEC aanwezig. Deze ondersteunt de deelnemers bij hun zakelijke activiteiten en voorziet hen van advies over zakelijke gebruiken, gebruikelijke condities voor die specifieke markt of de betrouwbaarheid van bepaalde potentiële afnemers.
Ook worden er regelmatig bezoek- en matchmakingprogramma’s gecombineerd met deelname aan een beurs. Op deze manier kunt u nog meer uit uw bezoek aan de markt halen. Voor deze programma’s werkt de NEC vaak samen met de Nederlandse vertegenwoordiging ter plaatse.

De voorbereidingen voor een beursdeelname kosten ondernemers veel tijd. Door deel te nemen aan een collectieve stand neemt de NEC het organisatorische deel voor haar rekening en houdt u tijd over voor andere zaken. Andere voordelen zijn de aantrekkingskracht van bezoekers op een groot paviljoen, de werving van bezoekers voorafgaand aan de beurs, gezamenlijke PR en de contacten die ontstaan binnen een paviljoen.

Wanneer u deelneemt aan het Holland Paviljoen komt u wellicht in aanmerking voor een missievoucher van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland t.w.v. €1500. Voor meer informatie over de missievoucher klik hier.

De aankomende collectieve beursdeelnames kunt u vinden onder ‘Aankomende beurzen’.

De AgraME, welke zich richt op agroproducten en diensten, is de grootste handelsbeurs binnen zijn sector in de MENA regio. Wilt u zich focussen op deze regio? Neem dan, via de Nederlandse Export Combinatie (NEC), deel aan de vijftiende editie van de jaarlijkse AgraME beurs in Dubai en kom in contact met potentiele afnemers en distributeurs binnnen deze kansrijke markt!

 


 

KANSEN BINNEN DE MENA REGIO
De meeste landen binnen de MENA regio hebben een grote en nog steeds groeiende jonge bevolking die open-minded en nieuwschierig is. Deze regio vormt een groeimarkt. De basisvoorzieningen voor de agrarische sector zijn aanwezig: landbouwgrond en goedkope arbeidskrachten. Echter, de technologie om extra waarde toe te voegen ontbreekt. Beursdeelname aan de AgraME biedt Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om in te spelen op de benodigdheden binnen deze landen.

 

AGRAME 2018
De afgelopen vijftien jaar heeft de AgraME enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de landbouwindustrie binnen de MENA regio. Officieel ondersteund door het ministerie van klimaatverandering van de VAE is de AgraME het grootste en langslopende landbouwevent om commerciële contacten op te doen binnen de regio. De focus van de beurs ligt op de volgende vijf nauw verbonden sectoren: agribusiness, gevogelte/vee, visserij/aquacultuur, bloementeelt en het nieuw gelanceerde machines/benodigdheden. Deze nieuwe toevoeging is geïntroduceerd met het oog op de groeiende markt voor landbouwmachines en technologie in het Midden-Oosten.

 

KOSTEN EN AANMELDEN
De kosten per m2 zijn afhankelijk van de standgrootte. Er wordt eenmalig een bedrag van €500,- berekend voor ‘Holland’ stand decoratie. Voor deze beursdeelname kunt u mogelijk gebruik maken van een missievoucher ter waarde van maximaal €1.500,- welke verstrekt wordt door de RVO.

U kunt zich aanmelden tot 15 november 2017 via het digitale  aanmeldformulier. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Aanmeldingsformulier

 

VRAGEN EN CONTACT
Mocht u vragen hebben en/of meer informatie willen omtrent deelname, dan kunt u contact opnemen met Joost van Dam of via +31 (0)33 4330 131.
Bekijk voor meer informatie AgraME 2018 Aankondiging.

Via de Nederlandse Export Combinatie kunt u deelnemen aan het Holland Paviljoen op de 17e editie van M.A.D.E.* Marques Associées Distribution Event Expo. Dit jaar is er vanuit de Beursorganisatie een focus op food, packaging, services en digitaal. Daarnaast is er op de 19e maart de mogelijkheid deel te nemen aan een storecheck programma vanuit de MADE.

Waarom beursdeelname?

 • Grote aantrekkingskracht op de Franse retail markt
 • Dit paviljoen is een goede mogelijkheid om met een collectieve uitstraling en tegen lage kosten deel te nemen aan deze beurs
 • Uitstekende manier om contacten te leggen met potentiële afnemers en distributeurs uit de Franse markt

Informatie over de beurs?

 • Een beurs met 4.500 internationale bezoekers
 • Een beursvloer van 19.000 m2
 • 500 producenten uit 31 landen, verdeeld over 5 sectoren

Waarom deelnemen aan het Holland Paviljoen:

 • Eigen stand in collectief Holland paviljoen
 • Mogelijk korting met missievoucher
 • Assistentie in voorbereiding en tijdens de beurs
 • Ervaring uitwisselen met andere deelnemers
 • Hoge zichtbaarheid door Holland branding

 

Meer informatie of aanmelden?
Bekijk voor meer informatie en de m2 prijzen de aankondiging of neem contact op met de Projectmanager Wendy Bakker of via 033 433 0131.
Direct aanmelden? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in en bekijk tevens de algemene voorwaarden

 

 

Aanmeldingsformulier

 

 

TEVENS ORGANISEREN WIJ VOORAFGAAND EEN HANDELSMISSIE VAN 16 – 18 april


Wilt u uw export naar Iran opzetten of uitbreiden? Neem dan deel aan het Holland Paviljoen op de

Iran Green Trade Fair!


TUINBOUW SECTOR IRAN
De Iraanse overheid geeft hoge prioriteit aan de agrarische sector. Voedselzekerheid en voedselveiligheid staan hoog in het vaandel. Ook wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de land- en
tuinbouwproductiviteit en het optimaliseren van de waterefficiëntie in het land. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven actief in de tuinbouwsector, zeker nu de economische sancties tegen Iran voor een groot
deel zijn opgeschort.. Een goed moment om deel te nemen aan het Paviljoen!

 • De tuinbouw wordt beschouwd als een van de belangrijkste industrieën van de Iraanse economie. Mede door de gunstige klimatologische omstandigheden groeit er een breed scala aan gewassen.
 • Iran kampt in toenemende mate met watertekort. Men heeft lokaal behoefte aan slimme en sterk ontwikkelde Nederlandse tuinbouw oplossingen.

 

HOLLAND PAVILJOEN
De Iran Green Trade Fair (IGTF) vindt plaats van 19 tot en met 21 april 2018 in Teheran. U neemt deel met een individuele stand in het Holland paviljoen. Hierdoor kunt u gebruik maken van
collectieve voordelen als Holland Branding en PR en tevens een eigen uitstraling creëren in uw stand. De kosten voor deelname aan het Holland Paviljoen en de beschikbare stand afmetingen worden binnenkort bekend gemaakt.

 

HANDELSMISSIE
Tevens wordt er voorafgaand aan de beurs een handelsmissie georganiseerd met veldbezoeken in Esfehan en Tehran van 16 t/m 18 april. In Esfehan zal ook een Holland Horti Seminar worden georganiseerd.

