Onze diensten

Exportondersteuning door de Nederlandse Export Combinatie

De Nederlandse Export Combinatie (NEC BV) geeft exportadvies en exportondersteuning aan ondernemers die hun internationale activiteiten willen opzetten of uitbreiden. Daarnaast organiseert de NEC diverse collectieve activiteiten als handelsmissies, beursdeelnames, Holland Paviljoens en bijeenkomsten om de internationale handel van het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De NEC organiseert deze collectieve activiteiten vaak in samenwerking met Ministeries, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ambassades, onze lokale partners en brancheorganisaties. Middels individuele trajecten en het Starters International Business (SIB) traject geeft de NEC tevens exportondersteuning en advies en legt zij contact met bijvoorbeeld agenten en distributeurs. Deelname aan een individueel of collectief traject rondom internationaal zakendoen, is een goede gelegenheid om internationale activiteiten naar een hoger plan te tillen.

De NEC is opgericht in 1952 door ondernemers, voor ondernemers. Vanaf de oprichting heeft de NEC netwerken opgebouwd in diverse sectoren over de hele wereld. Het team van de NEC bestaat uit ervaren en enthousiaste adviseurs die zelf hun sporen in het internationale bedrijfsleven hebben verdiend. Door een praktische benadering en een groot netwerk heeft de NEC veel succesvolle internationale trajecten gerealiseerd.

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

De Nederlandse Export Combinatie is in 1952 opgericht door ondernemers, voor ondernemers. De organisatie, die als stichting is opgericht, had als doel activiteiten op internationaal gebied te bevorderen. Zonder frequent vliegverkeer, internet en communicatie per e-mail was internationaal ondernemen ingewikkeld en tijdrovend. Met de Stichting NEC werd een collectieve benadering geopend om internationaal markten te kunnen betreden.

De man met de monsterkoffer
Om deze collectieve benadering vorm te geven is de NEC opgericht als één van de eerste organisaties in Nederland op het gebied van internationaal zakendoen. Het vinden van internationale partners voor de bedrijven, zoals agenten en distributeurs, was één van de kerntaken. Namens de NEC ging dan een ‘wereldreiziger’ naar een bepaalde regio met monsters en brochures van leden van de stichting. Dit was destijds hét moderne middel om buitenlandse markten te verkennen. Tijdens de reizen werden nieuwe contacten gelegd, producten gepresenteerd en kansen in de markt verkend. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de netwerken van de NEC in deze landen. Door deze reizen groeide het netwerk van de NEC zowel nationaal als internationaal en waren er op het hoogtepunt 560 Nederlandse bedrijven bij aangesloten. De term “ik geloof in de man met de monsterkoffer” werd een algemeen begrip.

In de loop der jaren veranderden methodes van communicatie en transport en werd internationaal ondernemen op individuele basis voor meer bedrijven een optie. Ook nam de overheid een steeds bepalender rol in de exportbevordering in en ontplooide tal van initiatieven op dit gebied. In 2006 heeft de NEC daarom de overgang gemaakt van een stichting naar een private onderneming. Naast de collectieve activiteiten is de NEC zich sinds 2006 ook gaan richten op individuele trajecten. Daarnaast wordt nu in projecten veel samengewerkt met de Nederlandse overheid waardoor trajecten niet alleen door de bedrijven worden gefinancierd. Zo werken wij in dit kader samen met o.a. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ministeries, Nederlandse Ambassades en branche organisaties.

De combinatie van zowel collectieve als individuele exporttrajecten maakt dat de Nederlandse Export Combinatie tot op heden een begrip is in de exportondersteuning.

 

NEC-Logo-65jaar

 

 

 

65 jaar Nederlandse Export Combinatie (NEC)

In 1952 staken 4 ondernemers de koppen bij elkaar om samen hun exportkansen te vergroten. De Nederlandse Export Combinatie (NEC) werd opgericht. Via wereldreizigers werden voor de aangesloten bedrijven handelsreizen uitgevoerd om voor hen agenten, importeurs en distributeurs te vinden en marktinformatie in te winnen. Tot op de dag van vandaag is een wereldwijd netwerk van partners aanwezig in nagenoeg alle landen.

Met de komst van internet werden markten meer transparant en internationaal communiceren gemakkelijker. Ook werd van overheidswege tijdens handelsmissies matchmaking aangeboden. Vanaf 2007 is de NEC daarom met nationale en internationale partners gaan samenwerken (o.a. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ambassades, internationale trade development boards). Naast de eigen activiteiten werden er vanaf toen ook activiteiten in opdracht uitgevoerd. Uitgangspunt werd het uitvoeren van projecten waarin de hoogst mogelijke toegevoegde waarde werd geboden aan de klanten door het samenwerken met zorgvuldig geselecteerde partners. Naast de initiatie en uitvoering van handelsmissies zijn de activiteiten van de NEC uitgebreid met de organisatie van Holland paviljoens en agentschappen van toonaangevende beurzen, individueel exportadvies en exportcursussen. Een enthousiast team van 12 personen geeft hier invulling aan.

Hieronder het beeldje van de NEC- “wereldreiziger”. Met de NEC-slogan uit die tijd: Ik geloof in de man met de monsterkoffer”.

IMG_2310
De man met de monsterkoffer

De NEC heeft een breed internationaal netwerk opgebouwd met lokale partners en overheden in bijna alle landen van de wereld. Binnen deze landen werkt de NEC ook vaak met sector specifieke partners, waardoor wij snel de juiste en meest actuele informatie naar boven kunnen halen.

Samenwerking staat hoog in het vaandel bij de NEC. Graag werken wij met partijen samen om de toegevoegde waarde van onze activiteiten voor de deelnemers zo hoog mogelijk te laten zijn. Dit betekent dat wij specialistische kennis en ervaring bij deze projecten inschakelen. Tot op heden heeft deze insteek een prettige en langdurige relatie met onze partners in zowel Nederland als het buitenland opgeleverd.

In Nederland werkt de NEC samen met en in opdracht van ambassades, ministeries, buitenlandse overheden, brancheorganisaties en Nederlandse bedrijven. De NEC is momenteel raamcontractant van RVO voor de uitvoering van inkomende en uitgaande handelsmissies en beursdeelnames.

Openstaande vacatures

Op dit moment hebben wij een Sales & Acquisitie functie openstaan. Zie hiervoor de vacature.

 

Stages
Wij hebben regelmatig stageplaatsen beschikbaar voor een meeloop stage of een afstudeer stage. Diverse start data gedurende het jaar zijn mogelijk. Neem contact op voor meer informatie.

Deelname aan een handelsmissie

De Nederlandse Export Combinatie organiseert handelsmissies om internationale handel te stimuleren. Voor de opzet en organisatie van een handelsmissie werkt de NEC vaak in samenwerking met of in opdracht van de Nederlandse overheid, de Nederlandse topsectoren of buitenlandse overheden. Daarnaast werkt de NEC vaak samen met brancheorganisaties, lokale partijen, ambassades, provincies en gemeenten ter exportondersteuning van Nederlandse of buitenlandse bedrijven.

Wat kunnen deze missies voor u als bedrijf betekenen? Onderstaand is een overzicht te vinden van de verschillende handelsmissies die de NEC organiseert:

Uitgaande handelsmissies:

Een delegatie Nederlandse bedrijven bezoekt als collectief een buitenlandse markt. Er wordt zowel een collectief als een individueel programma opgesteld. Het collectieve programma bestaat vaak uit bedrijfs- of projectbezoeken in de sector, store checks, presentaties en netwerkmomenten. Het individuele programma kan bestaan uit matchmaking gesprekken met potentiële partners, bedrijfsbezoeken en bezoeken aan geselecteerde winkels.

Inkomende handelsmissies:

Een delegatie buitenlandse bedrijven bezoekt als collectief de Nederlandse markt. Als Nederlands bedrijf kunt u tijdens dit bezoek in contact komen met de delegatieleden die interessant voor u zijn of de delegatie kan een bezoek brengen aan uw bedrijf. Vaak wordt er tijdens de missie een seminar georganiseerd over de kansen voor u in de betreffende markt.

Oriëntatie handelsmissies:

Een delegatie bedrijven of organisaties uit een bepaalde sector bezoekt als collectief een bepaalde markt. Deelnemers aan deze missie willen zich oriënteren op een nieuwe markt. Het programma is gebaseerd op de profielen van de deelnemende bedrijven en de bezoeken worden veelal als groep gedaan. Tijdens deze missie krijgt u antwoord op de volgende vragen:
• Is dit een interessante markt voor mij?
• Past mijn product bij de wensen vanuit de markt?
• Wat zijn de culturele verschillen waar ik rekening mee moet houden?
• Wie zijn de grootste spelers in de markt?
• Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst?

Matchmaking handelsmissies:

Een delegatie bedrijven uit een bepaalde sector óf diverse sectoren bezoekt als collectief een bepaalde markt. Deelnemers aan deze handelsmissies zijn bedrijven die al enige kennis hebben van de markt en die in contact willen komen met de belangrijkste partijen in de markt. Het grootste deel van het programma bestaat uit individuele afspraken. De afspraken worden ingepland na een uitgebreide intake over uw wensen in deze markt. Daarnaast zijn er een aantal collectieve programma onderdelen. Tijdens deze handelsmissies krijgt u antwoord op de volgende vragen:
• Wat zijn de belangrijkste verkoopkanalen in deze markt?
• Welke belangrijkste concullega’s zijn hier actief?
• Wie zijn de belangrijkste afnemers in deze markt?
• Zijn de partijen in deze markt geïnteresseerd in mijn product?
• Wat zijn de mogelijke manieren en wat is de beste entreestrategie om deze markt te betreden met mijn product?
• Welke agenten of distributeurs zijn er en welke zijn interessant voor mij?

