28 december 2018

17 t/m 21 november: Handelsmissie naar Pakistan

Pakistaanse man met suikerriet

Wist u dat Pakistan het vijfde land van de wereld is qua bevolkingsomvang?
En dat de middenklasse er binnenkort naar verwachting groter is dan in het
Verenigd Koninkrijk? Heeft u de producten, de technologie of de kennis om de
landbouwproductie in Pakistan naar een hoger peil te tillen? Ga dan van 17 tot en
met 21 november mee met de handelsmissie naar de dynamische provincie Punjab.


Het doel van deze missie is om de Nederlandse expertise in Punjab te promoten op het gebied van duurzame intensieve voedselproductie en -verwerking, en in de zuivelsector. De focus ligt op de volgende kansrijke sectoren:

  • akker- en tuinbouw van vooral aardappels, uien, groenten en citrus (kennis, zaden, pootgoed, technologie, koeling, opslag en postharvest);
  • zuivel (kennis en apparatuur).

De missie

De Pakistaanse markt biedt veel kansen voor Nederlandse bedrijven in de agrosector, in de gehele waardeketen. Het land heeft een jonge bevolking die veel geld uitgeeft aan voedsel: 40% van het besteedbaar inkomen. Landbouw is een belangrijke sector in het land, maar de productiviteit is laag en door gebrekkige infrastructuur en opslag gaat veel oogst verloren.

Gebrek aan water is een groot probleem, en kennis en apparatuur om waterefficiëntie te vergroten zijn broodnodig. Ook is er veel vraag naar verwerkingsapparatuur. Nederland staat hier in Pakistan goed om bekend. De verkoop van verpakt voedsel stijgt gemiddeld met 15% per jaar. Pakistan is het op 2 na grootste zuivelproducerende land ter wereld.

Provincie Punjab

In de provincie Punjab vinden de meeste landbouwactiviteiten plaats. Onlangs is er een marktrapport gepubliceerd met daarin de kansen in de akker- en tuinbouwsector. Ook over de zuivelsector in Pakistan is een marktrapport gepubliceerd. Deze rapporten zijn mede de aanleiding voor het organiseren van deze missie. Neem contact met ons op en wij sturen u graag de marktrapporten toe.

Deelname biedt u een goede gelegenheid om zakelijke contacten te leggen en uw netwerk in Pakistan op te zetten of uit te breiden.

Sectoren

Tijdens deze missie ligt de focus primair op de volgende sectoren:

Programma

Voorlopig programma handelsmissie landbouw Pakistan

Dag Onderdeel
17 november Aankomst in Lahore
Welkomstdiner
18 – 21 november Presentaties landbouwsector
Seminar ‘Pakistani-Dutch agriculture and dairy knowledge sharing’
Bezoeken aan bedrijven en overheidspartijen, matchmaking in de regio
Netwerkreceptie
21/22 november Terugreis naar Nederland of verdere individuele opvolging

 

Deelname

Meld u aan voor deelname aan deze missie. Dit kan tot uiterlijk 1 oktober. Er kunnen maximaal 15 deelnemers mee. Aanmelden vóór 1 oktober. Voor meer informatie m.b.t deelnamekosten etc neem contact op met de NEC.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: Sabrina Pauwels, Nederlandse Export Combinatie (NEC) T: 033 433 0131, E: sabrina@nec.nl