 

CONTACT EN VRAGEN
Projectleider is Joost van Dam. Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Joost of bel met 033-433 0131.  Bekijk voor meer informatie over de handelsmissie en/of het Holland Paviljoen de aankondiging.
Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier, lees voor aanmelding algemene voorwaarden.

 

Aanmeldformulier Holland Paviljoen: (tevens vermelden of u ook wilt deelnemen aan de handelsmissie)

Aanmeldingsformulier

In navolging op het succes in 2016 organiseert de NEC ook in april 2018 een inzending op de Food & Hotel Asia in Singapore vanwege de grote kansen in deze Aziatische markt.


WAAROM SINGAPORE?

 • Toenemende welvaart zorgt voor stijgende vraag naar kwalitatief hoogwaardige, luxe voedingsmiddelen;
 • Snelle verandering in lifestylepatronen. Dit zorgt voor een sterke groei in gebruik van snacks en gemaksgoederen;
 • Toenemende aandacht voor voedselveiligheid biedt kansen voor Nederlandse exporteurs.


WAAROM FOOD&HOTEL ASIA?

– 112,500 m2 beursvloer

– 78.000 bezoekers uit 100 verschillende landen

– Meer dan 4.000 standhouders uit 70 landen en regio´s

– 71 collectieve paviljoens

– 6 gespecialiseerde evenementen

– World-class wedstrijden en randactiviteiten

– Top conferenties, seminars en masterclasses- FHA vind plaats naast de ProWine ASIA 2018

 

CONTACT OF VRAGEN?
Vragen over kosten en/of deelname ? Neem contact op met  Sylvia van der Horst of via 033-4330131. Zie voor meer informatie en de prijzen de aankondiging.

 

Wilt u uw export naar Zuid-Korea opzetten of uitbreiden? Neem dan deel aan het Holland Paviljoen op de Seoul Food & Hotel (SFH). De SFH is de grootste vakbeurs op het gebied van voeding, dranken, foodservice en hospitality en daarmee de ingang naar Zuid-Korea voor internationale exporteurs actief binnen dit gebied. De 2018 editie wordt gehouden van 1 t/m 4 mei en vindt tegelijkertijd plaats met de Cullinary Challenge 2018, de Seoul FoodTech 2018, Wine Korea 2018 en Meat Korea 2018.


WAAROM ZUID-KOREA
Op dit moment heeft Zuid-Korea de 11e grootste economie van de wereld. De economie van het land blijft nog altijd stijgen. Aan het einde van 2017 wordt verwacht dat de economie een stijging heeft doorgemaakt van 2.6%, na een stijging van 2.8% het jaar daarvoor. Wat betreft de totale uitgaven van de consumenten, schat men tot en met 2030 dat deze jaarlijks met 2.1% zal stijgen. Van 2017 tot en met 2030 bedraagt dit een totale stijging van 31%.
In het totaal leeft 82% van de 51,25 miljoen Zuid-Koreanen in stedelijke gebieden. Wat betreft de metropool Seoul, hier leeft al Ruim 51% van de totale bevolking. Het overgrote deel van de bevolking is, dankzij de goede kwaliteit aan infrastructuur, dus zeer goed bereikbaar. Daarnaast steunt de voedselbehoefte van alle inwoners met 70% op de import van producten. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers.

 

INFORMATIE OVER DE BEURS

 • 76.121 m2 expositieruimte
 • 54.200 internationale beursbezoekers
 • 552 deelnemende bedrijven van over 39 landen
 • 32 verschillende nationale paviljoens
 • Bezoekers bestaan o.a. uit fabrikanten,groothandelaren, distributeurs, hotels/restaurants/resorts, instituten en handelaren

Voor meer informatie zie de Aankondiging SFH 2018

 

CONTACT EN VRAGEN
Voor vooraanmelding en vragen kunt u contact opnemen via info@nec.nl of telefonisch via 033-433 0131.

 

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan het Holland Paviljoen op de Gourmet Asia mei 2018. De beurs is mogelijk gemaakt door de HOFEX en biedt een premium platform voor hoogwaardig speciale voeding- en drankenmiddelen en hospitality markten rondom de Zuid Chinese zee.


WAAROM HONGKONG

 • Meest concurrerende en meest vrije economie ter wereld
 • Een van de meest snel groeiende economieën
 • De vierde stad in Azië met de meeste Michelinsterren
 • Ongeëvenaarde locatie in het hart van Azië
 • Vanaf hier wordt de helft van de wereldbevolking binnen vijf uur bereikt
 • Eenvoudige belastingregels, zonder buitenlandse valuta controles
 • De logistiek en transportinfrastructuur is van wereldklasse, dit tegen goedkope leveringen

 

WAAROM DE GOURMET ASIA

Gourmet Asia is de enige B2B beurs in Hongkong in 2018 die zich focust op internationale voeding en dranken, hoogwaardig hoteldesign, leveringen en accessoires. De beurs wordt gehouden in de maand mei, en is de perfecte gelegenheid om in contact te komen met relevante potentiële klanten binnen deze opkomende markt.

Voor meer informatie zie Aankondiging Gourmet Asia


CONTACT EN VRAGEN

Voor aanmelding en vragen kunt u contact opnemen via info@nec.nl of telefonisch via 033-433 0131.

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan de Bakery China beurs die zal plaatsvinden van 9 t/m 12 mei 2018. Bent u actief in de bakkerij industrie en wilt u uw export uitbreiden naar China en/of meer inzicht krijgen in deze snel groeiende markt? Dan is deze beurs zeker een goede optie voor u!


WAAROM CHINA    

Bakery China bestaat al sinds 1997 en heeft hiermee de Chinese bakkerij industrie zien uitgroeien tot ‘s werelds grootste markt met het snelste groeipercentage. De vitaliteit van de Chinese bakkerij industrie moedigt lokale bedrijven aan hun producten naar een hoger level te tillen en trekt tegelijkertijd wereldwijd bekende merken aan om deze groeiende markt te betreden.

 

WAAROM BAKERY CHINA

 • 96% van de exposanten zijn tevreden over Bakery China
 • 100% van de exposanten in 2017 zijn van plan om in 2018 wederom deel te nemen aan Bakery China
 • 99% van de exposanten beveelt Bakery China aan bij vrienden en collega’s
 • 98% van de exposanten zegt dat Bakery China de Chinese bakkerij industrie volledig vertegenwoordigt
 • 97% van de exposanten zegt dat Bakery China belangrijk is voor hen om de bedrijfswinsten te verhogen
 • 97% van de exposanten zegt op Bakery China de juiste bezoekers te vinden
 • Dit jaar zal Bakery China het volledige Shanghai New International Expo Center innemen met een totale expositie ruimte van meer dan 200.000 m2 verdeeld over 17 hallen
 • Meer dan 2,000 m2 zal worden ingenomen door overheid gesponsorde internationale Paviljoens
 • Bakery China biedt een uitgebreide mix van bakkerijproducten en technologieën komend van over de hele wereld

Elk jaar worden er op Bakery China nationale en internationale bakkerij competities gehouden, onder andere georganiseerd door de China Assosciation of Bakery & Confectionery Industry. Een van deze competities is bijvoorbeeld de National Bakery Professional Skill Competition. Deze competities trekken deelnemers aan met uitstekende bakvaardigheden en bieden naast recreatief vermaak voor het publiek ook zeker leermogelijkheden.