Voor de missies van de NEC is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk een missievoucher t.w.v. €1500 aan te vragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor meer informatie over de missievoucher klik hier.
Een overzicht van de komende handelsmissies vindt u onder ‘Aankomende handelsmissies’.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert de Nederlandse Export Combinatie i.s.m. Dutch Design Foundation een inkomende missie uit Canada van vertegenwoordigers van de creatieve industrie. Deze missie zal plaatsvinden van 22 tot en met 26 oktober 2017, ten tijde van de Dutch Design Week. De delegatie bestaat uit 11 Canadese delegatieleden uit de designsector.

 

DOEL VAN DE MISSIE
De missie kan worden gezien als een follow-up activiteit voor twee voorafgaande evenementen in Canada waar Nederlandse designers aan deelnemen: de Interior Design Show West in Vancouver en de Expo for Design, Innovation + Technology in Toronto.
De missie heeft als doel om vertegenwoordigers van de Canadese creatieve industrie een showcase te geven van Dutch Design tijdens de DDW en WDE en te informeren over de toegevoegde waarde van de creatieve sector voor andere sectoren en de bijdrage van de sector aan de oplossing van wereldwijde uitdagingen. Ook wordt actief contact tussen Nederlandse en Canadese partijen mogelijk gemaakt waardoor samenwerking en co-creatie gerealiseerd wordt.

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor de uitvoering van het programma wordt samengewerkt met de Dutch Design Foundation (DDF) en de Nederlandse Consulaten-Generaal in Toronto en Vancouver.

 

CONTACT OF VRAGEN?
Heeft u vragen over de missie dan kunt u contact opnemen met Joost van Dam of Wendy Bakker via info@nec.nl of via 033-433 0131. Bekijk voor meer informatie de aankondiging Inkomende missie Canada.

 

Van 24 t/m 28 oktober komen 13 zuivelbedrijven onder leiding van de Sri Lankaanse Minister van Livestock and Rural Economic Affairs (Hon. P. Harrison) de Deputy Director van het ministerie en de voorzitter van de National Livestock Development Board naar Nederland.

Deze missie wordt uitgevoerd door de Nederlandse Export Combinatie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met Sri Lanka Dutch Dairy Solutions en de Nederlandse Ambassade in Colombo.

Meer informatie zal zo spoedig mogelijk volgen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Sylvia van der Horst of via 033 433 03131.

Handelsmissie VAE (Abu Dhabi),

en bij voldoende belangstelling Oman

3-8 november 2017


Bent u een ondernemer en heeft u interesse in de sportmarkt in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman? Ga dan mee met een uitgaande missie naar de VAE! Bij voldoende belangstelling wordt de missie verlengd met een bezoek aan Oman. De missie heeft een focus op (toelevering aan) sportinfrastructuur, training en deelname van vrouwen aan sport met een specifieke focus op voetbal.

 

De NEC organiseert deze missie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deelname aan deze missie biedt Nederlandse bedrijven ingangen bij de overheid en bedrijven in de Emiraten en Oman, inzicht in de kansen en mogelijkheden in de markt en een kennismaking met potentiële zakenpartners. Het programma bestaat o.a. uit deelname aan “The 4th International Conference of Sports for Women”, individuele matchmaking, bezoeken aan bedrijven, organisaties en projecten in de desbetreffende sectoren, een seminar en een netwerkreceptie.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE
Vrouwensport in de VAE is sterk in opkomst. Er zijn meer mogelijkheden gekomen voor vrouwen om te sporten. Beweging wordt door de lokale overheid sterk gepromoot, vooral ook in het kader van preventie van diabetes en obesitas in de VAE. Omdat de sportparticipatie toeneemt, is er ook een grotere behoefte aan sportfaciliteiten en kennis over sport en gezonde voeding. Mannen en vrouwen sporten gescheiden. Daardoor neemt specifiek de behoefte aan sportfaciliteiten voor vrouwen toe. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn op het gebied van (toelevering aan) sportinfrastructuur en sport voor vrouwen. Ook in Oman zijn er kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van sport.

 

KOSTEN
De kosten voor deelname aan de handelsmissie bedragen €450,- excl. btw. Dit is inclusief individuele matchmaking, bedrijfsbezoeken, en netwerkreceptie. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

 

CONTACT EN AANMELDEN
Lees hier de gehele aankondiging of neem bij vragen of meer informatie contact op met Joost van Dam of via 033 433 0131.
Bekijk ook de website van het RVO voor meer informatie en meld u aan!

Wilt u uw export uitbreiden naar Iran? Ga dan mee op handelsmissie!


WAAROM MEEDOEN AAN DEZE HANDELSMISSIE?
 • Je hebt gesprekken met potentiële partners en afnemers, gebaseerd op het partnerprofiel
 • Je hebt gesprekken met relevante lokale instanties en overheden
 • Je doet kennis op over de markt
 • Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers

WAAROM IRAN?

Iran heeft een leidende rol in de productie en verwerking van vlees in de regio. Tijdens de handelsmissie wordt er een bezoek gebracht aan de Iran International Meat Exhibition. Dit is de enige beurs in het Midden Oost die zich specialiseert in vleesproducten. Kom op de beurs in contact met lokale en regionale spelers en verken deze kansrijke markt.

 • Iran telt 950 bedrijven die zich richten op de productie, het verpakken en bewerken van vlees producten
 • Er wordt 240.000 ton aan vlees geïmporteerd voor de meer dan 80 miljoen inwoners
 • Er is in Iran veel vraag naar Europese verwerkingsmachines.

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Voor het organiseren van de handelsmissie werken we samen met een vaste lokale partner. Deze partner kent de sector en organiseert matchmaking en bezoeken aan relevante private en publieke partijen in Iran. NEC werkt ook samen met de Nederlandse ambassade in Teheran. Zij ondersteunt Nederlandse bedrijven die zakendoen in Iran en zijn goed bekend met de zaken waar Nederlandse ondernemers tegenaan lopen.

 

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

Bekijk voor meer informatie over de handelsmissie de aankondiging of neem contact op met Sylvia van der Horst of Joost van Dam of via 033 433 0131

 

Direct aanmelden?

Aanmeldingsformulier

Lees hier de algemene voorwaarden voor deze reis.

Wilt u uw export uitbreiden naar Iran? Ga dan mee op handelsmissie!


 

WAAROM DEELNEMEN AAN DEZE HANDELSMISSIE?
 • Je komt in contact met potentiële partners en afnemers, gebaseerd op het partner profiel
 • Je hebt gesprekken met relevante lokale partijen en overheden
 • Je doet kennis op over de markt
 • Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers

 

WAAROM IRAN?

Iran is een bakery land bij uitstek! Zo wordt er 2x zoveel brood geconsumeerd als in Nederland. Er is hierdoor veel vraag naar kwalitatief goede productie- en verwerkingsmachines. Tijdens de missie komt u op de grootste bakery beurs in het Midden Oosten, de International Flour & Bakery Industry Exhibition, in contact met de belangrijkste spelers in deze kansrijke markt.

 • Iran kent een hoge brood consumptie. Er wordt door meer dan 80 miljoen inwoners 125kg per jaar geconsumeerd.
 • Er is een duidelijke verschuiving te zien van ambachtelijk brood naar verpakt brood. De overheid steunt dit door extra werkgelegenheid te stimuleren in de broodfabrieken die gespecialiseerd zijn in verpakt brood. Veel consumenten hebben de stap gemaakt naar verpakt brood en dit zorgt voor een stijging in de productie.
 • De groei van de consumptie van brood bedraagt ca. 2,5% per jaar.

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Voor het organiseren van de handelsmissie werken we samen met een vaste lokale partner.  Deze partner kent de sector en organiseert matchmaking en bezoeken aan relevante private en publieke partijen in Iran. NEC werkt ook samen met de Nederlandse ambassade in Teheran. Zij ondersteunt Nederlandse bedrijven die zakendoen in Iran en zijn goed bekend met de zaken waar Nederlandse ondernemers tegenaan lopen.

 

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

Bekijk voor meer informatie over de handelsmissie de aankondiging of neem contact op met Joost van Dam of via 033 433 0131.
Direct aanmelden? vul dan het aanmeldformulier in en lees hier de algemene voorwaarden voor deze reis.

Wilt u uw kansen verkennen in de Belgische markt? Ga dan mee met de handelsmissie FoodTech


FoodTech sector België

De voedingsmiddelen productie in België is in 2016 met ca. 3% gestegen naar rond de 50 miljard euro. De voedingsindustrie is de grootste industriële sector van België. Echter, veel huidige Food producenten lopen tegen verplichte vernieuwingsslagen aan. Dit biedt kansen voor Nederlandse toeleveranciers; een goed moment om via deze meeting en handelsmissie de kansen te inventariseren en contacten te leggen.

 

ORIËNTATIE BIJEENKOMST 12 OKTOBER 2017

Ter oriëntatie op de missie in december wordt op 12 oktober een (gratis) bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de bovenstaande marktkansen nader besproken en gepresenteerd en
biedt Nederlandse bedrijven een goed go/no-go moment voor de missie in december.
Locatie:          NEC Amersfoort
Kosten:           geen
Start:              13.30 uur
Zie voor meer informatie en het volledige programma van de bijeenkomst de aankondiging of bekijk de agenda van de NEC.

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Voor de organisatie van deze handelsmissie werken we samen met de Nederlandse Ambassade te Brussel en onze lokale partner NKVK. De NKVK kent de Belgische sector goed en organiseert matchmaking en bedrijfsbezoeken aan relevante private en publieke partijen in België.

 

CONTACT OF VRAGEN?
Bekijk voor meer informatie, het volledige programma en de kosten de aankondiging. Neem bij vragen contact op met Joost van Dam of Wendy Bakker via 033 433 0131 of info@nec.nl

Deelnemen? vul dan onderstaand aanmeldformulier in:

Aanmeldingsformulier

Wilt u uw kansen verkennen in België op het gebied van compact wonen? Ga dan mee met deze handelsmissie!


