29 december 2017

19 t/m 24 maart: Inkomende handelsmissie Georgië

In maart 2018 brengen in totaal 14 vertegenwoordigers van bedrijven uit de Georgische vlees- en zuivel verwerkende sectoren, tezamen met 3 overheidsvertegenwoordigers, een vierdaags werkbezoek aan Nederland.


Go to the Official Landingspage of this mission ->

Achtergrond

De vleesverwerkende en zuivelsectoren in Georgië zijn voldoende toegerust om hun producten op de lokale markt te verkopen. De koopkracht op de lokale markt is echter beperkt. Voor de ontwikkeling van de sector, voor meer winst en innovatieve productiemethoden zullen deze sectoren dus de grens over moeten. De vleesverwerkende en zuivelsector heeft veel potentieel maar de productie en kwaliteit van de producten dient te worden verbeterd.

Daar komt bij dat het ‘Deep and Comprehensive Free Trade Agreement’ dat de EU met onder meer Georgië heeft gesloten op termijn betekent dat Europese producten op de Georgische markt verkrijgbaar zijn. Georgische producenten moeten dan op de eigen markt concurreren met producten van betere kwaliteit en een constante aanvoer, die bovendien voldoen aan de EU-eisen ten aanzien van verpakking, opslag, productie, milieu etc. Het is daarom van vitaal belang voor Georgische bedrijven om nu te beginnen met het verbeteren van de kwaliteit van hun producten en het verder professionaliseren van hun productieprocessen. De bedoeling is om dit met Nederlandse kennis en processing equipment en machines te realiseren.

 

Doel van de missie

De delegatie zal gedurende de week tijdens verschillende bedrijfsbezoeken en trainingen:

  • Kennis en ervaring opdoen van de complete keten;
  • Inzicht verkrijgen in de behandeling van grondstoffen (zuivel, kip, varken, rund);
  • Kennis opdoen van nieuwe technologieën en innovaties m.n. om efficiëntie en productiviteit te verhogen.

Deze missie biedt Georgische en Nederlandse ondernemers in de vlees- en zuivelsector de gelegenheid om mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken en toelevering te bespreken.

 

Wilt u in contact komen met de delegatie?
Dat kan tijdens het seminar en matchmakingevent op dinsdag 20 maart

U kunt zich aanmelden voor het seminar en de individuele gesprekken met leden van deze delegatie. De een-op-een gesprekken tijdens de matchmaking worden in overleg gepland. Zowel het seminar als de matchmaking is gratis.

Tijdstip: 13.00—18.00 uur (programma volgt). Aansluitend (tot ongeveer 19.30) is er een netwerkborrel met de Georgische bedrijven. Locatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Den Haag. Aanmelden voor het seminar en de matchmaking kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar info@nec.nl. Aanmelden kan tot 1 maart 2018. Het aantal Nederlandse bedrijven voor de matchmaking is gelimiteerd tot 50.

Voor meer informatie zie Aankondiging Inkomende missie Georgie en de profielen van de deelnemers zuivel en vleesverwerking.

Aanmelden voor het seminar en matchmaking event kan door een ingevuld aanmeldformulier te retourneren naar info@nec.nl

Aanmeldformulier Zuivel  of  Aanmeldformulier Vleesverwerking

 

Meer informatie of vragen?

Bent u op zoek naar meer informatie over de missie of over de deelnemers, neem dan contact op met Joost van Dam van de Nederlandse Export Combinatie via 033 433 0131 of info@nec.nl