Kortom: Bakery China trekt wereldwijd de beste bedrijven en producten aan actief in de bakkerij industrie. Laat deze kans niet voorbijgaan en zorg dat je erbij bent!

 

BAKKERIJ + KOFFIE

De samensmelting van de bakkerij industrie met die van geavanceerde etenswaren zoals koffie, dranken en lichte hapjes is hard aan het groeien. Bakery China heeft in de laatste jaren geconstateerd dat fabrikanten van geavanceerde etenswaren nu meer dan ooit bereid zijn om hun voordeel te halen uit de snelle ontwikkeling van de bakkerij industrie. Sinds de start van Bakery China in 2015 is de “Coffee, Beverage en Fine Food Zone” elk jaar met bijna 50% gegroeid. Voor de National MBA Coffee Latte Art Competition die plaatsvindt in deze zone is wereldwijde aandacht en heeft de winnaars dan ook grote professionele kansen opgeleverd.

Voor meer informatie zie de aankondiging Bakery China 2018

 

AANMELDEN

Aanmelden voor deze beurs kan via de volgende link: Aanmeldingsformulier

 

CONTACT EN VRAGEN

Mocht u interesse hebben in meer informatie omtrent de beursdeelname, dan kunt u contact opnemen met projectleider Joost van Dam of via +31 (0)33 4330 131.

 

Wilt u uw export naar Indonesië opzetten of uitbreiden? Neem dan deel aan het Holland Paviljoen op de Indonesia Modern Agriculture expo!


Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan de 17e editie van de jaarlijkse IMA expo (Indonesia Modern Agriculture expo) in Jakarta. Deze expo heeft de focus op Agrocultuur; technologieën, machines en agrofood en biedt u de mogelijkheid om face-to-face in contact te komen met Indonesische kopers. Wilt u uw export uitbreiden naar Indonesië, neem dan deel aan de IMA expo in Jakarta!

 

WAAROM DE INDONESIA MODERN AGRICULTURE EXPO (IMA) 2018
De 17e editie van de Indonesia Modern Agriculture expo brengt diverse schakels in de Agro- cultuur sector samen. Met 3000 m2 aan beursvloer en een bezoekersaantal van 15.000 in 2017 biedt de IMA een ideale mogelijkheid om contacten te leggen met verschillende distribiteurs en importeurs uit verschillende landen. De focus op de IMA 2018 zal liggen op: Agro- machines en producten, chemicaliën, zaad technologieën, tuinbouw technologieën, irrigatie technieken en pluimvee technologieën.

 

KOSTEN
De kosten voor verschillende stands kunt u opvragen bij de NEC. Overige kosten zoals elektriciteit, reis en verblijf, tolk, e.d. komen voor rekening van de deelnemer.

Bij voldoende interesse zal er een Holland Paviljoen worden georganiseerd. Indien u deelneemt aan het Holland paviljoen, komt u mogelijk in aanmerking voor een missievoucher ter waarde van maximaal € 1.500,- van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze voucher kan alleen worden aangevraagd bij deelname aan het Holland paviljoen en niet bij deelname met een individuele stand.

 

Lees voor meer informatie over de sector, de beurs en de kosten de Aankondiging Indonesia (IMA)

 

VRAGEN/ CONTACT OF AANMELDEN
Neem bij vragen contact op met projectmanager Wendy Bakker of via 033-4330131. Indien u zich wilt opgeven voor de beurs, dan kan dat via het digitale aanmeldformulier hieronder.

Aanmeldingsformulier

 

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan de 5e editie van de Food & Hotel Myanmar (FHM) die begin juni 2018 plaatsvindt. Wilt u uw export uitbreiden naar Myanmar, dan is deze beurs zeker een goede optie voor u!


WAAROM MYANMAR
Myanmar is de snelst groeiende economie in Zuidoost-Azië. Het land blijft zich op een wijd vlak ontwikkelen en is met name door de stijging in toerisme, Retail, hospitality en voedsel/dranken een zeer aantrekkelijk land voor internationale exporteurs. Myanmar biedt kansen aan landen over de hele wereld.

 • Een bevolking van meer dan 54 miljoen inwoners, met een gemiddelde leeftijd van 27
 • Het BBP is de afgelopen jaren met 8% gestegen, en is de komende 3 jaar verwacht verder te stijgen met 7%
 • Myanmar grenst aan de twee meest bevolkte landen ter wereld, te weten China en India
 • Het land dienst als een brug tussen Zuid-Azië en Zuidoost-Azië
 • Binnen het land wordt vrijwel overal Engels gesproken
 • Het aantal internet gebruikers binnen het land neemt toe


INFORMATIE OVER DE FHM

 • Een beurs voor voeding/dranken, hotel, bakkerij, restaurant/foodservice apparatuur en leveringen/diensten
 • 230 exposanten van over meer dan 27 landen
 • Ruim 7054 bezoekers van over 30 verschillende landen
 • Een totale oppervlakte van 7800 m2
 • Staan reeds 6 internationale paviljoens (Korea, Singapore, Taiwan, Thailand, Turkije en Amerika)

Voor meer informatie zie Aankondiging FHM 2018


CONTACT EN VRAGEN

Voor aanmelding en vragen kunt u contact opnemen via info@nec.nl of telefonisch via 033-433 0131.

Wilt u uw export naar Indonesië opzetten of uitbreiden? Neem dan deel aan de HOTELEX & Expo Finefood Indonesia van 18 t/m 20 juni 2018!


WAAROM INDONESIË
De economie van Indonesië wordt dankzij een stijging in persoonlijke inkomens grotendeels gedreven door de toenemende consumptie van huishoudens. De sector die hier het meest van profiteert is de voedsel en dranken industrie. Dit biedt kansen voor o.a. Nederlandse bedrijven om hun producten te exporteren en te verkopen aan Indonesische consumenten. Op dit moment bedraagt de totale import van buitenlandse voedingsmiddelen al meer de 40 miljard dollar. Dit bedrag wordt verwacht te blijven stijgen. Ook wordt er gezegd dat Indonesië in 2030 tot de de top tien economieën van de wereld behoort.


HOTELEX & EXPO FINEFOOD INDONESIA

Na een groot succes op de Food & Hotel Indonesia (FHI) en de Food, Hotel & Tourism (FHT) in Bali, introduceren wij nu graag HOTELEX & Finefood Indonesia 2018. Deze beurs vindt plaats van 18 t/m 20 juli 2018 in de Jakarta International Expo en is voortgezet op het 26 jaar sterk gerenommeerde HOTELEX-merk. HOTELEX & Finefood Indonesië is het enige platform in het land dat een compleet overzicht biedt van internationaal food, dranken, food service en apparatuur.

