3 mei 2018

17 t/m 23 juni: handelsmissie Sri Lanka Pluimvee

Inkomende handelsmissie Sri Lanka Pluimveesector 17 t/m 23 juni 2018


 

De Sri Lankaanse delegatie van totaal 23 deelnemers bestaat uit 10 middelgrote pluimveebedrijven (legboerderijen en vleeskuikenbedrijven) en 13 dierenartsen uit verschillende segmenten binnen de pluimveesector.

Achtergrond:
De afgelopen jaren vertoonde de voor Sri Lanka belangrijke pluimveesector hoge groeicijfers, doordat de vraag naar pluimveeproducten in het land is toegenomen. Lokale producenten kunnen tot nog toe aan deze vraag naar kippenvlees en eieren voldoen. In toenemende mate is het echter voor de producenten moeilijker om concurrerend te blijven, uit te breiden ten behoeve van de export en op lange termijn duurzaam te produceren. De kwaliteit van producten, voedselveiligheid en duurzaamheid in de hele pluimveeketen moeten op een hoger niveau gebracht worden. Ook is dierenwelzijn in Sri Lanka een toenemend aandachtspunt. De sector heeft daarnaast veel behoefte aan kennis op het gebied van preventie, controle en besmettelijkheid van dierziekten, veilig gebruik van antibiotica en kennis en toegang tot duurzame productietechnologieën, bedrijfsbeheer en diervoeding.

De Nederlandse pluimveesector (zowel de private partijen als kennisinstellingen en overheidsinstanties) kan een goed voorbeeld zijn voor Sri Lanka omdat het zich heeft onderscheiden op basis van duurzamere productie met een hoger niveau van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Om deze reden heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, NEC gevraagd dit studiebezoek te organiseren.

Wilt u in contact komen met de delegatie? Dat kan op onderstaand moment:
Seminar en matchmakingevent op maandag 18 juni 2018:
U kunt zich aanmelden voor het seminar en de individuele gesprekken met één of meerdere leden van deze delegatie. De een-op-een gesprekken tijdens de matchmaking worden in overleg gepland. Zowel het seminar als de matchmaking is gratis.

Tijdstip: 12.30—16.30 uur (programma volgt).
Aansluitend (tot ongeveer 18.00) is er een netwerkborrel met de Sri Lankaanse bedrijven.
Locatie: Nederlands Pluimveemuseum te Barneveld.
Aanmelden voor het seminar en de matchmaking kan door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar info@nec.nl t.a.v. Dyon Zwijnenburg. Aanmelden kan tot 8 juni 2018.

De Sri Lankaanse bedrijven en hun interesses zijn te vinden in het profielenoverzicht; zie de volgende link. Deze missie wordt uitgevoerd door de Nederlandse Export Combinatie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de Nederlandse Ambassade in Colombo Sri Lanka en in samenwerking met WPSA, DPC, VIV, AERES, Agraplan en GLX Consultancy.

Meer informatie of vragen?
Bent u op zoek naar meer informatie over de missie of over de deelnemers, neem dan contact op met Dyon Zwijnenburg van de Nederlandse Export Combinatie of via 033 433 0131.
Aankondiging – Sri Lanka – Poultry