COMPACT WONEN BELGIË
De Belgische markt op het gebied van compact wonen is een opkomende markt, er ontstaat steeds meer interesse om klein en stedelijk te gaan wonen. Deze missie biedt Nederlandse bedrijven een platform om gedurende een langere periode en met meerdere activiteiten, de Belgische markt op het gebied van compact wonen te gaan verkennen en bewerken.
– Volgens 60% van de gemeenten, provincies en corporaties bedient klein wonen een structurele vraag in de woningmarkt
– In de komende 10 jaar ligt er een indicatieve opgave van circa 60.000 tot 100.000 kleine woningen om het huidige tekort en de toekomstige vraag op te vangen

 

KANSENBERICHT: VLAMING WOONT STEEDS COMPACTER
De bewoonbare oppervlakte van een nieuwbouwappartement in Vlaanderen zal de komende jaren met 10 procent dalen. Sinds 2000 daalde de bewoonbare oppervlakte al met 20 procent tot 66 m2. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse krant De Tijd onder vastgoedexperts. Deze trend vraagt om een andere manier van bouwen en heeft gevolgen voor de inrichting van huizen. Dat biedt kansen voor Nederlandse architecten en interieurontwerpers.

 

PROGRAMMA MISSIE 7 DECEMBER
10.00 uur Inloop
10.30 uur Opening seminar
10.35 uur Welkom door Ambassadeur
10.40 uur Introductie Belgische markt compact wonen
11.20 uur Kansen en ontwikkelingen in België op het gebied van compact
11.50 uur Belgische regelgeving bouwen m.b.t. compact wonen
12.20 uur Q&A
12.45 uur Netwerk lunch met lichte matchmaking met de aanwezige Belgische partijen
14.15 uur 1 of 2 projectbezoeken compact wonen (individueel vervoer)
17.30 uur Afsluiting & retour richting Nederland

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Voor de organisatie van deze handelsmissie werken we samen met de Nederlandse Ambassade te
Brussel en een lokale partner. Deze partner kent de Belgische sector goed en kan de project-bezoeken aan relevante private en publieke partijen in België organiseren.

 

PRAKTISCH
Deelname aan de missie kost €395,- per bedrijf, excl. BTW, inclusief matchmaking, presentaties, bedrijfsbezoek excl. reis en verblijfskosten. Wat kunt u verwachten?
– Als deelnemer zult u waardevolle inzichten krijgen in de toekomstige handels- en investeringsmogelijkheden in België
– Vervolgtraject van enkele maanden
– Kennismaking met overheden en projectontwikkelaars
Minimaal aantal deelnemers voor deze missie is 15. U kunt zich inschrijven tot 7 november 2017. Lees voor meer informatie de aankondiging en vul voor deelname onderstaand aanmeldformulier in. Lees hier de algemene voorwaarden

Aanmeldingsformulier

Wilt u uw export uitbreiden naar Chili? Ga dan mee op handelsmissie!


TUINBOUW SECTOR CHILI
De productie van groente en fruit (tomaat, sla en komkommer) is in 2016 met 16.4% gestegen naar aan waarde van $9.7 miljard. Een verdere uitbreiding van het tuinbouw ariaal wordt verwacht. Dit biedt kansen voor Nederlandse toeleveranciers; een goed moment om via deze handelsmissie de kansen te inventariseren en contacten te leggen.

 •  In 2021 wordt er een stijging van 26.8% verwacht in de groente en fruit sector. De waarde zal naar verwachting toenemen tot $12.3 miljard.
 • Fruit is het grootste segment, goed voor 67.6% van de totale markt.
 • De groente en fruit markt in Chili is goed voor 2.3% van de totale markt in Noord-, Midden- en Zuid- Amerika.

 

WAAROM DEELNEMEN AAN DEZE MISSIE?
 •  Je komt in contact met mogelijke partners en afnemers, gebaseerd op jouw profiel
 •  Je hebt gesprekken met relevante  lokale partijen en overheden
 •  Je doet kennis op over de markt
 •  Je wisselt ervaringen uit met de andere deelnemers

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?

Voor het organiseren van de handelsmissie werken we samen met een lokale partner. Deze partner kent de sector en organiseert matchmaking en bezoeken aan relevante private en publieke partijen in Chili. NEC werkt ook samen met de Nederlandse ambassade in Santiago.

 

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

Bekijk voor meer informatie over de handelsmissie en het programma de aankondiging of neem contact op met Wendy Bakker of via 033 433 0131.

 

Direct aanmelden?

Aanmeldingsformulier

Lees hier de algemene voorwaarden voor deze reis.

De Duitse firma Enviacon Int. heeft in opdracht van het Duitse ministerie van Food en Agriculture van 11 t/m 15 september een handelsreis georganiseerd voor 8 geselecteerde high potentials uit de Duitse Food sector.

De NEC heeft de matchmaking tijdens deze reis verzorgt. De maandagmiddag stond in het teken van een matchmaking event in het NH Hotel te Utrecht en de andere dagen stond in het teken van individuele afspraken op locatie bij Nederlandse bedrijven. Tijdens deze gesprekken werden de mogelijke samenwerkingsopties nader besproken. De 8 bedrijven zullen dit najaar individueel nog minimaal eenmaal afreizen naar Nederland om follow-up te geven aan deze gesprekken en aan nog een aantal gesprekken die later dit jaar alsnog konden plaatsvinden.

 

Heeft u zelf interesse om alsnog in contact te komen met 1 of meerdere bedrijven van deze delegatie, stuur dan een mail aan Wendy Bakker.
Of heeft u interesse om zelf (export gerichte) zaken te doen met Duitsland, kijk dan eens op de website van de NEC voor bijvoorbeeld gratis advies mogelijkheden op dit vlak.

Matchmaking event

De Nederlandse Export Combinatie (NEC) heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse ambassade in Amman het inkomend bezoek van de Jordaanse vertegenwoordiger georganiseerd. Hij heeft in de periode van 16-30 mei in totaal 39 bedrijven uit de sectoren chemie (cosmetica, chemical, plastics en printing en signing), houten meubelen en design en electronics en engineering bezocht om de kansen in de markt te bespreken. Daarnaast is hij in gesprek gegaan met 6 brancheverenigingen en –organisaties om de kansen voor een handelsmissie naar Jordanië in kaart te brengen.

De consultant vertegenwoordigde tijdens zijn bezoek aan Nederland in totaal 71 Jordaanse bedrijven uit de bovengenoemde sectoren. Elke Nederlandse partij had tijdens het gesprek de mogelijkheid zichzelf te presenteren, kansen en mogelijkheden in Jordanië te bespreken, samenwerkingsmogelijkheden met de Jordaanse bedrijven te bespreken en eventuele vragen te stellen.

Tijdens de afspraken heeft de Jordaanse vertegenwoordiger een aantal zeer interessante samenwerkingspartners kunnen vinden voor de Jordaanse bedrijven. Met name bedrijven uit de sectoren plastics, houten meubelen en design en printing en signing waren zeer enthousiast over de Jordaanse markt en zagen zeker kansen voor een eventuele samenwerking. Daarnaast was de algemene reactie vanuit zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de brancheverenigingen positief over een mogelijke uitgaande handelsmissie naar Jordanië.

Zowel de Nederlandse Export Combinatie (NEC) als de Jordaanse vertegenwoordig kunnen terugkijken op een zeer succesvolle afspraken die kunnen bijdragen aan het stimuleren van zakendoen met Jordanië.

Met meer vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Wendy Bakker of Sylvia van der Horst.

IMG_4334

IMG_4347

IMG_4367

Van 22 t/m 24 mei bezocht NEC met een groep voedingsmiddelenproducenten Iran.

 

Aanleiding waren de toenemende kansen in de sector. De groep bestond uitleveranciers van vlees, vis, frisdrank, melkpoeder en verpakte voedingsmiddelen. Tijdens de missie werden vooral individuele bezoeken met potentiele partners afgelegd. Deze werden op locatie bezocht met een tolk erbij. Door de goede logistieke afstemming, de file druk is enorm in Teheran, konden 3-4 bedrijven per dag worden bezocht. Daarnaast was er ruim aandacht voor de overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor certificeringen. Zo werden het ministerie van Agriculture en Ministerie van Health bezocht en ook de verschillende brancheorganisaties ontmoet. Op de Iran Food + Hospitality beurs met 40.000 bezoekers en 711 standhouders uit 35 landen werd veel marktinformatie ingewonnen en zinvolle contacten gelegd.

 

Tijdens de missie kwamen onderwerpen als invoervergunningen, betalingsmogelijkheden, e.d. ruim aan de orde. Deze onderwerpen werden door daarin gespecialiseerde partijen toegelicht. Via storechecks kreeg men een goed beeld van het aanbod in de supermarkten. Van een groot aantal producten bleek zelfs een tekort te zijn waardoor van potentiele partners direct aanvragen werden ontvangen. Op de receptie van de Nederlandse Ambassade werden tijdens het netwerken goede contacten gelegd met de aanwezige Iraanse doelgroep.

 

Positief punt was de verkiezingsuitslag die kwam op de eerste dag van de missie en waarin de gematigde president Rouhani overduidelijk werd herkozen. Dit leverde mooie taferelen op van feestende mensen op straat, vuurwerk en toeterende auto’s tot diep in de nacht.

Met meer vragen over deze missie of de aankomende activiteiten naar Iran kunt u contact opnemen met Joost van Dam

Grootste handelsmissie naar Zambia ooit!

De Nederlandse Export Combinatie heeft van 25-29 april een missie naar Zambia georganiseerd voor Nederlandse bedrijven in de agro sector. Achttien deelnemers uit de pluimvee-, zuivel- en algemene agro sector waren vertegenwoordigd. De missie is georganiseerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met AgriProFocus Zambia.

Het programma van de missie bestond uit deelname aan het Holland Paviljoen op de agrarische vakbeurs Agritech. Elke deelnemer had de mogelijkheid zich hier te presenteren aan het publiek. Op de beurs zijn matchmaking afspraken georganiseerd met lokale partijen, om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Bedrijfsbezoeken en een informatief seminar maakten ook deel uit van het programma.