Bekijk voor meer informatie de Aankondiging HOTELEX & Expo Finefood Indonesia 2018


CONTACT EN VRAGEN
Voor vooraanmelding en vragen kunt u contact opnemen via info@nec.nl of telefonisch via 033-433 0131.

 

 

Wilt u uw export naar India opzetten of uitbreiden? Neem dan deel aan het Holland Paviljoen op de Food & Hotel India!


HOSPITALITY INDUSTRIE INDIA
De hospitality industrie is in India een van de belangrijkste industrieën geworden. Op dit moment behoort de toerisme en hospitality sector tot de top tien sectoren van het land betreft het aantrekken van directe buitenlandse investeringen. Men verwacht dat India de komende vijf jaar het snelst groeiende land is binnen de hotel en toerisme sector. De hospitality sector wordt eind 2020 al verwacht te zijn gestegen met 9%. De redenen van deze groei zijn o.a. fiscale stimulans en beleidsmaatregelen van de Indiase overheid en de particuliere sector.


FOOD INDUSTRIE INDIA

India is ’s werelds zesde grootste food markt. Op dit moment bedraagt de voedselverwerking industrie van het land rond de US$130 miljard. Op dit moment wordt er per jaar ongeveer voor 460 miljoen ton aan food producten verhandeld van en naar India. Door globalisering wordt verwacht dat de internationale handel van food producten enkel verder toeneemt.


FOOD & HOTEL INDIA
De eerste editie van de FHI vindt plaats van 5 t/m 7 september 2018 in Mumbai, India. Mumbai is de financiële hoofdstad en het centrum van de hospitality industrie. De FHI wordt gezien als Indiaas grootste internationale b2b beurs op het gebied van food en hospitality. De beurs wordt georganiseerd door Asia UBM Allworld, welke de meest invloedrijke beurzen (o.a. FHA Singapore, HOFEX en Hotelex) in twaalf Aziatische landen organiseert binnen betreffende sectoren. De Nederlandse Export Combinatie (NEC) organiseert de Nederlandse deelname op deze beurs.

Bekijk voor meer informatie de Aankondiging FHI India 2018


VRAGEN EN CONTACT
Voor vooraanmelding en vragen kunt u contact opnemen via info@nec.nl of telefonisch via 033-433 0131.

 

Ben u actief in de food en hospitality branch en wilt u uw export naar Thailand opzetten of uitbreiden? Neem dan deel aan de Food & Hotel Thailand (FHT) 2018! FHT biedt u de beste oplossingen voor het vinden van nieuwe ideeën, nieuwe zakelijke contacten, premium producten en hospitality oplossingen.


WAAROM THAILAND

Thailand is een van de meest ontwikkelde landen binnen Azië. Het land heeft de tweede economie van Zuidoost Azië en staat zowel bekend om zijn hospitality, mooie stranden, historische plekken, eco attracties, als zijn wereldberoemde keuken, goede infrastructuur en betaalbare accommodaties.

Het land kent met 68 miljoen inwoners een grote interne markt. Bangkok telt als hoofdstad alleen al rond de 10 miljoen inwoners. Thailand is een van ‘s werelds grootste trekpleisters; jaarlijkse komen er in grote getale reizigers van over de hele wereld. Het toeristenaantal blijft stijgende. Voor het jaar 2018 worden er alleen al 33 miljoen toeristen verwacht. Met deze constante toename aan toeristen zet Thailand zich in voor een food en hospitality industrie van wereldklasse. Het aantal hotels, restaurants, resorts, winkelcentrums en F&B winkels blijft massaal uit de grond schieten.

 

DE FHT

 • De FHT 2018 is de leidende internationale beurs voor premium food en hospitality business in Thailand en de regio.
 • De beurs bestaat reeds 25 jaar
 • Trekt meer dan 30.000 bezoekers uit 58 verschillende landen
 • Beschikt over meer dan 370 standhouders uit 30 verschillende landen
 • Best bekende beurs binnen de sector waar men F&B en hospitality producten kan vinden
 • De beurs met de meeste support uit de markt

Voor meer informatie zie Aankondiging FHT 2018

 

CONTACT EN VRAGEN

Voor aanmelding en vragen kunt u contact opnemen via info@nec.nl of telefonisch via 033-433 0131.

Wilt u exporteren naar de Verenigde Arabische Emiraten en de regio, of uw export uitbreiden? Neem dan deel aan het Holland Paviljoen op de RECSO EnviroSpill in Abu Dhabi!

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan de RECSO EnviroSpill 2018 in Abu Dhabi. Deze beurs heeft de focus op olie, gas en duurzame energie en biedt u de mogelijkheid om face-to-face in contact te komen met Arabische inkopers. Wilt u uw export opzetten of uitbreiden naar de Verenigde Arabische Emiraten en de regio, neem dan deel aan de RECSO EnviroSpill 2018 in Abu Dhabi!

 

BEURSDEELNAME
Deze beursdeelname aan de RECSO EnviroSpill 2018 biedt meerdere samenwerkings- en kennisoverdrachtsmogelijkheden aan met professionals onder andere actief in de olie-, gas- en duurzame energiesector. Daarnaast is het mogelijk tijdens deze beurs kennis op te doen over de laatste technologieën en technieken, services, innovatie en preventietechnieken binnen de volgende sectoren:

 • Olie lekkages
 • Offshore & marine
 • Bescherming van kustgebieden
 • Duurzame energie
 • Milieu
 • Wildlife
 • Crisis en rampen management
 • Logistiek en export

 

KOSTEN
De kosten voor verschillende stands kunt u opvragen bij de NEC. Overige kosten zoals elektriciteit, reis en verblijf, tolk, e.d. komen voor rekening van de deelnemer.

Bij voldoende interesse zal er een Holland Paviljoen worden georganiseerd. Indien u deelneemt aan het Holland paviljoen, komt u mogelijk in aanmerking voor een missievoucher ter waarde van maximaal € 1.500,- van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze voucher kan alleen worden aangevraagd bij deelname aan het Holland paviljoen en niet bij deelname met een individuele stand.

 

Lees voor meer informatie over de sector, de beurs en de kosten de aankondiging.

 

VRAGEN/ CONTACT OF AANMELDEN
Neem bij vragen contact op met projectmanager Wendy Bakker of via 033-4330131. Indien u zich wilt opgeven voor de beurs, dan kan dat via het digitale aanmeldformulier hieronder.

Aanmeldingsformulier

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan de 1e editie van de Food & Hotel Hanoi (FHH) die zal plaatsvinden van 28 t/m 30 november 2018. Wilt u uw export uitbreiden naar de noordelijke gebieden van Vietnam, dan is deze beurs wellicht een goede optie voor u!


