28 december 2018

3 t/m 7 maart: Handelsmissie naar Pakistan

In samenwerking met de Nederlandse ambassade in Islamabad organiseert de NEC in opdracht van de RVO (RVO.nl) en i.s.m Sprout Economics en VetEffecT deze activiteit naar Pakistan:

Heeft u interesse in het zakendoen met Pakistan en bent u actief in de volgende Agro sectoren? Neem dan deel aan de missie naar Pakistan!

1. Akker- en tuinbouw (kennis, zaden, pootgoed, technologie, koeling, opslag,postharvest van vooral aardappels, uien, groenten en fruit,) en

2. Zuivel (kennis en equipement).

Bekijk voor meer informatie over deze handelsmissie, achtergrond in de sectoren en overige vragen de aankondiging.

 

Beknopt programma missie 3 t/m 7 maart 2019
3 maart:               Aankomst in Lahore – Welkomstdiner
4 – 7 maart:         Kick-off meeting; Seminar ‘Innovative solutions in agriculture from the Netherlands’; Bedrijfsbezoeken & matchmaking in de regio; netwerkreceptie
7/8 maart:           Retour naar Nederland of verdere individuele opvolging

Kosten
€ 500,- excl. btw per deelnemend bedrijf, maximaal 2 personen per bedrijf. Kosten voor reis en verblijf en andere individuele kosten zijn voor eigen rekening. Lokaal collectief transport is inbegrepen. Lunch en enige diners worden u aangeboden.

Deelnemers
Maximaal aantal deelnemers voor deze activiteit is 15. Deadline voor aanmelding aan de missie is 1 februari 2019.
Aanmelden voor de handelsmissie gaat via het RVO en kan middels de volgende link: https://www.rvo.nl/aanmeldformulier-handelsmissie-landbouw-pakistan-3-t/m-7-maart-wssl

 

 

Twijfelt u nog? Neem dan deel aan het kosteloze seminar op 15 januari in Amersfoort!

Voorbereidend seminar op 15 januari 2019
Op 15 januari zullen seminars plaatsvinden over de kansen in Pakistan;
12.30-14.30 uur, (voorafgaand: broodjeslunch): Zuivelsector
15.00-17.00 uur, (na afloop netwerkborrel): Akker- en tuinbouw sector

 

Tijdens het seminar dat in Amersfoort zal plaatsvinden zullen de volgende zaken worden besproken:

  • Kansen in de sectoren akker- en tuinbouw (aardappelen, uien en groenten) en
  • zuivel (separaat behandeld). Robert van den Heuvel zal een presentatie geven over zijn marktonderzoek en de kansen in de tuinbouwsector in Pakistan; Remco Schrijver van VetEffecT bespreekt de kansen in de zuivel.
  • Zakelijke gebruiken en cultuurverschillen & de veiligheidssituatie m.b.t. Pakistan.
  • Praktijkverhaal door Nederlandse ondernemer.

Aan het seminar dat los staat van de missie zijn geen kosten verbonden. U kunt zich voor dit seminar aanmelden bij de NEC, Joost van Dam.
Deadline voor aanmelding is 10 januari 2019.
Meer informatie: https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/landbouwkansen-pakistanakker-en-tuinbouw-en-zuivelsector