Met meer vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Merit Temmink

 

De NEC en NABC hebben in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland twee handelsmissies georganiseerd naar Senegal. De Nederlandse ambassade in Dakar heeft een lokaal programma met seminars, matchmaking en bedrijfsbezoeken opgezet.

Een multisectorale missie, met een focus op de agro-food sector, vond plaats van 18 – 21 april. Tien Nederlandse bedrijven hebben hier aan deelgenomen. Een missie voor de sectoren maritiem en olie&gas is georganiseerd van 16-19 mei. Deze delegatie bestond uit 15 bedrijven.

Beide delegaties hebben erg enthousiast gereageerd op het verloop en de resultaten van de missie en de kansen die er zijn in Senegal. Voor vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Merit Temmink.

De Nederlandse Export Combinatie heeft in samenwerking met Enviacon van 21 t/m 23 maart een missie naar Duitsland georganiseerd voor Nederlandse bedrijven in verschillende sectoren. 8 Nederlandse bedrijven hebben deelgenomen aan de missie naar de regio Nordrhein-Westfalen.

Het programma is gestart met een collectieve programma op het consulaat te Düsseldorf waar de Nederlandse bedrijven diverse presentaties over o.a. de markt en zakelijke cultuurverschillen kregen.

De rest van de missie bestond uit individuele afspraken welke opgezet zijn door Enviacon. De afspraken vonden onder andere plaats met retailers, agenten en importeurs verspreid door de regio.
Er was goed contact tussen de bedrijven in de delegatie, waarbij 2 partijen ook samenwerkingsmogelijkheden zagen voor de Nederlandse markt.

Wilt u meer weten of de handelsmissie naar Duitsland of heeft u interesse in een volgende deelname dan kunt u contact opnemen met projectleider Wendy Bakker of via 033 433 0131

In januari heeft een delegatie overheidsfunctionarissen uit Ethiopië en Djibouti Nederland bezocht om samenwerking in agro-logistiek te vergroten.

De delegatie kwam naar Nederland op uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in nauwe samenwerking met het Flying Swans consortium.

De missie stond onder leiding van de Ethiopische Minister van Transport en de Djibouti Minister van Transport en Equipment.

Tijdens het bezoek is gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking en investeringsmogelijkheden in de agro-logistiek.

De NEC is aangewezen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om  de coördinatie van het programma en de logistiek te verzorgen.

NEC heeft hiervoor nauw samen gewerkt met de Nederlandse ambassade in Addis Ababa.

Ethiopië 15 – 19 November, 2016

In samenwerking met Advance Consulting organiseerde de NEC  een masterclass internationaal ondernemen voor ca. 20 Ethiopische ondernemers uit de pluimvee, zuivel, specerijen en aquacultuur. Door de groei van binnenlandse productie, export en het aantrekken van investeringen is men gefocust om economische groei verder te stimuleren. Deze masterclass is opgezet om Ethiopische ondernemers hierin te ondersteunen.

img_5392

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Colombo heeft de NEC een uitgaande missie georganiseerd naar Sri Lanka. Veertien bedrijven uit de pluimvee- en zuivelsector hebben deelgenomen aan de missie die plaatsvond van 27 november t/m 1 december 2016.

De missie is opgezet gezien de kansen voor Nederlandse bedrijven in deze sectoren in Sri Lanka. De missie ging van start met een seminar en individuele matchmaking afspraken. Hier hebben ruim 150 Sri Lankaanse partijen aan deelgenomen. Tijdens een investment sessie en project bezoeken zijn verdere kansen voor samenwerking onderzocht.

Met meer vragen over deze missie kunt u contact opnemen met Merit Temmink

 img_5580     img_5609

img_5839

 

 netherland-visitors sam_4319

 

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de Nederlandse Export Combinatie de matchmaking verzorgt voor het bezoek van de Handelsdelegatie aan Australië van 31 oktober t/m 6 november 2016. Deze missie viel gelijk met het Staatsbezoek van het Koninklijk Paar en het bezoek van o.a. Minister Kamp en Ploumen aan Australië en Nieuw Zeeland.

De delegatie bestond uit ruim 90 bedrijven en was onderverdeeld in de 7 sectoren Agri-Food, Horti, Water, Logistiek, LSH, Sports en Smart Cities. Het programma van de handelsdelegatie bestond deels  uit (sectorale) bezoeken, collectieve meetings, presentaties, netwerkdiners en matchmaking. 60 van de 90 bedrijven hadden matchmaking verzoeken ingediend bij RVO en deze zijn onder andere in Adelaide, Canberra, Sydney en Melbourne uitgevoerd. De NEC heeft deze matchmaking opgezet met haar lokale partner Altios en met diverse branche verenigingen uit de desbetreffende sectoren en de Rabobank Australia.

De matchmaking werd opgezet a.d.h.v. individuele profielen en een vooraf ingepland intake gesprek. De meetings waren tailor made, gezien binnen in de 7 sectoren erg veel verschillende disciplines aanwezig waren. De matchmaking meetings verliepen over het algemeen voorspoedig en vaak bleken de rondes van 20 of 30 minuten te kort om alles te bespreken. Tijdens deze missie zijn wel de eerste MOU’s al ondertekend en de eerste deals nader besproken.

Het merendeel van de aanwezige ondernemers was zeer positief en zag zeer goede kansen in deze markt.

1 3

4 5

6 7

De Nederlandse Export Combinatie heeft een inkomend studiebezoek georganiseerd voor afgevaardigden uit de Libanese private en publieke zuivelsector.
Dit studiebezoek is georganiseerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en vond plaats van 24 tot en met 28 oktober.

De delegatie kwam naar Nederland om onder andere de Nederlandse markt te verkennen en om meer kennis op te doen over voeding van melkvee en voedingsproductie, versterken van concurrentiepositie in de voedingssector, melkcollectie, genetica en hygiëne en kwaliteit van melkproductie. Daarnaast diende het studiebezoek ook ter inspiratie voor verdere ontwikkeling.
Er stonden diverse activiteiten op het programma, zoals het bijwonen van een seminar en meerdere bedrijfsbezoeken. Tevens was er een canvassessie waarbij mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederlandse en Libanese partijen besproken zijn.

foto-voor-terugblik-website-1
Bedrijfsbezoek
foto-voor-terugblik-website-2
Bedrijfsbezoek
foto-voor-terugblik-website-3
Workshop bij het RVO – Den Haag

Afgelopen 13 t/m 15 oktober heeft de designreis naar België plaatsgevonden, georganiseerd door de NEC in samenwerking met A&B partners. Tijdens de matchmakingreis naar België hebben er een aantal interessante bezoeken plaatsgevonden bij o.a. het Designmuseum in Gent met een welkom van de museum directrice zelf en ook een bezoek aan o.a. de Directeurswinkel Gent, Room In Gent en ’t Casteelken te Roeselare. Ook is de Biennale Interieur beurs in Kortrijk bezocht en hebben de deelnemers met diverse standhouders kunnen spreken. Daarnaast hebben de deelnemers een aantal interessante presentaties mogen bijwonen tijdens o.a. een ontbijt netwerk sessie. De reis naar België heeft voor de deelnemers veel handvaten geboden voor hun start en groei in België.

 

img_1175                    img_1202

  img_1240       img_1218

img_1264        img_1272

 

Vanaf 25 tot en met 29 september kwam er een delegatie uit de tuinbouwsector van Sri Lanka naar Nederland. Deze handelsmissie werd door de Nederlandse Export Combinatie uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De delegatie bestond uit 5 bedrijven uit de groenten & fruit, 12 bedrijven uit de sierteeltsector en 2 overheidsvertegenwoordigers. Zij kwamen naar Nederland om meer kennis op te doen over nieuwe technologieën en innovaties in de Nederlandse tuinbouwsector en om mogelijke samenwerkingspartner te vinden. Men was bijvoorbeeld op zoek naar importeurs van groenten & fruit of bloemen & planten om de producten op de Nederlandse markt te introduceren.

De week bestond uit diverse elementen, zoals bedrijfsbezoeken, individuele matchmakingafspraken, het bijwonen van een aantal seminars en een avondreceptie bij de ambassadeur van Sri Lanka in Nederland. Voor de organisatie van de missie heeft de NEC samengewerkt met Bureau Leeters. Bureau Leeters heeft in opdracht van de Nederlandse overheid een studie uitgevoerd om de kansen voor Nederlandse partijen in de tuinbouwsector in kaart te brengen. Een presentatie over het rapport voor Nederlandse bedrijven was onderdeel van de missie. Veel Nederlandse bedrijven toonden interesse in het seminar en de matchmaking en zowel nieuwe als bestaande contacten zijn ontmoet.
We kunnen terugkijken op een succesvolle handelsmissie die de relatie tussen Nederland en Sri Lanka in de tuinbouwsector verder heeft versterkt.

Inkomende missie Sri Lanka Aantal
Delegatie 25 personen
Bezoeken aan NL bedrijven 15 bezoeken
Matchmaking meetings 25 NL bedrijven

 

img_3678
Demo kwekerij Westland
img_1164
Meeting with Sri Lanka Ambassador in the Netherlands
img-20160927-wa0026
Matchmaking Sri Lanka and Dutch companies at RVO

Verslag inkomende missie Pakistan

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de Nederlandse Export Combinatie, in samenwerking met Veteffect, van 4 tot en met 9 september een handelsmissie georganiseerd voor Pakistaanse ondernemers uit de zuivel sector.

De delegatie bestond uit 8 zuivel bedrijven en 3 overheidsvertegenwoordigers. Zij kwamen naar Nederland om meer kennis op te doen over nieuwe technologieën en producten, om de Nederlandse markt te verkennen, om het zakelijke netwerk uit te breiden en om inspiratie op te doen voor verdere ontwikkeling.

De week bestond uit diverse elementen, zoals bedrijfsbezoeken, individuele matchmakingafspraken, een diner bij de Pakistaanse Ambassade in Den Haag, het bijwonen van een aantal seminars en workshops en een cultureel programma.