WAAROM HANOI    

Hanoi is zonder twijfel te kenmerken als een van de snelst groeiende toeristische bestemmingen in Vietnam. Samen met Ho Chi Minh City is Hanoi de meest populaire stad voor zowel nationale als internationale bezoekers en biedt het een grote keuze uit luxe hotels en restaurants. De hoofdstad van Vietnam vormt tevens de perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan de noordelijke provincies. De populariteit van Hanoi samen met de locatie maken deze stad tot de perfecte plaats om de eerste editie van de Food & Hotel Hanoi te houden en hiermee het succes van Food & Hotel Vietnam naar de Noord- Vietnamese markt te brengen.

 

WAAROM (NOORD) VIETNAM

 • Vietnam behoord tot de Top 6 van meest aantrekkelijke detailhandel markten wereldwijd.
 • De Auchan Group heeft het plan naar buiten gebracht om $500 miljoen te investeren in het ontwikkelen van de supermarktketen in Vietnam.
 • Met 90 miljoen inwoners, een verscheidenheid aan grondstoffen, belastingvoordelen en investering & export voordelen vormt Vietnam een zeer aantrekkelijke markt voor de voedingsmiddelen industrie
 • Een verwachte toename van 10.9% in de voedingsmiddelen industrie in Vietnam van 2015 – 2020
 • Een verwachte behaalde jaarlijkse omzet van $35 biljoen in de toeristische sector voor 2020
 • 45% van het totale aantal hotels in Vietnam is te vinden in de noordelijke provincies

 

INFORMATIE OVER DE FOOD & HOTEL HANOI (FHH)

 • Een breed scala aan kwaliteits- producten en diensten uit de ‘F&B’ en ‘hospitality’ industrie van over de hele wereld zal worden tentoongesteld
 • De FHH zal het volledige International Center for Exhibitions (I.C.E.) innemen
 • Meer dan 200 exposanten uit 20 verschillende landen/regio’s, inclusief 14 paviljoens

Voor meer informatie zie Aankondiging FHH Hanoi

 

CONTACT EN VRAGEN

Mocht u interesse hebben in meer informatie omtrent de beursdeelname, dan kunt u contact opnemen via info@nec.nl of telefonisch via +31 (0)33 4330 131.

28 november t/m 1 december 2018 – Antalya, Turkije

Na een succesvolle editie in o.a. 2017, kunt u via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) in 2018 wederom deelnemen aan het Holland paviljoen op de Growtech Eurasia. De 18e editie van deze beurs zal plaatsvinden van 28 november t/m 1 december 2018. Wilt u uw export uitbreiden naar Turkije, Oost Europa of het Midden Oosten, dan is deze beurs zeker een goede optie voor u!


WAAROM DE GROWTECH EURASIA 2018
De Growtech Eurasia is de grootste agrarische beurs in Eurasia en Turkije en brengt diverse schakels in de industrie samen, van telers tot aan groothandels en distributeurs . Er komen 85.00 bezoekers uit 85 landen en 800 standhouders uit 30 landen.De beurs vindt plaats in Antalya, het hart van de ontwikkeling van de agrarische productie en export.


WAAROM DEELNEMEN AAN HET HOLLAND PAVILJOEN

 • Eigen stand in collectief Holland paviljoen met catering
 • Mogelijk korting met missievoucher verstrekt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Assistentie in voorbereiding en tijdens de beurs + extra PR
 • Ervaring uitwisselen met andere deelnemers
 • Hoge zichtbaarheid door Holland branding
 • Wifi beschikbaar voor deelnemer

 

KOSTEN
Deelname aan het Holland Paviljoen is mogelijk voor €415,- per m2 (excl. BTW). Dit is inclusief standbouw en (standaard)standinrichting, ondersteuning tijdens de beurs, catering en collectieve publiciteit en promotie. Het is mogelijk om deel te nemen vanaf stands van 9 m2.

 

CONTACT EN VRAGEN
Bekijk voor meer informatie de aankondiging of neem bij vragen contact op met Joost van Dam of via 033 433 0131.

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier. Lees hier de algemene voorwaarden voor deelname aan het Holland Paviljoen.

Aanmeldingsformulier

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan het Holland Paviljoen op de 15e editie van de tweejaarlijkse, internationale Food & Hotel Indonesië (FHI). De FHI heeft de focus op hotel, catering uitrusting en voeding en dranken. Via de FHI wordt u de mogelijkheid geboden om face-to-face in contact te komen met internationale kopers.


WAAROM INDONESIË

De economie van Indonesië wordt dankzij een stijging in persoonlijke inkomens grotendeels gedreven door de toenemende consumptie van huishoudens. De sector die hier het meest van profiteert is de voedsel en dranken industrie. Dit biedt kansen voor o.a. Nederlandse bedrijven om hun producten te exporteren en te verkopen aan Indonesische partijen in deze sector. Op dit moment bedraagt de totale import van buitenlandse voedingsmiddelen al meer de 40 miljard dollar. Dit bedrag wordt verwacht te blijven stijgen. Ook wordt er gezegd dat Indonesië in 2030 tot de top tien economieën van de wereld behoort. Jakarta is het centrum van commerciële activiteiten in Indonesië. Het is niet alleen de plek waar de regering is gevestigd, maar ook de stad waar de meeste buitenlandse bedrijven zich bevinden en waar de private sector in hoogste mate aanwezig is.

 

INFORMATIE OVER DE FHI 2019

 • Leidende beurs in Indonesië op het gebied van internationale voeding en hospitality
 • 15e editie
 • 35.000 m2 beursoppervlakte
 • 1600 exposanten
 • Meer dan 30.000 bezoekers

Voor meer informatie zie Aankondiging Food & Hotel Indonesia (FHI)

 

CONTACT EN VRAGEN

Voor vooraanmelding en vragen kunt u contact met opnemen via 033-433 0131 of mail naar info@nec.nl.

Via de Nederlandse Export Combinatie (NEC) kunt u deelnemen aan het Holland Paviljoen op de 10e editie van de tweejaarlijkse, internationale Food & Hotel Vietnam (FHV). Deze beurs heeft de focus op voeding, drank, hotel, restaurant, bakkerij, foodservice uitrusting en leveringen, en biedt u de mogelijkheid om face-to-face in contact te komen met internationale kopers. Wilt u uw export uitbreiden naar Zuidoost-Azië? Neem dan deel aan de FHV!


WAAROM VIETNAM

De toekomst van Vietnam ziet er, met een verwachte jaarlijkse groei in BBP van rond de 6% tot en met 2020, positief uit. Op economisch vlak groeit het aantal inwoners in de middenklasse over de afgelopen jaren exposief. Waar de middenklasse in 2012 ongeveer 12 miljoen inwoners bedroeg, spreken studies van een zeer sterke groei tot 33 miljoen middenklassers in 2020. Deze verwachte groei in inwoners, zorgt tegelijkertijd voor een snelle groei in binnenlandse vraag.

Een andere belangrijke factor achter de economische groei is o.a. het feit dat Vietnam met veel succes buitenlandse investeerders aantrekt die het land als ideale productiebasis zien. Voorbeelden van deze landen zijn o.a. Korea, Japan, Singapore en Taiwan.

 

FOOD & HOTEL MARKT

Over de Vietnamese Food & Hotel markt kan o.a. het volgende worden gezegd:

 • 15% van het totaal jaarlijkse BBP wordt uitgegeven aan voeding
 • Er wordt een stijging van 10.9% verwacht binnen de voedingsindustrie in 2020
 • Vietnam behoort in de top 6 van ’s werelds meest aantrekkelijke retail markten in 2017
 • Voor het jaar 2020 worden er meer dan 20 miljoen internationale toeristen verwacht in Vietnam, dit is 10 miljoen meer dan de jaren daar voor

 

INFORMATIE OVER DE BEURS

 • 10e editie
 • 11.100 m2 beursvloer
 • 15.748 deelnemers
 • 630 bezoekende bedrijven
 • 20 nationale paviljoens
 • 12.842 professionele kopers
 • 389 vertegenwoordigers

Voor meer informatie zie Aankondiging Food & Hotel Vietnam

 

CONTACT EN VRAGEN

Voor aanmelding en vragen kunt u contact opnemen via info@nec.nl of telefonisch via 033-433 0131.

Wilt u uw export naar China opzetten of uitbreiden? Neem dan deel aan het Holland Paviljoen op de HOFEX in Hong Kong, welke plaats vindt van 7 t/m 10 mei 2019!


WAAROM HONG KONG

 • Meest concurrerende en meest vrije economie ter wereld
 • De vierde stad in Azië met de meeste Michelin-sterren
 • Ongeëvenaarde locatie in het hart van Azië
 • Een van de meest snelst groeiende economieën, vanaf hier wordt de helft van de wereldbevolking binnen vijf uur bereikt
 • Eenvoudige belastingregels, zonder buitenlandse valuta controles
 • De logistiek en transportinfrastructuur is van wereldklasse, dit tegen goedkope leveringen


DE HOFEX

De HOFEX is de grootste beurs op het gebied van voeding/dranken, hotel, restaurant/foodservice uitrustig en leveringen/diensten binnen Noord-Azië. De 18e editie van de HOFEX wordt gehouden van 7 t/m 10 mei 2019 en vindt net zoals voorafgaande jaren plaats in het Hong Kong Convention and Exhibiton Centre. De beurs heeft een leidende rol in het verbinden van bedrijven en kansen tussen West- en Oost-Azië. De Nederlandse Export Combinatie (NEC) biedt bedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan dit evenement door middel van een Holland Paviljoen.

Voor meer informatie zie Aankondiging HOFEX 2019


CONTACT EN VRAGEN

Voor vooraanmelding en vragen kunt u contact opnemen via info@nec.nl of telefonisch via 033-433 0131.

 

De Nederlandse Export Combinatie (NEC) heeft een Holland Paviljoen georganiseerd op de SIAL Middle East (SIAL ME) welke plaats vond van 12 t/m 14 december 2017 in Abu Dhabi. De SIAL ME is onderdeel van het SIAL netwerk, het leidende en toonaangevende wereldwijde netwerk van shows gewijd aan de voeding- en drankenindustrie.

Middels deelname aan het Holland paviljoen werd de deelnemers de gelegenheid geboden om samen met collega-bedrijven potentiële zakenpartners te ontmoeten en diverse contacten te leggen. In het midden van een paviljoen was een lounge ruimte beschikbaar waar deelnemers aan tafel gesprekken konden voortzetten. Ook is er in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Dubai extra Holland branding geboden middels een flyer, die uitgedeeld kon worden aan bezoekers, en middels een banner. Dit was opgezet voor extra promotie van het Holland paviljoen.

Een aantal statistieken over de SIAL ME 2017;

 • Aantal standhouders: 900+
 • Landenpaviljoens: 30+
 • Aantal bezoekers: 16.000+ Aantal VIP topinkopers: 500

Na succesvolle voorgaande edities heeft de NEC in 2017 wederom een Holland paviljoen georganiseerd op de Growtech Eurasia in Antalya, Turkije. De beurs vond plaats van 29 november tot en met 2 december en in totaal namen 7 tuinbouwbedrijven deel.

De Growtech Eurasia is gericht op de Turkse markt én op het brede achterland en is erg internationaal georiënteerd. Er zijn o.a. exposanten en bezoekers uit de nabij gelegen Europese landen, het Midden-Oosten en Noord Afrika. De beurs is de afgelopen jaren sterk gegroeid en blijft een sterke groei in bezoekers, standhouders en in m2 van beursvloer doormaken.

Tijdens de beurs zijn zowel nieuwe als bestaande contacten ontmoet uit diverse landen. Met name is er veel contact gelegd met partijen uit Iran welke in Nederland zijn opgevolgd bij het matchmakingevent tijdens de daaropvolgende inkomende missie uit Iran.

Vanwege succes en de reeds grote interesse vanuit Nederland voor de volgende editie, zal de NEC in 2018 wederom een Holland paviljoen organiseren op deze beurs.
Voor meer informatie over de beurs en mogelijkheden voor 2018 kunt u contact opnemen met Joost van Dam – dam@nec.nl

De Nederlandse Export Combinatie heeft in samenwerking met Dutch Meat & Feed Centre een Holland Paviljoen georganiseerd op de 21e editie van de Food & Hotel China in Shanghai, die plaats heeft gevonden van 14 tot en met 16 november 2017.

De FHC biedt een goede platform voor voedsel-, drank- en horecabedrijven om hun stempel op deze regio te drukken. In totaal en verspreid over de 3 beursdagen, heeft de FHC 2017 91.301 bezoekers kunnen verwelkomen wat een toename is van 30% ten opzichte van de editie in 2016. Dit is een record brekende toename! Niet alleen was er een stijging in bezoekersaantallen, maar tevens in internationale standhouders en totale beursoppervlakte. Zo waren er in 2017 2.350 internationale standhouders uit meer dan 69 landen en regio’s en bestond de FHC uit een beursoppervlakte van 85.000 m2. Bovengenoemde punten heeft er toe geleid dat de FHC is uitgegroeid tot dé toonaangevende beurs voor internationale bedrijven die interesse hebben om hun producten in de Chinese markt te introduceren.

Quote: “We are delighted with the results of this year’s show. Not only with the increase in exhibitors but also the large numbers of buyers that attended from all over the country,” Stated Margaret Zhang, Deputy General Manager of the show organiser, UBM – China International Exhibitions Ltd.

Voor meer informatie over de beurs en mogelijkheden voor 2018 kunt u contact opnemen met Joost van Dam – dam@nec.nl 

Terugblik Holland Paviljoen FHC 2017

De Nederlandse Export Combinatie heeft ook in september 2017 weer een Holland Paviljoen georganiseerd op de Maison et Objet beurs, die plaats heeft gevonden van 8 tot en met 12 september 2017. De Maison et Objet Paris is een prestigieuze designbeurs die twee keer per jaar plaatsvindt. Met ruim 3100 exposanten en 80.000 bezoekers is deze beurs één van de grootste design beurzen internationaal.