Tijdens de individuele matchmakingafspraken en bedrijfsbezoeken heeft de delegatie een groot aantal Nederlandse partijen ontmoet waarmee mogelijkheden voor samenwerking verkend zijn. Zowel vanuit de delegatie als de Nederlandse sector is positief gereageerd op mogelijke samenwerking.

We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle handelsmissie die heeft bijgedragen aan het verstevigen van de band tussen Nederland en Pakistan in de zuivelsector.

Inkomende missie Pakistan Aantal
Delegatie 11 personen
Bezoeken aan NL bedrijven 11 bezoeken
Matchmaking meetings 25 NL bedrijven

foto-1-voor-website

foto-2-voor-website

foto-3-voor-website

Op 28 juni 2016 vond de 2e dag van de “Defence en Security” missie plaats. Daar waar de eerste dag vooral in het teken stond van collectieve presentaties en algemene informatie updates, bestond deze tweede dag vooral uit individuele gesprekken met hoge functionarissen van de diverse Belgische Defensie, Politie en Security departments. Tijdens deze sessies van 30 minuten kon iedere Nederlandse deelnemer om tafel met 1 van deze 3 disciplines en een aantal had deze dag ook gesprekken met meerdere  disciplines. De dag werd onderbroken voor een collectieve lunch, welke ook direct werd gebruikt voor het verder netwerken. Naast de gesprekken met de 3 aanwezige departments, werden ook onderling tussen de Nederlandse deelnemers veel informatie uitgewisseld.

 

Vanuit Nederland is het erg lastig is om binnen te komen bij bijv. de Belgische Defensie, Politie en Security, daardoor werd deze dag als zeer waardevol ervaren door de Nederlandse deelnemers gezien men nu gelijk met de daarvoor verantwoordelijke personen en kon spreken of via de de aanwezige delegatie gelinkt kan gaan worden aan relevante collega’s.

foto1
Collectieve presentaties
foto3
‘life’ demonstratie aan de delegatie
foto2
Netwerken
foto5
Matchmaking
foto4
Matchmaking

Op 22 juni 2016 vond de eerste dag van de handelsmissie “Smart Cities” te Brussel plaats. Dit was een collectieve dag die bestond uit presentaties van verschillende partijen uit de sector Smart Cities in België en die werd afgesloten met een netwerkborrel.

De dag ging van start middels een welkomstwoord vanuit de Handelsattaché Economische Afdeling van de Nederlandse Ambassade in Brussel en door een welkomstwoord vanuit de organiserende partijen, de NEC en A&B Partners. Hierna werd gestart met de eerste presentaties die dieper ingingen op Smart Cities in België en de visie op de toekomst. De dag werd vervolgens kort onderbroken voor een collectieve Belgische lunch, welke ook direct werd gebruikt voor het netwerken. Na de lunch werd door o.a. de Smart City Manager Brussel dieper ingegaan op de strategie voor Brussel en hoe deze stad in de toekomst gebruik wil maken van innovatieve oplossingen.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel waar de Nederlandse deelnemers de mogelijkheid kregen om onderling nog met elkaar te netwerken. Hier hebben de deelnemers tevens bij ons aangegeven de presentaties zeker waardevol te vinden. Middels deze informatie zijn zij op de hoogte van de huidige sector in België.

In de opvolgende maanden vonden de matchmaking gesprekken plaats. Deze waren specifiek afgestemd op de wensen en interesses van de deelnemers.

img_3299

img_3303

img_3310

logo macro meats

Een succesvol bezoek
Op 16 en 17 februari bracht het Australische bedrijf Macro Meats een bezoek aan Nederland om de vleessector in Nederland te verkennen en om mogelijkheden voor een eventuele samenwerking te bespreken. Macro Meats is gevestigd in Zuid-Australië en is actief in kangoeroevlees voor consumptie. De NEC was verantwoordelijk voor alle afspraken gedurende deze dagen. Er werden verschillende bedrijven bezocht, waaronder groothandels, producenten, distributeurs en importeurs uit de vleessector.

 

Dhr. Anton Martynenko – Macro Meats:
“We have had a very positive experience working with the Netherlands Export Combination which managed to organize 6 business meetings for us with the interested Dutch companies within a very short period of time and at short notice. Apart from the general consulting and business-matching NEC provided us with the driving and interpretation services in Netherlands which helped us to obtain market intelligence and explore business opportunities for our company on the Dutch market. We would strongly recommend potential importers and exporters to Holland to use NEC’s professional services to develop business with the Dutch companies. Anton Martynenko, Export Manager for Macro Meats, supplier of the premium kangaroo meat products to the European market.”

Foto product Macro Meats

Deelnemen aan een beurs op een Holland Paviljoen

De NEC organiseert jaarlijks een groot aantal beursdeelnames en is tevens agent voor een aantal vooraanstaande beursorganisaties wereldwijd.

Deelname aan een internationale beurs is een doeltreffende manier om uw product aan een bepaalde markt te presenteren. U komt in contact met buitenlandse bedrijven, agenten en distributeurs, overheden en kennisinstellingen. De NEC organiseert regelmatig gezamenlijke beursdeelnames om Nederlandse bedrijven als collectief te presenteren. Elk bedrijf krijgt een eigen deel van de stand toegewezen, waarop de producten gepresenteerd worden. Daarnaast is er vaak een Holland Lounge op de stand aanwezig. Deze bevat een kleine keuken, die gebruikt kan worden door de deelnemers van het paviljoen. Op het Holland Paviljoen wordt gebruik gemaakt van ‘Holland branding’. Dit vergroot de uitstraling naar buitenlandse partijen en de pers. Op het Holland Paviljoen wordt tijdens de beurs vaak een netwerkreceptie georganiseerd waar u (potentiële) klanten voor uit kunt nodigen.

Tijdens de gezamenlijke beursdeelname is er vaak een adviseur van de NEC aanwezig. Deze ondersteunt de deelnemers bij hun zakelijke activiteiten en voorziet hen van advies over zakelijke gebruiken, gebruikelijke condities voor die specifieke markt of de betrouwbaarheid van bepaalde potentiële afnemers.
Ook worden er regelmatig bezoek- en matchmakingprogramma’s gecombineerd met deelname aan een beurs. Op deze manier kunt u nog meer uit uw bezoek aan de markt halen. Voor deze programma’s werkt de NEC vaak samen met de Nederlandse vertegenwoordiging ter plaatse.

De voorbereidingen voor een beursdeelname kosten ondernemers veel tijd. Door deel te nemen aan een collectieve stand neemt de NEC het organisatorische deel voor haar rekening en houdt u tijd over voor andere zaken. Andere voordelen zijn de aantrekkingskracht van bezoekers op een groot paviljoen, de werving van bezoekers voorafgaand aan de beurs, gezamenlijke PR en de contacten die ontstaan binnen een paviljoen.

Wanneer u deelneemt aan het Holland Paviljoen komt u wellicht in aanmerking voor een missievoucher van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland t.w.v. €1500. Voor meer informatie over de missievoucher klik hier.

De aankomende collectieve beursdeelnames kunt u vinden onder ‘Aankomende beurzen’.

De Saudi Agriculture is de belangrijkste beurs voor de agro-food en tuinbouw sector in Saoedi–Arabië. De beurs vindt in 2017 plaats van 8 t/m 11 in Riyadh. Deelname is mogelijk met een individuele stand of met een stand in het Holland paviljoen.

Waarom deelnemen aan de Saudi Agriculture:

 • De Saudi Agriculture is de grootste gespecialiseerde B2B beurs in de agrarische sector op zowel lokaal als regionaal niveau
 • De ideale gelegenheid om markttrends binnen de agrarische sector te inventariseren
 • Een ontmoetingsplek voor professionals, specialisten, zakenmensen en vak bezoekers uit Saoedi-Arabië en andere delen van de wereld.
 • Toon de nieuwste producten, diensten en technologieën aan een specifiek segment, zoals marktleiders in Saoedi-Arabië en de regio
 • Contact maken met vertegenwoordigers van internationale bedrijven en grote investeerders en handelaren
 • Ontdek de mogelijkheden van partnerschap en samenwerking met lokale en internationale bedrijven
 • Netwerk met ambtenaren en beleidsmakers uit de publieke en private sector

Deelname kan met een individuele stand of met een stand in het Holland paviljoen waarbij de eigen uitstraling van de bedrijven voorop staat. Dit biedt Holland branding, extra PR en een netwerkreceptie van de Ambassade .

Kosten:
Voor de prijzen verwijzen wij u graag door naar het Space Option Form in de bijlage. Het Holland paviljoen gaat uit van Option 2: Inside Space with Standard Package.
Aan deelname aan het Holland paviljoen zijn extra kosten verbonden van eenmalig € 500,-.

Neem voor meer informatie contact op met: Joost van Dam of via 033-433 0131 of bekijk de aankondiging.
Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich direct aanmelden voor de beurs:

Aanmeldingsformulier

Wilt u uw export uitbreiden naar Japan? Neem dan deel aan het Holland Paviljoen op de International Flower Expo van 11 t/m 13 oktober 2017!


TUINBOUW SECTOR JAPAN

Japan staat bekend als één van de grootste bloemen en planten markten internationaal. Waar de EU gezamenlijk goed is voor een marktwaarde van $32.5 miljard is dit van Japan alleen al $14 miljard. Japan wordt gezien als de Aziatische hub van de bloemenmarkt. De import van snijbloemen is over de afgelopen jaren sterk gestegen. Een goed moment om als bloemenexporteur deel te nemen aan het Paviljoen!

 • Het aandeel geïmporteerde snijbloemen is nu al goed voor 25% van de markt.
 • Door de Olympische Spelen in Tokio in 2020 zijn er verschillende overheidsprojecten gestart die het gebruik en de verkoop van bloemen stimuleren.
 • Bezoekersaantal van de IFEX in 3 jaar gestegen van 38.000 naar 54.000

 

WAAROM MEEDOEN AAN EEN HOLLAND PAVILJOEN

 • Je komt in contact met mogelijke partners en afnemers, gebaseerd op jouw profiel
 • Je kunt gebruik maken van de uitstraling van het paviljoen
 • Je krijgt ondersteuning bij de organisatie van de beurs
 • Je wisselt ervaringen uit met de andere deelnemers

 

WAT KUNT U VERWACHTEN
 • Een individuele stand met uw eigen uitstraling
 • Holland Branding voor het gehele paviljoen
 • Ondersteuning in uw beursdeelname, zowel in de voorbereiding en uitvoering
 • Exclusief reis en verblijf, lokaal transport en tolken

 

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

Bekijk voor meer informatie over de handelsmissie de aankondiging of neem contact op met Wendy Bakker of Joost van Dam of via 033 433 0131

Direct aanmelden?

Aanmeldingsformulier

Lees hier de algemene voorwaarden voor deze reis.

Via de Nederlandse Export Combinatie kunt u deelnemen op het Holland Paviljoen van de NEC op de Saudi Build Beurs in Riyad op 17 tot en met 20 oktober 2017. Dit paviljoen is een goede mogelijkheid om met collectieve uitstraling, maar tegen lage kosten, deel te nemen aan deze beurs. Deelname aan deze Build Beurs is tevens een uitstekende manier om contacten te leggen met potentiele inkopers en distribiteurs en om verdere marktinformatie in te winnen over deze groeiende markt.

Meer informatie zal later volgen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Wendy Bakker of via 033 433 0131.

Door de succesvolle editie in 2016, vindt in 2017 wederom de Food & Hotel China plaats. Dit is een internationale beurs voor food, drink, hospitality, foodservice, bakery en de Retail.  Daarnaast verwelkomt de beurs een nieuwe sector dit jaar: ‘Seafood China’.  Bezoekers komen van groothandels en Retail outlets, supermarkten, importeurs en distributeurs, hospitality en catering uit heel Azië. Deelname aan deze beurs kan uw handel met China opstarten of bevorderen.

Waarom de FHC?
– Veel potentieel in de Chinese Food Markt
– Door voedselschandalen hoge vraag naar buitenlandse producten
– Vraag naar geïmporteerde voedingsmiddelen stijgt jaarlijks met 15%
– ‘2018: China grootste markt voor geïmporteerde voedselproducten’

 

Vragen of aanmelden? Neem contact op met Sylvia van der Horst of via 033-4330131.
Voor meer informatie over de prijzen zie de aankondiging of de flyer en aanmeldformulier.

Bent u een ondernemer actief in de agrarische sector en heeft u interesse in Turkije en het Midden Oosten? Neem dan deel aan het Holland paviljoen op de 17e editie van de Growtech Eurasia in Antalya, Turkije. De Growtech is de belangrijkste agra-rische vakbeurs in Turkije waar de NEC tevens paviljoens heeft georganiseerd in 2013, 2014, 2015 en 2016.

De Growtech is de belangrijkste agrarische vakbeurs in Turkije, die in 2017 voor de 17e keer wordt gehouden. De beurs is gericht op de Turkse markt én op het brede achterland en is erg internationaal georiënteerd. Er zijn o.a. exposanten en bezoekers uit de nabij gelegen Europese landen, het Midden Oosten en Noord Afrika. De Growtech is de afgelopen jaren sterk gegroeid in populariteit en de beursvloer is in 2016 uitgebreid met 2 extra hallen.

De agrarische sector heeft een belangrijke rol gespeeld in de economische groei van Turkije. In 2015 steeg de economische groei door deze sector bijvoorbeeld met 6,5%. De belangrijkste indicatoren van de groei in de Turkse agrarische sector zijn tot 2023 geïdentificeerd als: [1] agrarische BBP die de 150 miljard dollar bereikt; [2] agrarische export van meer dan 20 biljoen Dollar; [3] behoren tot de 5 beste landen in de wereld wat betreft de hoogte van de agrarische BBP. Deze doelen geven aan dat er veel interesse is in het verbeteren van de sector in Turkije. Daarnaast hebben er begin 2016 een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals ontwikkelingen op het gebied van gewasproductie en de stijgende vraag en behoefte om te investeren in moderne kassen voor o.a. het starten van sierteelt. Bovenstaande ontwikkelingen en marktcijfers bieden goede mogelijkheden en kansen voor Nederlandse tuinbouwbedrijven.

Heeft u vragen over deze beurs? Bekijk dan de aankondiging of neem dan contact op met Sylvia van der Horst of via 033-4330131.  Direct aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in.

Aanmeldingsformulier

Bent u een ondernemer actief in de Agro, Food, Beverage of Hospitality en heeft u interesse in West-Afrika? Neem dan deel aan het Holland paviljoen op de 4e editie van de International Trade Show Agrofood in Ghana. De Nederlandse Export Combinatie (NEC) organiseert een Holland paviljoen in samenwerking met East-West Trade & consulting (EWTC).

Waarom Ghana:Waarom Ghana:

 • Ghana telt ongeveer 25 miljoen inwoners
 • Relatief lage graad van corruptie
 • Politieke stabiliteit, goede en stabiele relatie met de donorlanden
 • Toegangspoort voor West-Afrika
 • Bedrijven in de landbouwsector zijn een van de grootste werkgevers in Ghana. Daarnaast wordt er momenteel veel aandacht besteed aan de kwaliteit van producten.

Kosten:
Deelname aan het Holland Paviljoen is mogelijk voor € 675,- per m2.
Deze kosten zijn inclusief beursdeelname met individuele stand aan collectief paviljoen, ondersteuning tijdens de beurs, uitstraling van het Paviljoen en collectieve publiciteit en inrichting stand. Registratiekosten en vermelding in beurscatalogus bedragen totaal € 495,-.

 

Heeft u vragen over deze beurs? Bekijk dan de aankondiging of neem dan contact op met Sylvia van der Horst of via 033-4330131.  Direct aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in en bekijk de algemene voorwaarden

Aanmeldingsformulier

Bent u een ondernemer actief in de voedingsmiddelenindustrie, drank of hospitality en heeft u interesse in het Midden-Oosten? Neem dan deel aan het Holland paviljoen op de 8e editie van de SIAL Middle East; de snelst groeiende beurs op het gebied van food, drank en hospitality in de MENA regio.

Waarom deelnemen aan de SIAL ME?
– De SIAL ME is onderdeel van het SIAL netwerk, het leidende en toonaangevende wereldwijde netwerk van shows gewijd aan de voeding- en drankenindustrie. In 2016 telde de SIAL ME al 952 exposanten, 30 nationale paviljoens en meer dan 16.500 bezoekers.
– Biedt een platform om in contact te komen met inkopers uit de Retail, horeca, import en groothandels uit heel de Gulf Cooperation Council (GCC) en daarbuiten.
– Middels het Hosted Buyer Programme, dat is opgezet door de SIAL ME, wordt de beurs tevens bezocht door 500 topinkopers uit het Midden-Oosten, Afrika en India
– Biedt een goede mogelijkheid voor het lanceren van nieuwe producten en voor het opstarten van activiteiten in deze regio.

Kosten & Deelname
Bekijk voor meer informatie over het programma en de kosten de aankondiging. Neem voor vragen of voor aanmelding contact op met Sylvia van der Horst of via 033 433 0131.
Direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in en mail deze naar Sylvia.

Nederlands design verovert de wereld!


In 2018 is Nederland partnerland van de designbeurs Ambiente; dat betekent extra aandacht voor Nederlandse standhouders. Een goede mogelijkheid voor Nederlandse designers
om zich internationaal te profileren!

 

Waarom de Ambiente?

 • De Ambiente beurs is ’s werelds grootste vakbeurs voor consumentengoederen en vooral gericht op interieurproducten, decoratie en overige consumentenartikelen
 • In 2017 telde de beurs 142.000 bezoekers waarvan 55% van buiten Duitsland
 • Ambiente is onderverdeeld in drie thema’s: ‘Dinning’, ‘Living’ en ‘Giving`

 

Waarom deelnemen aan het Holland Paviljoen?

 • Eigen stand in collectief paviljoen in designhal
 • Additionele PR & receptie
 • Mogelijk korting met missievoucher
 • Assistentie in voorbereiding en tijdens de beurs
 • Ervaring uitwisselen uit met andere deelnemers

 

Prijzen en meer informatie?
Bekijk voor meer informatie en de kosten per m2 de aankondiging of neem contact op met Joost van Dam of via 033 433 0131
Direct aanmelden? vul dan het aanmeldformulier in en lees hier de algemene voorwaarden voor deze reis.

Neem nu deel aan ’s werelds grootste beurs voor de afvalwater- en milieu-industrie!


De Nederlandse Export Combinatie (NEC) organiseert, in samenwerking met Informa Exhibitions, de Nederlandse deelname aan de Water & Wastewater, Equipment, Treatment, & Transport Show (WWETT Show). Bij voldoende belangstelling vanuit Nederland, organiseert de NEC tevens een Holland paviljoen op deze beurs. De WWETT vindt plaats van 22 t/m 24 februari in Indianapolis, de Verenigde Staten.


OVER DE WWETT SHOW

De WWETT is DE beurs voor bedrijven in de afvalwater- en milieu-industrie. Met 600 exposanten verspreid over 342.200 m², is deze beurs een uitstekende manier om contacten te leggen met potentiële afnemers en distributeurs uit de Verenigde Staten, en om verdere marktinformatie in te winnen over deze groeiende markt. Dit paviljoen is een goede mogelijkheid om met collectieve uitstraling, maar tegen lage kosten, deel te nemen aan deze beurs.
Bekijk HIER wat andere bedrijven over deze beurs zeggen!

 

MET WIE WERKEN WE SAMEN?
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Informa Exhibitions. De NEC is verantwoordelijk voor de Nederlandse deelname (individueel en collectief) op de beurs.