Ook dit jaar stond Het Holland Paviljoen weer in hal 7, de design hal. Het fraaie designpaviljoen heeft designers en design bureaus de gelegenheid geboden om zich te presenteren en potentiele klanten te ontmoeten en verdere contacten te leggen.

Het Holland Paviljoen was gelegen midden in de design area van de hal en had vanwege het hoge stand design (5 meter hoog) een uitstekende zichtlocatie. Er hebben 18 Nederlandse designers en designbureaus  deelgenomen aan het paviljoen. De drukste dagen van de beurs waren zaterdag en maandag en moesten alle zeilen bijgezet worden om de stroom aan geïnteresseerden te woord te staan.

In samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Parijs is een succesvolle netwerkreceptie georganiseerd op zaterdag 9 september. Tijdens het netwerkevent konden de Nederlandse standhouders in contact komen met de genodigden vanuit de Ambassade, het Atelier Néerlandais, potentiele kopers, bezoekers en andere standhouders.

Voor meer informatie over de beurs kunt contact opnemen met Joost van Dam

Netwerkreceptie zaterdag 9 september
Deel van het Holland Paviljoen

     

Netwerkreceptie zaterdag 9 september

De Nederlandse Export Combinatie heeft voor de derde keer een Holland Paviljoen georganiseerd op de private label M.A.D.E beurs. Deze beurs vond plaats op 28 en 29 maart in Parijs, Frankrijk. Het collectieve paviljoen bestond uit 8 deelnemers, waarvan 6 food bedrijven (o.a. Savory Snacks, Sweets, Fresh Vegetables, Bakery and Cereals) en 2 non-food bedrijven.

Er waren veel inkopers aanwezig en met name de Franse retailers waren op zoek naar nieuwe Private label producten. De M.A.D.E had dit jaar ook een nieuw concept: de Degustation Section. Dit trok veel bekijks door de bezoekers. Als deelnemer/bedrijf kon je hiervoor in aanmerking komen. Hier waren 2 Nederlandse bedrijven voor genomineerd.

In 2018 zal de NEC weer een Holland Paviljoen organiseren. Heeft u vragen of interesse in deelname dan kunt u contact opnemen met Wendy Bakker of via 033 433 0131.

De Nederlandse Export Combinatie heeft een Holland Paviljoen georganiseerd op de Growtech Eurasia. Deze beurs vond plaats van 30 november tot en met 3 december in Antalya, Turkije. In 2016 heeft de NEC voor de vierde keer een collectieve deelname aan deze beurs georganiseerd.

De Landbouwraad van de Nederlandse ambassade te Ankara heeft ten tijde van de beurs een netwerkreceptie georganiseerd om de economische banden tussen beide landen in de sector verder te versterken.

img_4040

img_4053

De Saudi Agriculture beurs welke plaatsvond van 2 t/m 5 oktober bood wederom een groot aantal mogelijkheden aan de deelnemende Nederlandse bedrijven vooral in de tuinbouwsector. Vanwege de grote hoeveelheid geïmporteerde bevroren kip uit Latijns Amerika lag de bereidheid tot investeringen daar niet erg hoog. Een groot aantal bedrijven nam deel aan het door Holland+You financieel ondersteunde Holland paviljoen. Dit gaf de Nederlandse inzending een innovatieve en frisse “look”.

Ook vanuit andere regio’s was een groot bezoekersvolume aanwezig waarbij een aantal grote investeerders door de Nederlandse Landbouwattaché naar de stand werden uitgenodigd. Hierdoor konden enige offerte voorstellen worden opgeschreven. Sluitstuk van de deelname was het netwerk event op de Nederlandse Ambassade te Riyadh dat door een groot aantal Nederlandse bedrijven werd ondersteund en op een perfecte manier was georganiseerd.

“Wij komen de volgende editie terug” was dan ook een veel gehoorde uitspraak.

img_4357
Holland Paviljoen 2016
img_4362
Holland Paviljoen
img_4375
Saudi Agriculture beurs
img_4441
Holland Paviljoen
img_4411
Business Meeting op de stand

img_4512

De Nederlandse Export Combinatie heeft van 3 t/m 8 september 2016 een Holland Paviljoen op de Green Expo Teheran, Iran, georganiseerd. Parallel aan deze beurs werd door de NEC ook een studiebezoek in de regio’s Teheran en Shiraz georganiseerd voor geïnteresseerde Nederlandse Horti bedrijven.

Het Holland Paviljoen werd in opdracht van de Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen georganiseerd en bestond uit 18 deelnemers, daarnaast stonden er nog 26 Nederlandse bedrijven over de gehele beurs verspreid. Voorts werd deze gehele vertegenwoordiging ondersteund met een grootse netwerk receptie vanuit de Nederlandse Ambassade te Teheran, welke door ruim 180 genodigden werd bezocht.

De beurs werd door de eerste maal georganiseerd door de organisatie HPP en was ondanks deze eerste editie geheel volgeboekt. De volgende editie zal dan ook georganiseerd worden op een ander gedeelte op het beursterrein waardoor er beschikking is over een groter aantal hallen.

De bezoekers van de Iraanse horti beurs bestonden vooral uit telers zelf maar ook uit bijvoorbeeld lokale agenten, consultants, of andere belangrijke spelers uit de markt.

De opzette oriëntatiereis bestond uit met name project bezoeken in de regio van Teheran en van Shiraz en  vooral om te ervaren hoe ver men reeds binnen de Iraanse horti sector is en ter inspiratie voor verdere productontwikkelingen voor deze markt. Zo zijn droogte, watertekorten, irrigatieoplossingen, dalend grondwaterniveau, zon intensiteit, belangrijke vraagstukken binnen deze markt.

We kunnen terugkijken op 2 succesvolle bezoeken/deelnames die de relatie tussen Nederland en Iran in de tuinbouwsector verder heeft versterkt.

 

Interesse in deelname in 2017? Neem dan contact op met Wendy Bakker of Joost van Dam.
Bekijk hier de agenda voor de geplande data van de beurs.

De Nederlandse Export Combinatie heeft een Holland Paviljoen georganiseerd op de Maison et Objet, die plaats heeft gevonden van 2 tot en met 6 september. De Maison et Objet Paris is een prestigieuze designbeurs die twee keer per jaar plaatsvindt. Met ruim 3100 exposanten en 80.000 bezoekers is deze beurs één van de grootste design beurzen internationaal.

Het Holland Paviljoen stond ook dit jaar weer in de design hal. Het paviljoen heeft de deelnemers de gelegenheid geboden om samen met collega-bedrijven potentiele zakenpartners te ontmoeten en op de beurs contacten te leggen.

De locatie van de Holland Paviljoen was midden in de design area van de hal. Deze locatie bood bezoekers goed zicht op de producten van de deelnemers. Acht Nederlandse designers hebben met een eigen stand in het paviljoen deelgenomen.