 

VRAGEN OF DEELNEMEN?
Lees hier de gehele aankondiging van de WWETT show of neem bij vragen of voor meer informatie contact op met de projectmanager Dyon Zwijnenburg of via 033 433 0131

 

Vul voor deelname het aanmeldformulier in en stuur deze per mail naar de projectmanager. Lees hier de algemene voorwaarden.


Voor deze handelsmissie is het mogelijk een missievoucher ter waarde van 50% van de deelnemerskosten (met een maximum van €1.500,-) te gebruiken die verstrekt wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Neem voor meer informatie over de missievouchers contact met ons op.

Via de Nederlandse Export Combinatie kunt u deelnemen aan het Holland Paviljoen op de 17e editie van M.A.D.E.* Marques Associées Distribution Event Expo. Dit jaar is er vauit de Beursorganisatie een focus op food, packaging, services en digitaal. Daarnaast is er op de 19e maart de mogelijkheid deel te nemen aan een storecheck programma vanuit de MADE.

Waarom beursdeelname?

 • Grote aantrekkingskracht op de Franse retail markt
 • Dit paviljoen is een goede mogelijkheid om met een collectieve uitstraling en tegen lage kosten deel te nemen aan deze beurs
 • Uitstekende manier om contacten te leggen met potentiële afnemers en distributeurs uit de Franse markt

Informatie over de beurs?

 • Een beurs met 4.500 internationale bezoekers
 • Een beursvloer van 19.000 m2
 • 500 producenten uit 31 landen, verdeeld over 5 sectoren

Waarom deelnemen aan het Holland Paviljoen:

 • Eigen stand in collectief Holland paviljoen
 • Mogelijk korting met missievoucher
 • Assistentie in voorbereiding en tijdens de beurs
 • Ervaring uitwisselen met andere deelnemers
 • Hoge zichtbaarheid door Holland branding

 

Meer informatie of aanmelden?
Bekijk voor meer informatie en de m2 prijzen de aankondiging of neem contact op met de Projectmanager Wendy Bakker of via 033 433 0131.
Direct aanmelden? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in en bekijk tevens de algemene voorwaarden

Aanmeldingsformulier

Wilt u uw export naar Iran opzetten of uitbreiden? Neem dan deel aan het Holland Paviljoen op de

Iran Green Expo!


TUINBOUW SECTOR IRAN
De Iraanse overheid geeft hoge prioriteit aan de agrarische sector. Voedselzekerheid en voedselveiligheid staan hoog in het vaandel. Ook wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de land- en
tuinbouwproductiviteit en het optimaliseren van de waterefficiëntie in het land. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven actief in de tuinbouwsector, zeker nu de economische sancties tegen Iran voor een groot
deel zijn opgeschort.. Een goed moment om deel te nemen aan het Paviljoen!

 • De tuinbouw wordt beschouwd als een van de belangrijkste industrieën van de Iraanse economie. Mede door de gunstige klimatologische omstandigheden groeit er een breed scala aan gewassen.
 • Iran kampt in toenemende mate met watertekort. Men heeft lokaal behoefte aan slimme en sterk ontwikkelde Nederlandse tuinbouw oplossingen.

 

HOLLAND PAVILJOEN
De Iran Green Expo vindt plaats van 21 tot en met 23 april 2018 in Teheran. U neemt deel met een individuele stand in het Holland paviljoen. Hierdoor kunt u gebruik maken van
collectieve voordelen als Holland Branding en PR en tevens een eigen uitstraling creëren in uw stand. De kosten voor deelname aan het Holland Paviljoen en de beschikbare stand afmetingen worden binnenkort bekend gemaakt.

 

CONTACT EN VRAGEN
Projectleider is Joost van Dam. Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Joost of bel met 033-433 0131.  Bekijk voor meer informatie de aankondiging Iran Green Expo 2018

In navolging op het succes in 2016 organiseert de NEC ook in april 2018 een inzending op de Food & Hotel Asia in Singapore vanwege de grote kansen in deze Aziatische markt.


WAAROM SINGAPORE?

 • Toenemende welvaart zorgt voor stijgende vraag naar kwalitatief hoogwaardige, luxe voedingsmiddelen;
 • Snelle verandering in lifestylepatronen. Dit zorgt voor een sterke groei in gebruik van snacks en gemaksgoederen;
 • Toenemende aandacht voor voedselveiligheid biedt kansen voor Nederlandse exporteurs.


WAAROM FOOD&HOTEL ASIA?

– 112,500 m2 beursvloer

– 78.000 bezoekers uit 100 verschillende landen

– Meer dan 4.000 standhouders uit 70 landen en regio´s

– 71 collectieve paviljoens

– 6 gespecialiseerde evenementen

– World-class wedstrijden en randactiviteiten

– Top conferenties, seminars en masterclasses- FHA vind plaats naast de ProWine ASIA 2018

 

CONTACT OF VRAGEN?
Vragen over kosten en/of deelname ? Neem contact op met  Sylvia van der Horst of via 033-4330131. Zie voor meer informatie en de prijzen de aankondiging.

 

De Nederlandse Export Combinatie heeft voor de derde keer een Holland Paviljoen georganiseerd op de private label M.A.D.E beurs. Deze beurs vond plaats op 28 en 29 maart in Parijs, Frankrijk. Het collectieve paviljoen bestond uit 8 deelnemers, waarvan 6 food bedrijven (o.a. Savory Snacks, Sweets, Fresh Vegetables, Bakery and Cereals) en 2 non-food bedrijven.

Er waren veel inkopers aanwezig en met name de Franse retailers waren op zoek naar nieuwe Private label producten. De M.A.D.E had dit jaar ook een nieuw concept: de Degustation Section. Dit trok veel bekijks door de bezoekers. Als deelnemer/bedrijf kon je hiervoor in aanmerking komen. Hier waren 2 Nederlandse bedrijven voor genomineerd.

In 2018 zal de NEC weer een Holland Paviljoen organiseren. Heeft u vragen of interesse in deelname dan kunt u contact opnemen met Wendy Bakker of via 033 433 0131.

De Nederlandse Export Combinatie heeft een Holland Paviljoen georganiseerd op de Growtech Eurasia. Deze beurs vond plaats van 30 november tot en met 3 december in Antalya, Turkije. In 2016 heeft de NEC voor de vierde keer een collectieve deelname aan deze beurs georganiseerd.

De Landbouwraad van de Nederlandse ambassade te Ankara heeft ten tijde van de beurs een netwerkreceptie georganiseerd om de economische banden tussen beide landen in de sector verder te versterken.

img_4040

img_4053

De Saudi Agriculture beurs welke plaatsvond van 2 t/m 5 oktober bood wederom een groot aantal mogelijkheden aan de deelnemende Nederlandse bedrijven vooral in de tuinbouwsector. Vanwege de grote hoeveelheid geïmporteerde bevroren kip uit Latijns Amerika lag de bereidheid tot investeringen daar niet erg hoog. Een groot aantal bedrijven nam deel aan het door Holland+You financieel ondersteunde Holland paviljoen. Dit gaf de Nederlandse inzending een innovatieve en frisse “look”.

Ook vanuit andere regio’s was een groot bezoekersvolume aanwezig waarbij een aantal grote investeerders door de Nederlandse Landbouwattaché naar de stand werden uitgenodigd. Hierdoor konden enige offerte voorstellen worden opgeschreven. Sluitstuk van de deelname was het netwerk event op de Nederlandse Ambassade te Riyadh dat door een groot aantal Nederlandse bedrijven werd ondersteund en op een perfecte manier was georganiseerd.

“Wij komen de volgende editie terug” was dan ook een veel gehoorde uitspraak.

img_4357
Holland Paviljoen 2016
img_4362
Holland Paviljoen
img_4375
Saudi Agriculture beurs
img_4441
Holland Paviljoen
img_4411
Business Meeting op de stand

img_4512

De Nederlandse Export Combinatie heeft van 3 t/m 8 september 2016 een Holland Paviljoen op de Green Expo Teheran, Iran, georganiseerd. Parallel aan deze beurs werd door de NEC ook een studiebezoek in de regio’s Teheran en Shiraz georganiseerd voor geïnteresseerde Nederlandse Horti bedrijven.

Het Holland Paviljoen werd in opdracht van de Topsector Tuinbouw & uitgangsmaterialen georganiseerd en bestond uit 18 deelnemers, daarnaast stonden er nog 26 Nederlandse bedrijven over de gehele beurs verspreid. Voorts werd deze gehele vertegenwoordiging ondersteund met een grootse netwerk receptie vanuit de Nederlandse Ambassade te Teheran, welke door ruim 180 genodigden werd bezocht.

De beurs werd door de eerste maal georganiseerd door de organisatie HPP en was ondanks deze eerste editie geheel volgeboekt. De volgende editie zal dan ook georganiseerd worden op een ander gedeelte op het beursterrein waardoor er beschikking is over een groter aantal hallen.

De bezoekers van de Iraanse horti beurs bestonden vooral uit telers zelf maar ook uit bijvoorbeeld lokale agenten, consultants, of andere belangrijke spelers uit de markt.

De opzette oriëntatiereis bestond uit met name project bezoeken in de regio van Teheran en van Shiraz en  vooral om te ervaren hoe ver men reeds binnen de Iraanse horti sector is en ter inspiratie voor verdere productontwikkelingen voor deze markt. Zo zijn droogte, watertekorten, irrigatieoplossingen, dalend grondwaterniveau, zon intensiteit, belangrijke vraagstukken binnen deze markt.

We kunnen terugkijken op 2 succesvolle bezoeken/deelnames die de relatie tussen Nederland en Iran in de tuinbouwsector verder heeft versterkt.

 

Interesse in deelname in 2017? Neem dan contact op met Wendy Bakker of Joost van Dam.
Bekijk hier de agenda voor de geplande data van de beurs.

De Nederlandse Export Combinatie heeft een Holland Paviljoen georganiseerd op de Maison et Objet, die plaats heeft gevonden van 2 tot en met 6 september. De Maison et Objet Paris is een prestigieuze designbeurs die twee keer per jaar plaatsvindt. Met ruim 3100 exposanten en 80.000 bezoekers is deze beurs één van de grootste design beurzen internationaal.