Voor meer informatie over de beurs en mogelijkheden voor 2017 kunt u contact opnemen met Merit Temmink

img_3472
Paviljoen
20160902_163214
Holland Paviljoen – Maison et Objet 2016
20160903_112507
Holland Paviljoen – Maison et Objet 2016
img_3467
Paviljoen

De NEC is de Nederlandse agent van diverse internationale beursorganisaties. Nederlandse bedrijven die deel willen nemen of vragen hebben over één van deze beurzen kunnen zich richten tot ons. De NEC zorgt dat alle zaken, van het contract tot de stand inrichting, geregeld worden met de betreffende beursorganisatie. Op een aantal van deze beurzen wordt ook een Holland Paviljoen georganiseerd. Deze beurzen kunt u vinden onder ‘Holland Paviljoen’. Hieronder vindt u een overzicht van de beurzen die NEC representeert:

 • Food and Hotel Asia, Singapore (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • FHC China (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • HOFEX (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • F&H Vietnam (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • Zuid Korea (SFH) (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • F&H Indonesia (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • ICFF New York (Reed)
 • Agroexpo Eurasia Izmir (Orion Ltd)
 • AgraME (Informa Exhibitions)
 • Saudi Agriculture (Riyad Exhibitions Company)
 • Global Forum for Innovations in Agriculture (Turret Media)

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over deze beurzen en de aanmeldingsformulieren voor deelname met een individuele of collectieve stand.

De Nederlandse Export Combinatie geeft exportadvies aan bedrijven uit diverse sectoren. De NEC is adviseur in trajecten over internationaal ondernemen en begeleidt ondernemers bij hun export aanpak. Daarnaast is de NEC uitvoerder van diverse subsidietrajecten vanuit de Nederlandse overheid. Wilt u starten met internationaal ondernemen of uw internationale activiteiten verder uitbreiden? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een exportsubsidie vanuit de Nederlandse overheid. Als u niet in aanmerking komt voor een exportsubsidie of hier reeds van gebruik heeft gemaakt, heeft de NEC aanvullende trajecten opgezet om internationale markten kosten effectief te betreden.

De NEC is sinds de start van de regeling uitvoerder van de exportsubsidie Starters International Business. Deze subsidie is opgezet door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor startende exporteurs. NEC is vanwege haar lange ervaring in het internationaal zakendoen aangewezen als uitvoerder van deze regeling. De adviseurs van de NEC hebben reeds meer dan 200 SIB trajecten in diverse sectoren uitgevoerd. Via de voucher zijn er voor u geen verdere kosten aan dit traject verbonden behoudens de BTW die u weer terug kunt vorderen.

 

Met een ervaren adviseur wordt er gekeken naar uw huidige situatie, worden de mogelijkheden in buitenlandse markten onderzocht en werkt u door middel van actielijsten toe naar een concreet actieplan. Daarnaast kan er binnen deze subsidie marktinformatie worden verkregen over uw sector in potentiële afzetmarkten.

Deze regeling biedt u de mogelijkheid om in nieuwe internationale markten sneller aan de slag te gaan en bestaande markten verder uit te breiden door:

 • Inventarisatie van uw export organisatie;
 • Marktinformatie/landenvergelijking voor 3 specifieke, voor u interessante, landen;
 • Een export actieplan voor een van deze landen;
 • Het ontsluiten van een netwerk in het betreffende land;
 • Praktische export tips voor het zakendoen aldaar;
 • Een lijst van potentiële afnemers/partners in het land.

 

Tijdens 3 advies gesprekken werkt u toe naar een concreet plan om uw export structureel op te zetten. De subsidie heeft een waarde van €2400, excl. BTW. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons. Mocht u in aanmerking komen voor deze subsidie dan kunnen wij de aanvraag eenvoudig voor u verzorgen.

Hieronder kunt u de ervaringen lezen van enkele ondernemers die met ons dit traject doorlopen hebben:

Puik Art SIB Traject – RVO

Buitendijk Slaman SIB Traject – RVO

Hanse Staalbouw SIB Traject – RVO

Dopper SIB Traject – RVO

In het kader van de Starters International Business subsidieregeling is het mogelijk een missievoucher aan te vragen die ter beschikking wordt gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze voucher heeft een waarde van maximaal €1500, excl. BTW en is te gebruiken als korting voor deelname aan een collectieve handelsmissie of beursdeelname. De voucher is te gebruiken voor deelname aan de handelsmissies en beursdeelnames die door de NEC worden georganiseerd. Per bedrijf kan er één voucher per kalenderjaar aan worden gevraagd. Deze regeling kent een jaarlijkse limiet; dus: op is op.

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een missievoucher of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Mocht u in aanmerking komen voor de voucher dan is deze eenvoudig aan te vragen.

De NEC kan u voorts adviseren over andere subsidie trajecten zoals Partners voor International Business (PIB) en de Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

Komt u niet in aanmerking voor een exportsubsidie maar wilt u graag individueel advies over uw internationale plannen? De NEC heeft een ‘4 stappen plan’ ontwikkeld waarmee u een internationale markt kunt betreden. De 4 stappen zijn als volgt: marktonderzoek, partnerselectie, bezoek aan de markt, follow-up. Het traject biedt u een gestructureerde maar praktische aanpak bij het vinden en interpreteren van marktinformatie en het vinden en selecteren van geschikte afnemers, zoals agenten, distributeurs en partners.

 

U krijgt tijdens dit traject antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe moet ik een bepaalde markt betreden?
 • Wat zijn de belangrijkste contacten voor mij in de sector?
 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in mijn sector in deze regio?
 • Welke potentiele partners zijn er in de markt?
 • Hebben tussenpersonen of eindklanten in de regio interesse in mijn product?
 • Is een partij geïnteresseerd om mijn producten in de markt te zetten?

 

Een adviseur van de NEC bespreekt graag de mogelijkheden voor u binnen het ‘4 stappen plan’. Contact

 

De NEC organiseert jaarlijks bijeenkomsten en cursussen omtrent internationaal zakendoen voor de internationale back- en frontoffice, exportmanagers en het management van de organisatie. De NEC werkt hiervoor samen met branchepartijen, kennisinstellingen of de Nederlandse overheid.

 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens een dergelijke training:

 • Selecteren van je zakenpartner;
 • Succesvolle beursdeelname;
 • Internationale sales pitch training;
 • Succesvolle deelname aan een handelsmissie;
 • Hoe uw (internationale) groei te organiseren.

 

Voorgaande activiteiten:

28 oktober 2015 : Cursusmiddag beursdeelnames voor SIB deelnemers- Regio Eindhoven
17 november 2015: Cursusmiddag beursdeelnames voor SIB deelnemers- Regio Utrecht
10 december 2015: Cursusmiddag beursdeelnames voor SIB deelnemers- Regio Zwolle

Januari 2015: Sales pitch training

Februari 2015: Cursusmiddag selecteren van je zakenpartner – Den Haag

Maart 2015: Cursusmiddag selecteren van je zakenpartner – Eindhoven

April 2015: Cursusmiddag selecteren van je zakenpartner – Amsterdam

Juni 2015: Cursusmiddag selecteren van je zakenpartner – Utrecht

..