Het Holland Paviljoen stond ook dit jaar weer in de design hal. Het paviljoen heeft de deelnemers de gelegenheid geboden om samen met collega-bedrijven potentiele zakenpartners te ontmoeten en op de beurs contacten te leggen.

De locatie van de Holland Paviljoen was midden in de design area van de hal. Deze locatie bood bezoekers goed zicht op de producten van de deelnemers. Acht Nederlandse designers hebben met een eigen stand in het paviljoen deelgenomen.

Voor meer informatie over de beurs en mogelijkheden voor 2017 kunt u contact opnemen met Merit Temmink

img_3472
Paviljoen
20160902_163214
Holland Paviljoen – Maison et Objet 2016
20160903_112507
Holland Paviljoen – Maison et Objet 2016
img_3467
Paviljoen

De NEC is de Nederlandse agent van diverse internationale beursorganisaties. Nederlandse bedrijven die deel willen nemen of vragen hebben over één van deze beurzen kunnen zich richten tot ons. De NEC zorgt dat alle zaken, van het contract tot de stand inrichting, geregeld worden met de betreffende beursorganisatie. Op een aantal van deze beurzen wordt ook een Holland Paviljoen georganiseerd. Deze beurzen kunt u vinden onder ‘Holland Paviljoen’. Hieronder vindt u een overzicht van de beurzen die NEC representeert:

 • Food and Hotel Asia, Singapore (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • FHC China (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • HOFEX (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • F&H Vietnam (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • Zuid Korea (SFH) (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • F&H Indonesia (Overseas Exhibition Services Ltd)
 • ICFF New York (Reed)
 • Agroexpo Eurasia Izmir (Orion Ltd)
 • AgraME (Informa Exhibitions)
 • Saudi Agriculture (Riyad Exhibitions Company)
 • Global Forum for Innovations in Agriculture (Turret Media)

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over deze beurzen en de aanmeldingsformulieren voor deelname met een individuele of collectieve stand.

De Nederlandse Export Combinatie geeft exportadvies aan bedrijven uit diverse sectoren. De NEC is adviseur in trajecten over internationaal ondernemen en begeleidt ondernemers bij hun export aanpak. Daarnaast is de NEC uitvoerder van diverse subsidietrajecten vanuit de Nederlandse overheid. Wilt u starten met internationaal ondernemen of uw internationale activiteiten verder uitbreiden? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een exportsubsidie vanuit de Nederlandse overheid. Als u niet in aanmerking komt voor een exportsubsidie of hier reeds van gebruik heeft gemaakt, heeft de NEC aanvullende trajecten opgezet om internationale markten kosten effectief te betreden.

De NEC is sinds de start van de regeling uitvoerder van de exportsubsidie Starters International Business. Deze subsidie is opgezet door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor startende exporteurs of exporteurs die een nieuwe markt willen betreden. NEC is vanwege haar lange ervaring in het internationaal zakendoen aangewezen als uitvoerder van deze regeling. De adviseurs van de NEC hebben reeds meer dan 200 SIB trajecten in diverse sectoren uitgevoerd. Deze regeling is eenmalig en is voor u als ondernemer geheel kosteloos.

 

Met een ervaren adviseur wordt er gekeken naar uw huidige situatie, worden de mogelijkheden in buitenlandse markten onderzocht en werkt u door middel van actielijsten toe naar een concreet actieplan. Daarnaast kan er binnen deze subsidie marktinformatie worden verkregen over uw sector in potentiele afzetmarkten.

Deze regeling biedt u de mogelijkheid om in nieuwe internationale markten sneller aan de slag te gaan en bestaande markten verder uit te breiden door:

 • Inventarisatie van uw export organisatie;
 • Marktinformatie/landenvergelijking voor 3 specifieke, voor u interessante, landen;
 • Een export actieplan voor een van deze landen;
 • Het ontsluiten van een netwerk in het betreffende land;
 • Praktische export tips voor het zakendoen aldaar;
 • Een lijst van potentiële afnemers/partners in het land.

 

Tijdens 3 advies gesprekken werkt u toe naar een concreet plan om uw export structureel op te zetten. De subsidie heeft een waarde van €2400, excl. BTW. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons. Mocht u in aanmerking komen voor deze subsidie dan kunnen wij de aanvraag eenvoudig voor u verzorgen.

Hieronder kunt u de ervaringen lezen van enkele ondernemers die met ons dit traject doorlopen hebben:

Puik Art SIB Traject – RVO

Buitendijk Slaman SIB Traject – RVO

Hanse Staalbouw SIB Traject – RVO

Dopper SIB Traject – RVO

In het kader van de Starters International Business subsidieregeling is het mogelijk een missievoucher aan te vragen die ter beschikking wordt gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze voucher heeft een waarde van maximaal €1500, excl. BTW en is te gebruiken als korting voor deelname aan een collectieve handelsmissie of beursdeelname. De voucher is te gebruiken voor deelname aan de handelsmissies en beursdeelnames die door de NEC worden georganiseerd. Per bedrijf kan er één voucher per kalenderjaar aan worden gevraagd. Deze regeling kent een jaarlijkse limiet; dus: op is op.

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een missievoucher of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Mocht u in aanmerking komen voor de voucher dan is deze eenvoudig aan te vragen.

De NEC kan u voorts adviseren over andere subsidie trajecten zoals Partners voor International Business (PIB) en de Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

Komt u niet in aanmerking voor een exportsubsidie maar wilt u graag individueel advies over uw internationale plannen? De NEC heeft een ‘4 stappen plan’ ontwikkeld waarmee u een internationale markt kunt betreden. De 4 stappen zijn als volgt: marktonderzoek, partnerselectie, bezoek aan de markt, follow-up. Het traject biedt u een gestructureerde maar praktische aanpak bij het vinden en interpreteren van marktinformatie en het vinden en selecteren van geschikte afnemers, zoals agenten, distributeurs en partners.

 

U krijgt tijdens dit traject antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe moet ik een bepaalde markt betreden?
 • Wat zijn de belangrijkste contacten voor mij in de sector?
 • Wat zijn de trends en ontwikkelingen in mijn sector in deze regio?
 • Welke potentiele partners zijn er in de markt?
 • Hebben tussenpersonen of eindklanten in de regio interesse in mijn product?
 • Is een partij geïnteresseerd om mijn producten in de markt te zetten?

 

Een adviseur van de NEC bespreekt graag de mogelijkheden voor u binnen het ‘4 stappen plan’. Contact

 

De NEC organiseert jaarlijks bijeenkomsten en cursussen omtrent internationaal zakendoen voor de internationale back- en frontoffice, exportmanagers en het management van de organisatie. De NEC werkt hiervoor samen met branchepartijen, kennisinstellingen of de Nederlandse overheid.

 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens een dergelijke training:

 • Selecteren van je zakenpartner;
 • Succesvolle beursdeelname;
 • Internationale sales pitch training;
 • Succesvolle deelname aan een handelsmissie;
 • Hoe uw (internationale) groei te organiseren.

 

Voorgaande activiteiten:

28 oktober 2015 : Cursusmiddag beursdeelnames voor SIB deelnemers- Regio Eindhoven
17 november 2015: Cursusmiddag beursdeelnames voor SIB deelnemers- Regio Utrecht
10 december 2015: Cursusmiddag beursdeelnames voor SIB deelnemers- Regio Zwolle

Januari 2015: Sales pitch training

Februari 2015: Cursusmiddag selecteren van je zakenpartner – Den Haag

Maart 2015: Cursusmiddag selecteren van je zakenpartner – Eindhoven

April 2015: Cursusmiddag selecteren van je zakenpartner – Amsterdam

Juni 2015: Cursusmiddag selecteren van je zakenpartner – Utrecht

Wilt u uw export verder opzetten in België? Kom, laat u informeren en ga daarna mee met de handelsmissie!


FoodTech sector België

De voedingsmiddelen productie in België is in 2016 met ca. 3% gestegen naar rond de 50 miljard euro. De voedingsindustrie is de grootste industriële sector van België. Echter, veel huidige Food producenten lopen tegen verplichte vernieuwingsslagen aan. Dit biedt kansen voor Nederlandse toeleveranciers; een goed moment om via deze meeting en handelsmissie de kansen te inventariseren en contacten te leggen.

 

ORIËNTATIE BIJEENKOMST 12 OKTOBER 2017
Ter oriëntatie op de missie in december, wordt op 12 oktober een kosteloze bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de marktkansen nader besproken en gepresenteerd.
Locatie:           NEC Amersfoort
Kosten:           geen
Programma

 • 13:30 ontvangst
 • 14:00 inleiding + voorstellingsronde
 • 14:10 uiteenzetting over de Belgische voedingsindustrie, Tom Vansteenkiste, Algemeen Directeur bij NKVK
 • 14:45 juridische aandachtspunten bij zakendoen in België (focus foodtechnology): Yves Lenders, Advocaat en expert Belgisch Nederlands zakendoen bij Lydian Advocaten
 • 15:15 fiscale aandachtspunten bij zakendoen in België (focus foodtechnology): Dirk van Wal, Partner & Manager Belgium-Holland Country Desk bij BDO
 • 15:45 pauze
 • 16:00 culturele aandachtspunten bij zakendoen in België, Tom Vansteenkiste, Algemeen Directeur bij NKVK
 • 16:30 toelichting handelsmissie; Joost van Dam, NEC
 • 16:45 Q&A
 • 17:00 netwerkmoment

 

PROGRAMMA MISSIE 6-8 DECEMBER

Bekijk de agenda op de website van de NEC voor de aankondiging en het volledige programma van de handelsmissie in december.

 

CONTACT OF VRAGEN?
Bekijk voor meer informatie de aankondiging of neem bij vragen contact op met Joost van Dam of Wendy Bakker via 033 433 0131 of info@nec.nl

AANMELDEN?
Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst? Vul onderstaande aanmeldformulier in:

Aanmeldingsformulier

..